Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Dokumentumok - Alapszabályzat

HATÁROZAT a romániai magyar közösség életkörülményeinek javításáról (VIII. Kongresszus - 2007. március 3.)

Az RMDSZ alapvető érdeke az ország Európai Uniós tagsága által nyújtott új lehetőségek kihasználása az életminőség javítása, a társadalmi felzárkózás, a jóléti csatlakozás érdekében, ezzel is biztosítva a romániai magyarság megmaradásának és szülőföldön való érvényesülésének lehetőségét.

Ezen célkitűzések megvalósítása érdekében prioritásnak tekintjük: növelni a családok létbiztonságát, elősegíteni a fiatalok társadalmi beilleszkedését, biztosítani az időseknek a méltó életkörülményeket, megvalósítani a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét, társadalmi beilleszkedését, erősíteni a szociális védőhálót az arra rászorultaknak, kialakítani egy korszerű foglalkoztatási rendszert, megteremteni a jobb egészségügyi állapotot, a teljes és magasabb színvonalú egészségügyi ellátás feltételeit.

Meggyőződésünk, hogy közösségünk jövője a család szilárdságán alapszik, ezért alapvető érdekünk a családok támogatása, a családbarát környezet kialakítása, a gyermekszaporulat ösztönzése. Családpolitikánk megvalósításában partnernek tekintjük egyházainkat és civil szervezeteinket.

Megmaradásunk alapfeltétele a fiatal nemzedék szülőföldön való érvényesülése, ezért különösen nagy hangsúlyt fektetünk a fiatalok képzési lehetőségeinek megteremtésére, lakásszerzési törekvéseik támogatására, egészségi állapotuk megőrzésének biztosítására.

Az időskori méltányos életkörülmények kialakítása, a biztonságos öregkor megvalósítása érdekében nem csupán a nyugdíjrendszer tökéletesítését, hanem az aktív élet mind hasznosabb ideig való fenntartását is célul tűzzük ki. Erősíteni kívánjuk a társadalmi felelősségvállalást az idősek védelmében.

Támogatunk minden olyan állami, egyházi és civilszervezeti törekvést, ami esélyt nyújt a hátrányos helyzetű személyek társadalmi beilleszkedésére, ugyanakkor szorgalmazzuk a társadalmi szolidaritást, a megértést ezen polgártársaink iránt.

Halaszthatatlan feladatnak tekintjük Románia foglalkoztatási stratégiájának újrafogalmazását, összhangban az EU foglalkoztatási iránymutatásaival, a Lisszaboni Stratégia szellemében.

Szövetségünk alapvető érdeke a romániai magyar közösség egészségügyi helyzetének javítása, ezért prioritásnak tekintjük a hatékony és reális egészségügyi ellátás elérhetőségének biztosítását, emelni a lakosság életszínvonalát az egészségügyi állapot javítása által, a megbetegedés veszélyének, a gyermekhalandóságnak, a rokkantsághoz vezető krónikus megbetegedéseknek a csökkentését, a biztosítottak jogait szolgáló egészségügyi rendszer kialakítását.

Az európai életminőség elérése, a jóléti csatlakozás komoly feladat elé állítja az országot, amely csak jól összehangolt állami, közösségi és egyéni erőfeszítések eredményeképpen valósulhat meg.

Elfogadta az RMDSZ VIII. Kongresszusa.
Arad, 2007. március 3.