Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Dokumentumok - Alapszabályzat

HATÁROZAT A Kulturális Autonómia Tanács összetételéről

 

1. A KAT 112 tagú.
2. A KAT tagjainak 75%-át (84 tagot) a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, 25%-át (28 tagot) az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács nevesíti. A nevesítésre vonatkozó szabályzatot mindkét szervezet saját maga fogadja el és alkalmazza.
3. A KAT munkájában a 112 rendes tag mellett megfigyelői és tanácskozási joggal meghívást kapnak a magyar történelmi egyházak képviselői, az alábbi megosztás szerint:
• római katolikusok
    o erdélyi érsekség: 2 (ebből az egyik székelyföldi)
    o nagyváradi megyéspüspökség: 1
    o szatmári megyéspüspökség: 1
    o temesvári megyéspüspökség: 1
• reformátusok:
    o EREK: 2 (ebből az egyik székelyföldi)
    o KREK: 1
• unitáriusok: 1
• evangélikusok: 1
• baptisták: 1

Elfogadta az SZKT 2009. szeptember 19-i ülésén, Marosvásárhelyen