Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Dokumentumok - Alapszabályzat

HATÁROZAT a Kulturális Autonómia Tanács megválasztásáról és megalakulásáról (SZKT 2007. június 9.)

2007. augusztus 15.-ig a társult szervezetek eljuttatják a dokumentumaikat a Szövetségi Szabályzat Felügyelő Bizottsághoz az RMDSZ Alapszabályzatának 41.(1) cikkelyének megfelelően; nyilatkozataikat arra vonatkozólag, hogy saját magukra nézve elfogadják a 42. cikkelyben felsoroltak rendelkezéseit, valamint megjelölik a szervezetük érdekvédelmi szakosodását az RMDSZ Alapszabályzatának 67. cikkelyének b)-h) pontjai szerint.

2007. szeptember 1-ig az SZSZFB átiratban közli az Ügyvezető Elnökséggel azon nyilvántartásba vett társult szervezetek névsorát – az általuk megjelölt érdekvédelmi szakosodásnak megfelelően – amelyek eleget tesznek az Alapszabályzat vonatkozó előírásainak.

2007. szeptember 30-ig a szövetségi elnök meghívja a saját jelölési hatáskörébe tartozó KAT tagokat, az Alapszabályzat 67. cikkelye a) pontjának megfelelően.

2007. szeptember 30-ig az Ügyvezető Elnökség érdekvédelmi szakosodás szerint összehívja a társult szervezeteket, amelyek saját tagjaik közül KAT képviselőket választanak az Alapszabályzat 67. cikkely b)-h) pontjainak megfelelően.

2007. szeptember 30-ig, az RMDSZ területi/megyei szervezetei megválasztják a KAT képviselőiket az Alapszabályzat 26. cikkelye c) pontjának, 67. cikkely i) pontjának, valamint 68. cikkelyének megfelelően. A jelöléseket a küldöttgyűlés előtt legkésőbb tíz nappal kell megtenni, betartva az Alapszabályzat I. mellékletének 4. cikkelye a) és c), valamint 5. cikkelye b) és c) pontjainak rendelkezéseit. A jelöltek önéletrajzának tartalmaznia kell a kulturális és/vagy oktatási területen kifejtett eddigi tevékenységüket is. A jelöléshez csatolniuk kell egy helyi szintű oktatási-, vagy egy helyi szintű kulturális társult szervezet támogató nyilatkozatát is. Amennyiben a KAT tagot/tagokat megválasztó küldöttgyűlésen SZKT képviselőt/képviselőket is választanak, valamely személy a két testület csak egyikének tagságára pályázhat.

A kijelölt, a delegált és a megválasztott KAT tagok eleget kell tegyenek az Alapszabályzat I. mellékletének 4. cikkelye a) és c), valamint 5. cikkelye b) és c) pontjainak.
2007. október 31-ig a szövetségi elnök összehívja a KAT alakuló ülését, amely elfogadja szervezési és működési szabályzatát és megválasztja vezető testületeit.

Szövetségi Képviselők Tanácsa
Marosvásárhely, 2007. június 9.