Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Hírek

Címke: Kerekes Károly
Az RMDSZ kormányzati szinten is fellép a nyárádszeredai per ügyében
2011. 11. 22.

- Az RMDSZ vezetői felkérték Emil Boc kormányfőt, utasítsa Marius Pascan Maros megyei prefektust, hogy vonja vissza a nyárádszeredai önkormányzati képviselők ellen indított perét – jelentette be Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke az Erdélyi Magyar Televízió „Metszet” című közéleti elemző műsorának adott interjújában kifejtette: ezzel az ok és indok nélküli lépéssel a prefektus túllépte a hatáskörét. - Az RMDSZ emellett minden jogi segítséget és asszisztenciát megad a nyárádszeredai önkormányzati képviselőknek – mondta a szövetségi elnök. 
»

Címkék: Kelemen Hunor, Kerekes Károly, Markó Béla, Maros

Megszavazásra került ma a Levéltári törvény módosítása
2011. 11. 8.

Megszavazásra került ma a Levéltári törvény módosítása. Kezdeményezői Máté András, Kerekes Károly és Márton Árpád RMDSZ képviselők. A törvény előírásai szerint olyan magán levéltárakat lehet létrehozni, amelyek a munkaviszonnyal kapcsolatos levéltári anyagokat kezelnek. »

Címkék: Képviselőház, Kerekes Károly, Márton Árpád, Maté András

Útjára indult az Erdélyi Magyar Civil Konzultáció
2011. 10. 29.

Erdélyi Magyar Civil Konzultáció címszó alatt indította el a Romániai Magyar Demokrata Szövetség azt a párbeszéd sorozatot, melynek célja az erdélyi magyar közösségben, közösségért tevékenykedő civil szervezetek minél közvetlenebb bevonása a törvényhozási folyamatba, fontos ugyanis, hogy e szervezetek által felhalmozott értékes, gyakorlati tapasztalatra épülő tudás a jogszabályokban is tükröződjön. »

Címkék: Kerekes Károly, Kovács Péter, Sógor Csaba

Díszplakettet vett át Markó Béla Nyárádszeredában
2011. 7. 30.

A Nyárádmente fejlődéséért kifejtett munkájának elismeréseként díszplakettet adtak át Markó Béla miniszterelnök-helyettesnek pénteken, Nyárádszeredában. A Nyárádmenti Napok keretében tartott ünnepségen hasonló kitüntetésben részesítették Lokodi Editet, a Maros Megyei Tanács elnökét, Borbély László erdészeti és környezetvédelmi minisztert, Kerekes Károly képviselőt, valamint Dászkel Lászlót, Nyárádszereda polgármesterét is. A rendezvényen a térség számos polgármestere és önkormányzati képviselője vett részt. »

Címkék: Borbély László, Kerekes Károly, Lokodi Emőke, Markó Béla, Maros

RMDSZ-javaslat a nyugdíjtörvény módosítására
2011. 5. 4.

Az egységes nyugdíjrendszerre vonatkozó 2010. évi 263. számú jogszabályhoz nyújtott be módosító törvénykezdeményezést Kerekes Károly Maros megyei és Máté András Levente Kolozs megyei képviselő. A módosítás egyfelől azon méltánytalanságok kiküszöbölését célozza, amelyek a nyugdíjak kifizetésénél tapasztalható késésekből fakadnak, azok megállapítását követően. »

Címkék: Kerekes Károly, Maté András, Szociális

Kerekes Károly képviselő felszólalása a munkaügyi miniszter ellen benyújtott indítvány vitáján
2010. 3. 23.

A Képviselőház hétfői ülésén megvitatta a Mihai Şeitan munkaügyi miniszter ellen benyújtott, a PSD által kezdeményezett egyszerű indítványt. Az RMDSZ álláspontját Kerekes Károly képviselő, a munkaügyi bizottság titkára ismertette »

Címkék: Kerekes Károly

A katonaság meghamisítja forradalmi múltját - Kerekes Károly napirend előtti felszólalása
2010. 2. 23.

A forradalom megítélésével kapcsolatos legújabb botrány a hadsereg 1989. december 15-22 közötti harci naplóinak nyilvánosságra hozatalát érinti – hívta fel a figyelmet a képviselő. A szóban forgó dokumentumokat titkosították, de az ”1989 December 21” Egyesület nyomására az Európai Emberjogi Bíróság arra kötelezte a román kormányt, hozza nyilvánosságra ezeket. »

Címkék: Kerekes Károly

Képviselőházi hírek
2009. 9. 8.

A parlamenti képviselők és szenátorok, valamint a közvélemény helyes tájékoztatásának céljából tett szólalt fel Antal István képviselő. »

Címkék: Antal István, Faragó Péter, Képviselőház, Kerekes Károly, Maté András

A Képviselőház jóváhagyta Kerekes Károly képviselő nyugdíjtörvényt módosító javaslatát
2009. 6. 26.

A szerdán elfogadott javaslat célja az előrehozott, illetve az részleges előrehozott nyugdíj automatikus átalakulása öregségi nyugdíjjá a jelenlegi törvény által előírt nyugdíjkorhatár betöltésekor. A képviselő úgy véli, megalapozatlan és illegális azon előírás, hogy ez az átmenet kérés alapján történjék. A nyugdíj megállapítása ugyanis korhatár alapján történik, és erre alkalmazzák azokat a csökkentéseket, amelyek okainak megszűnésekor -azaz a standard nyugdíjkorhatár betöltésének időpontjában -mindkét nyugdíj automatikusan öregségi nyugdíjjá kell hogy alakuljon. A döntő ház jóváhagyását követően a jogszabály előírásai 2011. január 1-től lépnek életbe, mert az Országos Nyugdípénztár csak eddig az időpontig tudja kidolgozni az ehhez szükséges informatikai programot. »

Címkék: Képviselőház, Kerekes Károly

Napirenden az 1996. évi 7. számú Kataszteri törvény 8. szakaszának kiegészítésére vonatkozó RMDSZ-törvényjavaslat
2009. 5. 26.

A Máté András és Kerekes Károly képviselők által benyújtott javaslat a jogtalanul elkobzott és – az 1991. évi 18. számú, illetve 2001. évi 10. számú törvények alapján - visszaszolgáltatott ingatlanok első beiratásával kapcsolatos telekelési illeték eltörlését célozza. »

Címkék: Képviselőház, Kerekes Károly, Maté András

A fogyatékkal élők jogainak bővítéséről szavazott a képviselőház
2009. 5. 26.

A fogyatékkal élő személyek jogainak védelmére vonatkozó 2006. évi 448. számú törvény 26. cikkelyének módosítását célzó RMDSZ-kezdeményezésről szavazott ma a képviselőház. »

Címkék: Kerekes Károly, Szociális

Kerekes Károly a fogyatékkal élők helyzetének javítását kéri
2009. 5. 5.

A fogyatékkal élőkkel szembeni diszkrimináció napja alkalmából ünnepi ülésre került sor kedden a képviselőházban. Kerekes Károly felszólalásában elmondta: az RMDSZ üdvözli ezt a kezdeményezést, hiszen az ilyen jellegű viták hozzájárulhatnak a fogyatékkal élők gondjainak közvélemény általi megismeréséhez. Az ilyen események szükségesek, de nem elégségesek ezen problémák megoldásához – figyelmeztetett a képviselő. E tekintetben a parlamentnek prioritásként kell kezelnie a fogyatékos személyek jogaira vonatkozó 2006-ban elfogadott ENSZ Egyezmény ratifikálását – mondta Kerekes. Áttekintette a szakterülettel kapcsolatos törvénykezés főbb jellemzőit, és utalt a Fogyatékkal Élők Országos Hatóságának újkeletű elemzésére, amelynek értelmében a Romániában hivatalosan nyilvántartott  fogyatékos személyek (több mint 630 000) 97%-a családi gondozásban van, és csupán 4%-uknak van munkaviszonya.  „A közvetlen és közvetett diszkrimináció, az anyagi javak hiánya és a társadalmi elszigeteltség jelentik azokat az okokat, amelyek miatt ezek a személyek és családjaik ki vannak téve a társadalmi kirekesztés veszélyeinek” – figyelmeztett Kerekes, aki úgy vélte: ennek leküzdése elsősorban az állam felelőssége, ugyanakkor a civil társadalomnak is jelentős szerep jut ebben. Nem elhanyagolható szempontként beszélt a hozzáférhetőség kérdéséről, amennyiben a jelenlegi törvénykezés értelmében 2006 óta valamennyi közintézménynek feljárót kell biztosítania a mozgásképtelen személyek számára. A kijelentések szintjén mindenki egyetért a köz- és magánintézmények hozzáférhetővé tételében, ennek ellenére a legtöbb intézmény - a Parlament épületét is beleértve - nem rendelkezik ezzel a megoldással. - Egy európai uniós tagállamhoz méltó módon, kevesebb nyilatkozatra és több cselekvésre van szükség: a szolidaritás és a felelősségtudat felül kell kerekedjék a sajnálkozáson a fogyatékkal élőkk sajátos gondainak megoldása érdekében – összegezte a képviselő.

»

Címkék: Diszkrimináció, Kerekes Károly

Kerekes Károly képviselő interpellációi
2009. 3. 3.

Kerekes Károly képviselő két interpellációt intézett kedden a miniszterelnöknek az új Maros megyei prefektus beiktatása alkalmából szervezett rendezvény kapcsán. Az egyik felvetett téma az ortodox egyház kitüntetett jelenlétét emeli ki, párhuzamosan az összes többi felekezet képviselőinek távolmaradásával. A rendszerváltás óta eltelt évek alatt nem volt precedens arra, hogy hasonló eseményen ne legyenek képviseltetve a többi felekezetek. Kerekes Károly arra kér választ a miniszterelnöktől: miként magyarázható az ortodox egyház jelenlegi különleges státusa, és esetleg létezik-e a kormány vallási kérdéseket érintő politikájában az ortodox egyház államegyházi rangra emelését célzó elképzelés.
»

Címkék: Egyházügyek, Kerekes Károly, Maros

A görög-katolikus egyház újabb megszüntetési kísérlete? - Kerekes Károly keddi politikai nyilatkozata
2009. 2. 10.

A felszólalás témáját az a görög-katolikus közösség által szervezett tiltakozás adja, amely az ortodox és görög-katolikus egyház tulajdonát képező ingatlanok jogi helyzetére vonatkozó törvénykezdeményezéssel kapcsolatos. A Demokrata-Liberális Párt három képviselője által benyújtott, jelenleg parlamenti eljárásban lévő tervezet arról rendelkezik, hogy azokon településeken, ahol az ortodox és görög-katolikus felekezet  együtt él, az imaházak, parókiák, temetők, valamint az ezekhez tartozó területek a többségi felekezet tulajdonába kerülnek. »

Címkék: Egyházügyek, Kerekes Károly,

Archívum »