Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Dokumentumok - Alapszabályzat

HATÁROZAT A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Európai Parlamenti képviselőjelöltjeinek kiválasztásáról (SZÁT - 2009. január 22.)

 

1. cikk. (1) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség az európai parlamenti választások előkészítését és a választásokra való jelöltállítást a demokrácia, nyitottság, esélyegyenlőség, átláthatóság és szakmaiság alapján szervezi meg.
    (2) Az európai parlamenti választások előkészítésének a célja, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség sikeresen szerepeljen az európai parlamenti választásokon, és ez által a romániai magyarságnak hatékony és szakmailag felkészült európai parlamenti képviselete legyen.
    (3) Ennek érdekében az RMDSZ megállapodást kötött az EMNT-vel a „Magyar összefogás” listájának kialakításáról.

2. cikk. Európai Parlamenti képviselőjelölt lehet az a személy, aki tagja az RMDSZ-nek, a Szövetséggel társult valamely szervezetnek, illetve a Magyar Ifjúsági Értekezlet tagszervezeteinek. A jelöléshez szükséges legalább egy területi szervezet, platform, társult szervezet, vagy a MIÉRT írásban kinyilvánított támogatása.

3. cikk. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Európai Parlamenti választásokra vonatkozó listájára történő jelölések leadási határideje 2009. március 14.

4. cikk. A jelölési határidő leteltéig, a jelöltek benyújtják pályázatukat a Szövetségi Választási Bizottsághoz. A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a jelölő szervezet támogató levelét;
b) a jelölésre vonatkozó szándéknyilatkozatot;
c) a jelölt európai mintájú önéletrajzát;
d) magyarul és egy idegen nyelven megírt politikai programot, amelyet szükség esetén a jelölt bemutat és megvéd a Szövetségi Állandó Tanács előtt;
e) a jelölt felsőfokú végzettségét igazoló okiratot;
f) beszámolót a jelölt politikai tevékenységéről (1989 előtt és után), illetve az RMDSZ keretén belül kifejtett tevékenységéről
g) nyilatkozatot a volt Securitateval, vagy más hírszerző szolgálatokkal való kapcsolatáról 1989 előtt és után.
h) nyilatkozat, amely szerint megválasztása esetén képviseli az RMDSZ álláspontját, illetve felvállalja a Szövetség kötelezettségeit az európai szintű pártszövetségekkel és intézményekkel való viszonyában.

5. cikk. Nem lehet az RMDSZ Európai Parlamenti képviselőjelöltje, aki:
a) a temesvári Nyilatkozat 8-as pontjának hatálya alá esik,
b) ügynökként együttműködött a Securitatéval, vagy más titkosszolgálattal,
c) nem beszéli felsőfokon (tárgyalási szinten) az angol, német vagy francia nyelvek közül az egyiket, illetve nem ismer középfokon egy másik idegen nyelvet.
d) nem teljesíti a megválaszthatósághoz szükséges törvényes feltételeket.

6. cikk A hiányos, illetve a 5. cikkben. megállapított kizáró jellegű feltételeknek ellentmondó pályázatot a Szövetségi Választási Bizottság (SZVB) nem fogadja el.

7. cikk. (1) A jelölési határidőt követő 24 órán belül az SZVB nyilvánosságra hozza a teljes pályázatot benyújtó jelöltek névsorát.
(2) A jelöltekkel kapcsolatosan a nyilvánosságra hozataltól számított 2 napon belül óvást lehet benyújtani az SZVB-hez.
(3) Óvni azokban az esetekben lehet, ha:
a) az SZVB olyan pályázatot fogadott el, amely nem felel meg a 4. és 5. cikk előírásainak;
b) az SZVB nem fogadta el a jelölt pályázatát
(4) Az SZVB 24 órán belül dönt az óvás elfogadásáról vagy visszautasításáról az óvást benyújtó személy jelenlétében.

8. cikk. (1) A Szövetségi Választási Bizottság tagjai:
a) a szövetségi elnök által megbízott személy
b) az ügyvezető elnök
c) a Szövetségi Szabályzat-felügyelő Bizottság elnöke
(2) A Szövetségi Választási Bizottság székhelye: Kolozsvár, Republicii u. 60.
(3) A Szövetségi Választási Bizottság tagjai nem lehetnek európai parlamenti képviselőjelöltek.

9. cikk A Szövetségi Választási Bizottság hatásköre:
a) ellenőrzi a jelöltek pályázatának szabályosságát
b) eljár a jelen Határozat 6. és 7. cikkelye értelmében

10. cikk A jelölteket a Szövetségi Állandó Tanács hallgatja meg. A SZÁT rangsorol és dönt, majd a  teljes listát megerősítés végett a Szövetségi Képviselők Tanácsa elé terjeszti. A SZÁT a rangsorolásnál figyelembe veszi a következőket: nyelvtudás, Európai Uniós intézményrendszer ismerete, politikai és külpolitikai tapasztalat, vezetői tapasztalat, szakmai felkészültség.

11. cikk Az SZÁT döntését az SZSZFB-nél lehet megóvni a döntés meghozatala utáni 48 órán belül. Az SZSZFB 24 órán belül dönt az óvás elfogadásáról vagy visszautasításáról az óvást benyújtó személy, valamint a SZVB képviselőjének jelenlétében. Az SZSZFB határozata végleges.

12. cikk Abban az esetben, ha kevesebb, mint 43 személy jelentkezik, a SZÁT a Területi szervezetekkel konzultálva, utólag kiegészíti a listát.

13. cikk. Amennyiben a jelen határozat egyes rendelkezései ellentétbe kerülnek Románia Európai Parlamenti képviselőinek megválasztásáról szóló törvénnyel, a megfelelő intézkedéseket a Szövetségi Választási Bizottság javaslatára a SZÁT rendeli el.