Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Hírek

Címke: Megemlékezés
100 éve tették le a Székely Nemzeti Múzeum alapkövét
2011. 10. 24.

A Kós Károly által tervezett Székely Nemzeti Múzeum Háromszék egyik legjellegzetesebb és egyben leghíresebb épülete. Az épület a Finn Nemzeti Múzeumhoz hasonló elképzelés alapján született, hiszen már önmagában is a táj építészetére jellemző vonásokat összesíti. Ennek jegyében alakították ki a vártemplomot idéző udvart, a bástyaszerű tornyot, vagy a kápolnaszerű jobb oldali sarkat. »

Címkék: Háromszék, Kultúra, Megemlékezés

Beszámoló a hétvégi Hargita megyei eseményekről
2011. 10. 24.

Böjte Csaba testvér kezdeményezésére a csíksomlyói kegytemplomban október 21-én szentmisével emlékeztek meg az 1661. évi török betörés áldozatairól. A megemlékezés második részeként 22-én faültető lelki napot tartottak ugyancsak Csíksomlyón, a Szent István-ház udvarán lévő Mária-kertben. Itt ültette el mintegy ötven gyerek az emlékfák csemetéit. A munkához szükséges szerszámokat Hargita Megye Tanácsa bocsátotta az emlékfaültetők rendelkezésére, és az ültetésben Borboly Csaba tanácselnök is részt vett. »

Címkék: Egészségügy, Hargita, Ifjúság, Megemlékezés

Ünnepi megemlékezés Agyagfalván
2011. 10. 17.

Az 1848-as Agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés 163. évfordulója alkalmából szerveztek ünnepi megemlékezést Agyagfalván október 16-án. »

Címkék: Hargita, Megemlékezés

250 éve hunyt el Mikes Kelemen
2011. 9. 30.

Több száz diák tolongott az utca mindkét oldalán, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum kertjében: Sepsiszentgyörgyön szeptember 30-án emlékeztek a zágoni születésű emlékíróra.
»

Címkék: Megemlékezés, Sepsiszentgyörgy, Tamás Sándor

Domokos Géza, az építő ember
2011. 8. 27.

Domokos Géza szobrának avatóünnepségével vette kezdetét szombaton augusztus 27-én az idei Zágoni Napok rendezvénysorozat. A rendhagyó ünnepség, amelyen részt vett, mások mellett, Pálosi Ferenc, a Magyar Köztársaság tiszteletbeli főkonzulja, Borbély László, Környezetvédelmi és Erdészeti Miniszter, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, György Ervin, Kovászna megye prefektusa, valamint Zágon község testvértelepüléseinek küldöttségei, illetve a történelmi magyar egyházak képviselői, nagyszámú érdeklődőt vonzott.
»

Címkék: Borbély László, Kovászna, Megemlékezés, Tamás Sándor

Példamutató székiek: Kelemen Hunor szövetségi elnök Szent-Bertalan napján
2011. 8. 25.

Kelemen Hunor szövetségi elnök augusztus 24-én, szerdán részt vett Széken a Szent-Bertalan napja alkalmából tartott istentiszteleten és az ezt követő, a község központjában szervezett ünnepi programon. Minden év augusztus 24-én a székiek megemlékeznek az 1717-es tatárpusztításról, melynek fő színhelye a templom és környéke volt. A tatárok felgyújtották az egész települést és rengeteg embert legyilkoltak, sokat rabságba ejtettek és elhurcoltak. A fogságba esettek közül nagyon kevesen szabadultak ki, és akik megmenekültek, nagyrészük az akkor pusztító pestis áldozatává vált. »

Címkék: Kelemen Hunor, Kolozs, Megemlékezés

Cs. Gyímesi Éva halálára
2011. 5. 24.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség megdöbbenéssel és fájdalommal értesült Cs. Gyímesi Éva hirtelen és tragikus elhunytáról. Halálával az erdélyi magyar közélet egyik jelentős gondolkodóját, a magyar tudományosság meghatározó személyiségét veszítettük el. »

Címkék: Megemlékezés

A szatmári béke 300 éves évfordulójára emlékeztek a majtényi-síkon
2011. 5. 1.

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke, kulturális és örökségvédelmi miniszter jelen volt és beszédet mondott a majtényi-síkon megrendezett, a szatmári béke 300 éves évfordulója alkalmából szervezett emlékünnepségen. A kuruc emlékmű körül a nagyecsedi lovas klub és a szilágysomlyói cserkészek tagjai alkottak díszőrséget, jelen voltak Szatmár megye hivatalosságai, Csehi Árpád, a Megyei Tanács elnöke, parlamenti képviselők és szenátorok, kismajtényi és domahidai közösségek képviselői valamint a testvértelepülések hivatalos küldöttségei.    
»

Címkék: Kelemen Hunor, Megemlékezés

Nem hagyhatjuk, hogy a történelem kereke visszaforduljon!
2011. 3. 19.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke március 19-én, szombaton, Marosvásárhelyen emlékezett meg az 1990-es marosvásárhelyi márciusi események áldozatairól. A szövetségi elnök, Markó Béla miniszterelnök-helyettes, Nagy Zoltán, a Szövetségi Elnöki Hivatal vezetője és Szepessy László találkoztak az 1990-es marosvásárhelyi márciusi események során elhunyt Kiss Zoltán hozzátartozójával, Kiss Zoltánnéval, valamint a sokévi börtönre ítélt és bántalmazott Cseresznyés Pállal, Szabadi Ferenccel, illetve Juhász Ilonával, akiknek átadták azt a támogatást, amelyet az RMDSZ a 2000-ben létrehozott Szolidaritási Alapból fedez minden évben. »

Címkék: Kelemen Hunor, Markó Béla, Megemlékezés

Az erdélyi magyarság nem felejti 1990 márciusát
2011. 3. 17.

Az erdélyi magyarságnak nem szabad elfelejtenie 1990 márciusát: emlékeznünk kell az áldozatokra és az események kárvallottjaira, mindazokra, akik nem hagyták, hogy a magyar közösséget megfélemlítsék, és szembefordultak a támadókkal. Emlékeznünk kell azért is, hogy a történelem ne legyen visszafordítható, és hogy mindez többé soha ne ismétlődhessen meg. »

Címkék: Megemlékezés

A magyar szabadságharcra emlékeztek Déván
2011. 3. 14.

Vasárnap megkezdődött az egyhetes ünnepségsorozat Hunyad megyében, amellyel a magyar közösség az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc emléke előtt tiszteleg. Március 13-án négy helyszínen, Szászvárosban, Brádon, Petrozsényban és Déván tartottak megemlékező ünnepséget. »

Címkék: Megemlékezés, Winkler Gyula

Kelemen Hunor szövetségi elnök: Március 15. az erdélyi magyarság folyamatos szabadságharcának ünnepe is!
2011. 3. 13.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezés-sorozatát a Szilágyságban kezdte Kelemen Hunor szövetségi elnök. Kárásztelek és Sarmaság után Lompért, Perecseny és Kraszna községekben is részt vett Kelemen Hunor a március 15-i megemlékező ünnepségeken, ahol koszorúzással és főhajtással tisztelgett a forradalom és szabadságharc hősei előtt. »

Címkék: Kelemen Hunor, Megemlékezés, Szilágy

Új közösségi célokra van szükség - A Kolozs megyei Kisbácsban kezdődtek az idei márciusi ünnepségek
2011. 3. 13.

Az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztek március 12-én Kisbácsban. A magyar nemzet legfontosabb szabadságharcának 163. évfordulóján a Kolozsvár melletti település magyar közösségével ünnepelt Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, illetve Sógor Csaba európai parlamenti képviselő. Az ünneplő közönség a 140 tagú szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertjét követhette végig.
»

Címkék: Kelemen Hunor, Kolozs, Megemlékezés, Sógor Csaba

Március 15-i rendezvények
2011. 3. 11.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség ezévben is Erdély-szerte megemlékezik az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseiről.  »

Címkék: Megemlékezés, RMDSZ

Közös székely megemlékezés a madéfalvi veszedelemről
2011. 1. 7.

Először ünnepelték együtt Székelyföld elöljárói az 1764-es madéfalvi veszedelem évfordulóját: a 2011. január 7-i megemlékezésen Hargita, Maros és Kovászna megye tanácsának elnöke közösen vett részt. A csikorgó fagy ellenére özönlöttek a madéfalviak és meghívottjaik az ünnepi műsorral egybekötött szentmisére, amelyen csángók és hagyományőrző huszárok is jelen voltak. A székelység emlékeiben ma is eleven él az osztrákok által elkövetett mészárlás emléke: Madéfalván a házakra kitűzött magyar zászló is felhívja a figyelmet az 1764. január 7-ére virradó éjszaka áldozataira. »

Címkék: Megemlékezés

Kelemen Hunor kulturális és örökségvédelmi miniszter megemlékező sorai Demény Lajos professzorról
2010. 11. 22.

Megrendülve értesültem a székelyek nagy történészének, Demény Lajosnak az elhalálozásáról.

Oktatói és kutatói munkája maradandó értékű. Hatalmas szerepe volt a Székely Oklevéltár elindításában, amelyben végre előkerülhettek azok a forrásmunkák, amelyek az erdélyi magyarság, a székelység történelmére vonatkoztak. A ’70-es években ezzel a kezdeményezéssel olyan magyar történészeknek biztosított publikálási lehetőséget, akik addig nem is remélhették, hogy kutatásaik napvilágot látnak. »

Címkék: Kelemen Hunor, Kultúra, Megemlékezés

Sógor Csaba: Ha napjainkban egyéni szabadságunkért nem is kell küzdenünk, egymás és önmagunk méltóságáért annál inkább
2010. 10. 23.

„Királyi örökséget hagytak ránk, amelyet ki kell érdemelnünk, a szabadságot, amelyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visszaadtak nekünk” – Albert Camus francia író szavaival indította ünnepi beszédét Sógor Csaba, RMDSZ-es európai parlamenti képviselő az 1956-os magyar forradalom évfordulóján a sepsiszentgyörgyi ünnepi megemlékezésen.  »

Címkék: Megemlékezés, Sógor Csaba

Archívum »