Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Dokumentumok - Alapszabályzat

HATÁROZAT Erdély fejlesztéséről és modernizálásáról, a gazdasági fejlesztési régiók átszervezéséről (VIII. Kongresszus - 2007. március 3.)

Az RMDSZ megelégedéssel nyugtázza Románia 2007. január 1-i csatlakozását az Európai Unióhoz.

A csatlakozás történelmi esélyt teremt mind az elmaradott romániai régiók felzárkóztatására, mind a térségek közötti különbségek csökkentésére.

Románia Uniós csatlakozása az itt élő magyarság számára lehetőséget nyújt ahhoz, hogy sajátos kisebbségi helyzetünket, a magyar nemzethez való tartozásunkat mostantól fogva ne hátrányként, hanem előnyként éljük meg.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek továbbra is kiemelt célja Erdély fejlesztése, és ennek érdekében a következő prioritásokat állapítjuk meg:
– a modernizációs folyamatok beindulásához szükséges alapvető infrastruktúra, az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi feltételek, valamint az információs társadalom megteremtése;
– a régión belüli egyenlőtlenségek mérséklése a gyengébben fejlett térségek előnyben részesítése által, a fejlesztési források felhasználásának folyamatában;
– a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködési formák ösztönzése;
– a magyarok által lakott régiók, kistérségek és települések európai normáknak is megfelelő fejlesztése a regionális kohézió folyamatos erősítésével, figyelembe véve a helyi adottságokat és erőforrásokat.
E cél eléréséhez hatékony fejlesztési intézményrendszer is szükséges. Az európai regionális fejlesztési politika legfontosabb eleme a fejlesztési régió.

Románia jelenlegi régiós felosztása nem tartja tiszteletben az Európai Bizottság által előírt lakosságszámot, illetve a régiókat alkotó térségek földrajzi, társadalmi-gazdasági, történelmi és kulturális sajátosságait.

Az RMDSZ kezdeményezi Románia jelenlegi régiós felosztásának megváltoztatását, figyelembe véve a valós földrajzi, társadalmi-gazdasági, történelmi és kulturális sajátosságokat. Ehhez a regionális fejlesztési politikákat gyakorlatba ültető intézményrendszert is minél nyitottabbá kell tenni.

A decentralizáció és szubszidiaritás jegyében a fejlesztési stratégiákat regionális szinten kell kidolgozni és megvalósítani.

Mivel a gazdasági fejlesztési régiók átszervezése minden bizonnyal hosszabb időt vesz igénybe, egyrészt szükségesnek tartjuk sürgősen megszervezni a konzultációt a különböző romániai önkormányzatok és helyi közösségek képviselőivel, másrészt szorgalmazzuk a régiókon belüli kistérségi vagy megyeközi szoros együttműködési formák kialakítását, és ennek érdekében a decentralizációs kerettörvény minél hatékonyabb alkalmazását.

Elfogadta az RMDSZ VIII. Kongresszusa.
Arad, 2007. március 3.