Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Hírek

Folytonosság a MIÉRT-ben
2011. 2. 6.

A Szatmárnémetiben megrendezésre került MIÉRT Országos Küldöttgyűlés alkalmával a jelen levő 69 küldött a következő két éves elnöki mandátumra is Bodor Lászlónak, a szervezet eddigi elnökének szavazott bizalmat.

Vasárnap, a Küldöttgyűlés zárónapján tartott sajtótájékoztatón a MIÉRT régi és egyben új elnöke kihangsúlyozta: „Az által, hogy a szervezetünk küldöttei a hétvégén megerősítettek tisztségemben, azoknak az értékeknek a továbbviteléről döntöttek, amelyeket az elmúlt két évben, a MIÉRT elnökeként kifejtett tevékenységem során képviseltem. A jövőre nézve is prioritásaimnak tekintem a MIÉRT tagszervezeteinek a megerősítését, az erdélyi magyar fiatalok hatékony érdekképviseletét, illetve a szervezetnek a társadalomszervezésben és a magyar fiatalok versenyképességének biztosításában játszott kulcsfontosságú szerepét”.

A folytatásban Bodor László a MIÉRT elnökség kibővült struktúrájáról tájékoztatta a sajtó képviselőit, továbbá ismertette a Küldöttgyűlés által elfogadott Markó Attila melletti állásfoglalást, illetve a zárónyilatkozatot. „A Magyar Ifjúsági Értekezlet az RMDSZ-el fenntartott partnerségi viszonyában is a folytonosságra törekszik, melynek értelmében javasolja a területi tanácsoknak és azok kongresszusi küldötteinek, hogy Kelemen Hunor elnökjelöltet támogassák az RMDSZ 10. Kongresszusán” – jelentette be.

Grüman Róbert, a MIÉRT újonnan megválasztott ügyvezető elnöke az elmúlt napok tanácskozásaira és lobbizásaira reflektálva elmondta: „Az idei küldöttgyűlésen egy olyan versenynek voltunk részesei, mely egy demokratikus szervezetnek a javát szolgálja. Az egyeztetéseink során mindvégig azt kerestük, ami összeköt minket és nem azt, ami szétválaszt. Ennek következtében úgy gondolom, hogy a hétvége folyamán lehelyeztük a következő két évre a szervezet alapjait és egy erősebb MIÉRT-el folytathatjuk utunkat”.  

 

Zárónyilatkozat

A Magyar Ifjúsági Értekezlet felvállalt küldetésének teljesítése, célkitűzéseinek megvalósítása során a folytonosság szempontjait kell szem előtt tartania. Az eredményes érdekfeltárás, érdekegyeztetés és érdekérvényesítés fokozott következetességet, céltudatosságot és tisztánlátást követel a szervezet képviselőitől.

Az erdélyi magyar ifjúság hatékony képviselete érdekében a MIÉRT-nek továbbra is a Szovátai Ajánlásban meghatározott nyitottság, partnerség, szakmaiság alapelvek mentén kell kifejtenie tevékenységét. A szervezet jövőbeli optimális működése megkívánja az elkezdett munka továbbvitelét, a megszerzett tudás, tapasztalat bővítését és kamatoztatását, a felállított értékrendszerhez való ragaszkodást.

A Magyar Ifjúsági Értekezlet a romániai politikai és társadalmi valóság kulcsfontosságú szereplője, mely pozíciót a jövőben is szükséges megőrizni. A szervezetnek az elkövetkezendőkben is a magyar ifjúsági élet fellendítésén, tartalommal való feltöltésén, az erdélyi szellemiség kialakításán kell munkálkodnia, a továbbiakban is fokozott hangsúlyt fektetve a politikai képviseletre, a társadalomszervezésre, a fiatalok képzésére, közéleti szerepvállalásuk támogatására, versenyképességük elősegítésére. 

A MIÉRT célja a jövőben is fenntartani a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel való partnerségi viszonyát, mely együttműködés elengedhetetlen feltétele, hogy az RMDSZ élén egy olyan személy álljon, aki az ifjúság értékeit és szervezetünk érdekeit képviseli, valamint biztosítani tudja az együttgondolkodást és a közös munkát. Ezen elvárásokat figyelembe véve, a Magyar Ifjúsági Értekezlet Küldöttgyűlése azt javasolja a területi tanácsoknak és kongresszusi küldötteiknek, hogy Kelemen Hunor elnökjelöltet támogassák az RMDSZ 10. Kongresszusán.

Szatmárnémeti,
2011. február 6.
 Címkék: Bodor László, Kelemen Hunor, MIÉRT
Archívum »