Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Hírek

Szövetségi Képviselők Tanácsa - a választási rendszer megváltoztatása az elkövetkező időszak legfontosabb kihívása az RMDSZ számára
2011. 9. 17.

A Szövetségi Képviselők Tanácsának marosvásárhelyi, szombati ülésén Kelemen Hunor szövetségi elnök elmondta, az elmúlt 2-3 hónap politikai szempontból nem volt unalmas, egy olyan időszak volt, amikor a Szövetség által meghozott döntések a koalícióban és a kormányban befolyásolják a következő évek sorsát.

Politikai beszámolójában a szövetségi elnök elsőként a választási rendszerről illetve a választások tervezett összevonásáról beszélt. Elmondta, számos érv szól a választások összevonása mellett, gazdasági szempontból mindenképpen előnyös, az RMDSZ szavazótáborának mozgósítása szempontjából pedig nagyobb részvételt lehetne biztosítani. „Ebben az esetben egy sokkal jobban átgondolt választási kampányt kell előkészítenünk. A választások összevonásánál azonban sokkal fontosabb a választási rendszer kérdése. Az RMDSZ az egyéni választókerületes rendszert nem támogatta, nem is szavazta meg 2008-ban, a parlamentben. Mára kiderült, hogy ez a választási rendszer a Parlament minőségének nem tett jót, ezen változtatni kell. Mi csak egy olyan választási rendszert tudunk támogatni, amely biztosítja az arányos képviseletet. A mi javaslatunk az ún. német választási rendszer, amely az egyéni választókerület mellett egy országos listát is jelent, így minden egyes szavazat viszontlátható egy-egy mandátumban, tehát egyetlen magyar szavazat sem veszik el. Mi ezt a két kérdést nem kezelhetjük külön, ha döntésre kerül a sor, a megalkotandó, jogi keretnek mindkét vetületet kell rögzítenie” – számolt be Kelemen Hunor az SZKT előtt, hozzátéve, a választási rendszer valószínűleg az ősz témája lesz, döntésre pedig az év végéig sor kerül.
A régióátszervezésről szólva a szövetségi elnök kijelentette, a 2012-es választásokig nem lát esélyt ennek a megvalósulására, hiszen erre sem erő, sem elszántság sem idő nincsen.

„Az a döntés, amelyet mi itt, a Szövetségi Képviselők Tanácsán meghoztunk, nem vesztette érvényét, mi továbbra is ehhez tartjuk magunkat. Ugyanakkor a régiók átszervezését egy fontos reformlépésnek tartjuk, de a jelenlegi körülmények között túl sok társadalmi bizonytalanságot és feszültséget okozna” – fejtette ki álláspontját az RMDSZ elnöke. Ugyanakkor elmondta azt is, hogy annak ellenére, hogy az RMDSZ alkotmánymódosító csomagja készen van, arra is kevés esélyt lát, hogy biztosítani lehet azt a kétharmados többséget, amely az alkotmány módosításához szükséges.

Kelemen Hunor szövetségi elnök politikai beszámolójában Verespatakra is kitért, leginkább arra a kérdésre, hogy az RMDSZ miért nem alakított ki ebben a kérdésben egységes álláspontot. „A kulturális tárcához 2010-ben tette le a befektető azt a kutatási dossziét, amely a Kirnyik-hegység egy részére kérte a mentesítési bizonylatot. A minisztériumi szakemberek, de az Országos Régészeti Bizottság tagjai is tanulmányozták ezt a dossziét az elmúlt egy évben, a fő szempont a kulturális örökség védelme volt, amennyiben beindul a kitermelés. Idén júliusban egyhangúan döntött az Országos Régészeti Bizottság a régészeti mentesítési bizonylat kibocsájtásáról, ezt aláírta a Fehér megyei Kulturális Igazgatóság. A következő lépés annak a miniszteri rendeletnek az aláírása lett volna, amelyben a Kirnyik-hegységet levesszük az „A” kategóriás műemlékek listájáról. Ez nem történt meg, és nem is fog megtörténni. Az RMDSZ egymagában nem hozhatja meg ezt a döntést. Akkor lehet továbblépés, ha a koalíció minden tagja, a kormány minden tagja, élen a miniszterelnökkel, egyöntetűen támogatja a verespataki bányaprojektet. Ebben a pillanatban Verespatakon tragédia zajlik, egy közösség halálra van ítélve. Ha nem történik semmi, akkor ott néhány éven belül minden összeomlik” – ismertette a verespataki helyzetet Kelemen Hunor.

A szövetségi elnök kitért az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzésére is.
„Az új párt bejegyzésének nem örvendek, gratulálni sem tudok. Első pillanattól kezdve rossz kezdeményezésnek, rossz lépésnek tartottam, amely csak gyengíti az erdélyi magyar közösséget. Az elmúlt választások bebizonyították, hogy a verseny nem erősítette, hanem gyengítette az érdekérvényesítés lehetőségét. Mi azonban nem hagyjuk, hogy szétverjenek bennünket, sem Magyarországról, sem itthonról. Mi hiteles programmal, hiteles jelöltekkel állunk a 2012-es választások elé, és biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb mindenkinek tudunk helyet találni a Szövetségben” – mondta el Kelemen Hunor. 

A szövetségi elnök az SZKT előtt is megköszönte Cseke Attila volt egészségügyi miniszternek a tevékenységét, mondván, hogy olyan időszakban volt miniszter, amikor sikerült elindítani az egészségügy reformját, ezt pedig bátran és határozottan vállalta. Kelemen Hunor ugyanakkor gratulált dr. Ritli László miniszternek, akinek szerinte a szakmai tudása, tekintélye megkérdőjelezhetetlen. 

Utalva az SZKT-n elhangzott Verespatakkal kapcsolatos vitákra, Markó Béla miniszterelnök-helyettes leszögezte: az erdélyi magyarságot jelenleg egy ennél súlyosabb környezetszennyezés éri, amiről beszélni kell.

- Egy legalább olyan súlyú környezetszennyezésről és egy annál sokkal roszabb beruházásról kell szólnom. Ez nem kanadai, hanem magyarországi beruházás, és úgy hívják, hogy Erdélyi Magyar Néppárt. Ez sokkal veszedelmesebb beruházás számunkra, mint bármi más, mert ez a politikai egységünket kérdőjelezi meg, és ez tönkreteheti az erdélyi magyarság politikai jövőjét. De nem fogja! Igazuk van azoknak, akik szerint ezzel választásról választásra szembe kell néznünk. De ki kell mondanunk: ez egy magyarországi beruházás, ez egy politikai cián, egy politikai környezetszennyezés. Egy olyan beruházás, amelyből az erdélyi magyarságnak nem lesz nyeresége, esetleg csak egy pár embernek. Viszont van erőnk, hogy ezt a politikai környezetszennyezést megakadályozzuk – szögezte le a miniszterelnök-helyettes.

Markó Béla miniszterelnök-helyettes az elmúlt időszakban elért eredményekről beszélt. Nagy jelentőségű lépésnek nevezte az oktatási törvény alkalmazását, a történelem és földrajz anyanyelven történő oktatásának megvalósítását, az ehhez szükséges magyar tankönyvek megjelentetését, valamint a magyar egyetemi vonalak fokozatos önállósulását is.

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára a népszámlálással való felkészülésről számolt be. Mint mondta, az RMDSZ politikai erőfeszítései nyomán, a magyar közösségre vonatkozóan sikerült megnyugtatóan rendezni a népszámlálás jogi szabályait: van magyar nyelvű űrlap, vannak magyar kérdezőbiztosok és van magyar nyelvű országos állami tájékoztató kampány is. Jelentős eredményként értékelte, hogy sikerrel zárult a magyar kérdezőbiztosok toborzása, melynek eredményeként a magyarság arányának megfelelő számú biztost - mintegy 6-7ooo személyt - sikerült bevonni ebbe a munkába. Beszámolt arról is, hogy az elmúlt napokban elindították az RMDSZ népszámlálást érintő magyar tájékoztató és tudatosító kampányát, amelynek az a legfőbb üzenete, hogy minden magyar büszkén vállalja nemzetiségét, nyelvét és vallását. Mint mondta, ez a kampány három részből áll: az elsőben ismert és elismert magyar személyiségek tolmácsolják a népszámlálás fontosságáról szóló üzenetet, a második az erre vonatkozó tájékoztató anyagok elkészítése és szórása. A harmadik egy olyan tájékoztató karaván lesz, amely olyan magyarlakta erdélyi településeket keres fel, amelyekben tíz évvel ezelőtt 18. és 22 százalék között volt a magyarság aránya – mondta a főtitkár.

Az ülésen többször szóba került verespataki bányaberuházással kapcsolatban Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke, Románia környezetvédelmi minisztere kifejtette, hogy tárcavezetőként nem támogat egyetlen olyan kormányhatározatot sem, amely káros lehet a környezetre. A politikus közölte: tárgyalásokat folytatnak a beruházóval a zagytározó ipari hulladékvizének ciánkoncentrációjáról, hogy azt a mérhetőségi szint, vagyis literenként 5 milligramm alá csökkentsék.

A tárcavezető elmondta: Fazekas Sándor magyar vidékfejlesztési minisztertől újabb levelet kapott, amelyben az első, elvi állásfoglaláshoz képest a magyar fél bővebben kifejti véleményét a bányaberuházásról. Mint mondta, a dokumentum részletezi Magyarország fenntartásait, és technikai kérdéseket is megfogalmaz.

A román minisztérium fel van készülve arra, hogy válaszoljon a kérdésekre - mondta Borbély, aki szerint a környezeti hatástanulmány megvitatása a román tárcaközi szakértői bizottságban még több hónapig eltarthat.

Az SZKT megválasztotta a Szövetségi Szabályzat-felügyelő Bizottság (SZSZFB), a Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság (SZEFB), valamint a Szövetségi Ellenőrző Bizottság (SZEB) tagjait.

A SZSZFB felügyeli a Szövetség szabályrendszerének egységességét, minden jellegű és minden szintű működésének szabályosságát. Az SZSZFB ma megválasztott tagjai: Biró Enikő, Botházi Nándor, Dósa Szilárd, Markó Eszter és Veress Emőd, mandátumuk négy évre szól.

A SZEFB feladata a Szövetség bármely szintjén felmerülő etikai problémák kivizsgálása és megoldási javaslatok előterjesztése az illetékes döntéshozó szervek számára. Hét tagból álló testület, akik közül legalább 3 jogász, őket az SZKT választja meg. A bizottság munkájában az elkövetkező öt évben Asztalos Ferenc, Csató Béla, ifj. Hajdú Gábor, Horváth Anna, Péter Zsuzsanna, Szép Gyula és Varga Gábor vesz részt.

A SZEB öt tagja ellenőrzi a Szövetség pénz- és vagyongazdálkodását. Valamennyien pénzügyi vagy könyvviteli szakemberek, mandátumuk öt évre szól. Az SZKT mai döntése értelmében a SZEB hatáskörébe tartozó feladatokat László Edit, Szalkay József, Szedilek Lenke, Szőcs Barna és Tánczos Levente József látja el.

A mai ülésen a Szövetség képviselői megerősítették oktatási főtitkár-helyettesi tisztségében Magyari Tivadart. Mint ismeretes, Kelemen Hunor szövetségi elnök az RMDSZ Alapszabályzatának 65. cikkelyének, k. bekezdése értelmében a Babeş-Bolyai Tudományegyetem volt rektor-helyettesét nevezte ki a Szövetség oktatási főtitkárhelyettesének. A kinevezésre Kovács Péter főtitkár előterjesztésére alapján került sor, a nevesítést a Szövetségi Képviselők Tanácsának kellett megerősítenie.

Megalakult az SZKT új állandó bizottsága is. Alelnökök: Buday Richárd, Olosz Gergely, Péter Ferenc és Vida Noémi. A testület titkárai: Babos Aranka és Erdei D. István. Biró Rozália elnököt az új SZKT alakuló ülésén választották meg.Címkék: Borbély László, Kelemen Hunor, Kovács Péter, Markó Béla, RMDSZ, SZKT
Archívum »