Főoldal > Címke: Oktatásügyek > találatok száma: 434
Hogyan képzeli el az erdélyi magyar oktatás jövőjét a diákság.
Hogyan képzeli el az erdélyi magyar oktatás jövőjét a diákság.
2016.10.28. | Oktatásügyek

Hegedüs Csilla: komoly változtatásokra szorul a bölcsődei és óvodai oktatás
Hegedüs Csilla: komoly változtatásokra szorul a bölcsődei és óvodai oktatás

„A Szövetség továbbra is elsődleges feladatai közé sorolja a minőségi oktatás biztosítását minden magyar gyermek számára. A bölcsődétől az egyetemig a lehető legjobbat kell nyújtanunk fiataljainknak, hogy minden magyar szülő nyugodt szívvel és bizalommal írassa magyar csoportba, osztályba gyerekét” – jelentette ki Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke csütörtökön, október 27-én a kolozsvári Mikó Óvodába tett látogatását követően. Az elmúlt időszakban a pedagógusokkal és szülőkkel való beszélgetéseken komoly gondok körvonalazódtak a bölcsődéket és óvodákat illetően.


Anyanyelven kell beírni gyermekeink ellenőrzőibe a minősítéseket
Anyanyelven kell beírni gyermekeink ellenőrzőibe a minősítéseket
2016.10.27. | Oktatásügyek

Folytatjuk az iskolák felújítását!
Folytatjuk az iskolák felújítását!

Anyanyelven kell beírni gyermekeink ellenőrzőibe a minősítéseket – felhívással fordult a tanfelügyelőségekhez Király András (AUDIÓ)
Anyanyelven kell beírni gyermekeink ellenőrzőibe a minősítéseket – felhívással fordult a tanfelügyelőségekhez Király András (AUDIÓ)
2016.10.27. | Oktatásügyek

A minősítések anyanyelven történő beírása a diákok ellenőrzőjébe jogszabályaink által már biztosítottak – hangsúlyozta Király András, az RMDSZ kisebbségi oktatásért felelős államtitkára azt követően, hogy a Civil Elkötelezettség Mozgalom nyílt levélben kérte az iskolai értékelések anyanyelven történő rögzítésének lehetőségét. A szakpolitikus kifejtette: „a hatályos tanügyi törvény minden iskola számára kötelező érvényű előírásokat tartalmaz, az előírások betartásának elmulasztása pedig törvényellenes. Minden megyei tanfelügyelőség, igazgató, osztályfőnök és pedagógus számára ugyanazok a törvények, rendeletek vannak érvényben, ezek betartása, végrehajtása pedig az ő feladatuk. A törvények betartásának elmulasztása szintén az ő mulasztásuk. Sajnálatos, hogy 2016 végén még mindig a törvény betartása és betartatása a fő problémánk.”


Csoma Botond: minőségi magyar nyelvű oktatást kell biztosítanunk a Kolozs megyei gyerekeknek
Csoma Botond: minőségi magyar nyelvű oktatást kell biztosítanunk a Kolozs megyei gyerekeknek

Az RMDSZ Kolozs megyei képviselőjelölti listájának vezetője, Csoma Botond a Szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Líceumba, a Mérai Általános Iskolába, valamint a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceumba látogatott el az elmúlt napokban, problémákról és lehetséges megoldásokról egyeztetve az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal.


Szabó Ödön: a jelenlegi oktatási rendszer megnyomorítja gyermekeinket – az RMDSZ előterében: a gyermek
Szabó Ödön: a jelenlegi oktatási rendszer megnyomorítja gyermekeinket – az RMDSZ előterében: a gyermek
2016.10.24. | Oktatásügyek

„A magyar nyelven való oktatás térhódítása Romániában, az anyanyelvű oktatás teljes rendszerének nulláról való felépítése bár sikertörténet, ma már újabb feladatai vannak Szövetségünknek: jobb iskolákat kell építenünk, jobb képzést kell biztosítanunk a magyar gyermekeknek. Ezt csakis úgy tudjuk elérni, ha változtatunk az iskolák állapotán és elérésén, javítunk a tanárok jövedelmi viszonyain és átalakítjuk, versenyképessé tesszük a tananyagot. Tudjuk tehát, hogy mi a házi feladatunk!” – nyomatékosított Szabó Ödön parlamenti képviselőjelölt október 24-én, hétfőn Nagyváradon, az ifjúság 48-as mártír jegyzőjének megemlékezésén, ahol az RMDSZ parlamenti prioritásainak oktatás fejezetére is kitért. A Szövetség a következő négy hétben minden fórumon, nyilvános felületen ismerteti programját, elsőként az oktatás forradalmasításának témáját járja körül, majd azokról a konkrét intézkedésekről is beszél, amelyekkel biztosítaná a családok jólétét, a széleskörű anyanyelvhasználatot, valamint az infrastruktúra és vidék fejlesztését.


A Magyarlapádi Szórványkollégium, az erdélyi magyar oktatás fejlődésének egyik sikertörténete
A Magyarlapádi Szórványkollégium, az erdélyi magyar oktatás fejlődésének egyik sikertörténete
2016.10.03. | Oktatásügyek , Szórvány

Kelemen Hunor szövetségi elnök: a Magyarlapádi Szórványkollégium az erdélyi magyar oktatás fejlődésének egyik sikertörténete
Kelemen Hunor szövetségi elnök: a Magyarlapádi Szórványkollégium az erdélyi magyar oktatás fejlődésének egyik sikertörténete
2016.09.30. | Oktatásügyek , Fehér megye

Nem csak a magyarlapádiak, a Fehér megyei magyar közösség életében fontos ez a nap, hanem a romániai magyar oktatás 27 éves történetében. Egy újabb kollégiummal bővült az az intézményhálózat, amelyet több mint egy évtizede megálmodtunk, majd közösen megterveztük és felépítettük. Az a szándékunk, hogy Erdélyben ne legyen egyetlen olyan régió, egyetlen olyan település vagy közösség, ahol ne legyen lehetséges az, hogy gyerekeink magyarul tanuljanak” – ezzel a gondolattal indította ünnepi beszédét Kelemen Hunor szövetségi elnök tegnap délután Magyarlapádon, ahol átadták a 24 diák befogadására alkalmas kollégiumot. 


Elítélték a Maros Megyei Tanfelügyelőség diszkriminációját
Elítélték a Maros Megyei Tanfelügyelőség diszkriminációját
2016.09.29. | Oktatásügyek

„Szeptember 28-án, szerdán az Országos Diszkriminációellenes Tanács elítélte a Maros Megyei Tanfelügyelőség vezetőtanácsának azt a határozatát, amely a kisebbségi oktatás számára rendkívüli fontossággal bír. Maros megyében ugyanis 167 tanintézet esetében hirdettek versenyvizsgát. A megyei tanfelügyelőség vezetőtanácsa úgy határozott, hogy 44 intézmény esetében – ahol kisebbségi nyelven is folyik az oktatás – csak aligazgatói tisztségre pályázhatnak az adott kisebbség sorából származó jelöltek” – mutatott rá a döntés diszkriminatív vonatkozására Király András, az RMDSZ oktatásügyi államtitkára.


Az RMDSZ házi feladata
Az RMDSZ házi feladata
2016.09.26. | RMDSZ , Oktatásügyek

Változtatunk. Jobb iskolákra, jobb képzésre van szükség. Ennek pedig legalább három feltétele van: változtatni kell az iskolák állapotán és elérésén, javítani kell a tanárok jövedelmi viszonyain és át kell alakítani, versenyképessé kell tenni a tananyagot. 


Felújítani és megújítani
2016.09.21. | Oktatásügyek

Úgy hozta a véletlen, hogy az utóbbi években, átutazóban, többször jártam Nagyenyeden és mindig benéztem a Bethlen Gábor kollégiumba, hadd lássam, hogyan halad a felújítás. Volt olyan alkalom is, amikor közel fél napot ott töltöttem, elolvastam minden emléktáblát, bebarangoltam nem csupán a patinás épületeknek, az egykori tornakertnek, hanem a hozzá csatlakozó temetőnek is minden zegét-zugát, elcsodálkozva a székelyföldiektől alaposan elütő síremlékeken. Azokat a részeket is végigtalpaltam, amelyeket gondoztak, és azokat is, amelyeket már benőtt a növényzet, hiszen mindig fel lehetett fedezni valamit. A temető hegy (nem tudom, mi a neve) alatt elterülő Nagyenyedet (amelyet a megnyitó alkalmából készített videómegosztós filmen immár drónfelvételen látni) valamiképpen másfajta történetiség lengi be, mint a Székelyföldet és hosszasan tudnám sorolni, hogy miért, de talán elégedjünk meg ennyivel: a történelemnek, mint ahogyan az emberi szellemnek is, léteznek más és más szférákba helyezhető összefüggései és a város a maga történetével, a múltjából is kisugárzó szellemiségével mindenképpen a magasabbakhoz tartozik.


Nagyenyed olyan, mint Erdély: mindent túlél. És aki túlél, erősebb lesz - Kelemen Hunor szövetségi elnök a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium avatóünnepségén
Nagyenyed olyan, mint Erdély: mindent túlél. És aki túlél, erősebb lesz - Kelemen Hunor szövetségi elnök a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium avatóünnepségén
2016.09.17. | Oktatásügyek

„A nagyenyedi kollégium úgy újult meg, hogy a korhűségnek kétszeresen is megfelelt. Korhű módon lett felújítva, építészeti értelemben. És korhű technológia került belé: a 21. század oktatási követelményeit követve. A Kollégium hagyománya ugyanis nem csupán a múlt megőrzésére tett kísérlet. Már régen a történelemkönyvek lapjain élne csak, ha csupán ennyi volna. A Kollégium hagyománya az innováció, a megújulás, a tartalom, a minőség. Ez tette naggyá Apáczai Csere János idején, ezért indulhatott útnak kora gondolkodásának béklyóit legyőzve Kőrösi Csoma Sándor, és ez kellett ahhoz, hogy Sütő András se úgy lássa saját világát, ahogyan a szocialista realizmus dogmái megszabták neki. Csak a legnagyobb elismerés hangján tudok megemlékezni arról, ami itt, a szemünk láttára, Nagyenyeden történik” – ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Kelemen Hunor szövetségi elnök a felújított nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium átadási ünnepségére összegyűlteket. 


Indul a jelentkezés az iskolaigazgatói és aligazgatói versenyvizsgára
Indul a jelentkezés az iskolaigazgatói és aligazgatói versenyvizsgára
2016.09.14. | Oktatásügyek

Miniszteri rendelettel hagyta jóvá az Országos Oktatási és Tudományos Kutatási Minisztérium az iskolaigazgatói és aligazgatói versenyvizsgák módszertanát. A tanév elején tett miniszteri bejelentés értelmében a módszertan a vizsgák tartalmi lebonyolításának részleteit tartalmazza, valamint felsorolja a jelentkezési feltételeket. A versenyvizsga országos és helyi szakaszból áll – ismertette Király András, az RMDSZ kisebbségi oktatásért felelős államtitkára.


Kelemen Hunor: ma Erdélyben létkérdés a minőségi oktatás
Kelemen Hunor: ma Erdélyben létkérdés a minőségi oktatás
2016.09.12. | Oktatásügyek

„A magyarságnak akkor van jövője Erdély bármelyik részén, ha meg tudjuk teremteni a fiataloknak minőségi oktatás feltételeit. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy minden olyan településen, ahol magyar emberek laknak, minőségi feltételeket teremtsünk meg oktatáshoz, fejlődéshez, mindennapokhoz. Az elmúlt 27 év egyik fontos eredménye a romániai magyar nyelvű oktatás rendszerének újraépítése, a bölcsődétől az egyetemig. A munkát azonban folytatnunk kell” – hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök ma délben a Hargita megyei Balánbányán, ahol a helyi iskola tanévnyitóján vett részt.


Versenyvizsgát hirdet az ország összes főtanfelügyelő-helyettesi, valamint a pedagógusházak igazgatói tisztségeire az Oktatási és Kutatási Minisztérium
Versenyvizsgát hirdet az ország összes főtanfelügyelő-helyettesi, valamint a pedagógusházak igazgatói tisztségeire az Oktatási és Kutatási Minisztérium
2016.08.24. | Oktatásügyek , Kormány

Versenyvizsgát hirdet az ideiglenesen betöltött főtanfelügyelő-helyettesi, valamint a pedagógusházak igazgatói tisztségeire az Oktatási és Kutatási Minisztérium – rögzíti a napokban megjelent főtanfelügyelő-helyettesi, valamint a pedagógusházak igazgatói versenyvizsgájának kalendáriuma.


Előkészítősök kapnak tanszercsomagot Hunyad megyében
Előkészítősök kapnak tanszercsomagot Hunyad megyében
2016.08.24. | Oktatásügyek , Hunyad

Tanszercsomag-támogatásról döntött augusztus 23-án, kedden este az RMDSZ Hunyad Megyei Szervezete és a megyei Pedagógusszövetség: a tanszercsomagokat azok az előkészítő osztályos tanulók kapják, akik magyar nyelven tanulnak. A program célja ösztönözni a magyar és etnikailag vegyes családokat, hogy a magyar oktatást válasszák.


Az oktatási rendszer hiányosságait helyi és állami szinten is kezelni kell – cél: a fiatalok helyben kapjanak viszonylag jól fizető állásokat
Az oktatási rendszer hiányosságait helyi és állami szinten is kezelni kell – cél: a fiatalok helyben kapjanak viszonylag jól fizető állásokat
2016.08.19. | Hargita , Oktatásügyek

Az oktatási rendszerben szükséges változtatásokról beszélgettek az idei kisérettségi és az érettségi vizsgák eredményeinek függvényében azon a sajtótájékoztatón, amelyet augusztus 18-án, csütörtökön tartottak a csíkszeredai megyeházán. A találkozót Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége szervezte, Hargita Megye Tanácsának képviseletében jelen volt Borboly Csaba elnök és Ferencz-Salamon Alpár megyei tanácsos, a megyei tanács oktatási szakbizottságának elnöke, a tanfelügyelőség részéről pedig Görbe Péter főtanfelügyelő.


Idén is tanszerekkel támogatja az előkészítő osztályosokat az RMDSZ Arad Megyei Szervezete
Idén is tanszerekkel támogatja az előkészítő osztályosokat az RMDSZ Arad Megyei Szervezete
2016.07.27. | Oktatásügyek , Arad

A tavalyi kezdeményezés sikerét követve, idén is tanszer-támogatási akciót indít az RMDSZ Arad Megyei Szervezete a Pro Identitas Egyesülettel közreműködve.


Borboly Csaba: a tanulás gyakorlati vonatkozásaira kell koncentrálni – a fiatalok helyzetére irányuló módosításokat fogadtak el Brüsszelben
Borboly Csaba: a tanulás gyakorlati vonatkozásaira kell koncentrálni – a fiatalok helyzetére irányuló módosításokat fogadtak el Brüsszelben

Szociális és digitalizálási témakörben Borboly Csaba több módosító javaslatát elfogadta a Régiók Bizottságának (RéB) Szociálpolitika, oktatás, foglalkoztatás, kutatás és kultúra (SEDEC) szakbizottsága június 22-i, szerdai ülésén Brüsszelben. Hargita Megye Tanácsa elnökének A szociális jogok európai pillére című véleménytervezethez benyújtott javaslata szerint különös figyelmet kell fordítani a szegénység határán lévő európai régiókra, amelyekben rendkívül alacsonyak a bérek, nagy a munkanélküliek aránya, és a minimális mértékű, szociális nyugdíj a jellemző, továbbá amelyekben mindez nem tud tisztességes életszínvonalat és megfelelő szociális védelmet biztosítani. A módosítás szerint a RéB megállapítja, hogy az egészségügy terén aggodalomra ad okot a társadalombiztosítási helyzet: a szükséges gyógyszerek költségét csak részben térítik meg, különösen a krónikus betegségben szenvedők esetében, ami általánosságban meggyengíti az egészségügyi rendszert. Gyorsítani kell tehát olyan politikai és gazdasági intézkedések elfogadását és végrehajtását, amelyek középpontjában a polgárok számára jó egészséget lehetővé tevő, magas életszínvonal áll – olvasható a dokumentumban.