Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Hírek

"Minden egyes esetben valljuk meg nemzetiségünket, anyanyelvünket, felekezeti hovatartozásunkat!"
2011. 10. 19.

Október 22-én, kedden Arad megyébe érkezett a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) és az Országos Sport és Ifjúsági Hatóság által szervezett szórványkaraván, mely ezúttal is a népszámlálás fontosságára hívta fel a figyelmet, de gazdag kulturális műsort is kínált az aradi Kultúrpalota közönségének.

Kisiratoson és Nagyiratoson az önkéntesek tájékoztató füzeteket osztogattak, ugyanakkor szóban is felhívták a járókelők figyelmét az október 20-án kezdődő népszámlálás legfontosabb tudnivalóira.

Az aradi kultúrpalotában sorra került kulturális műsor bevezetőjében elhangzott beszédében Bognár Levente alpolgármester, az Arad megyei RMDSZ elnöke összefogásra, összetartásra szólított fel. Az RMDSZ Főtitkárság nevében Székely István főtitkárhelyettes szólt az egybegyűltekhez, három kulcstémát emelve ki. Elsőként a nemzetiség, anyanyelv és felekezeti hovatartozás kinyilvánításának fontosságát hangsúlyozta: „Először történik meg, hogy nem előre meghatározott listából kell választanunk anyanyelvünk és identitásunk megjelölésekor, nekünk kell azt bediktálnunk, a számlálóbiztosnak pedig kötelessége beírni azt, amit mondunk. Mindenkinek azt javasoljuk, hogy mind az anyanyelv, mind a nemzetiség esetében a „maghiar”-t, azaz a magyart diktálja be, és természetesen vállalja a megfelelő felekezeti hovatartozását is.” Felhívta a jelenlevők figyelmét arra, hogy gondolják végig mindazokat a személyeket, akik a családhoz, háztartáshoz tartoznak, és gondoskodjanak az őket igazoló hivatalos dokumentumok fénymásolatának be
szerzéséről. A főtitkárhelyettes arra is kitért, hogy családonként különös gondot fordítsunk az egyetemi hallgatók bediktálására.

Az est záró mozzanataként színpadra lépett a VI. Erdélyi Humorfesztivál nyertese, Holovacskó Zsolt, majd Dancs Annamari és kalotaszegi néptánccsoport.

Ma Hunyad megyében folytatja útját a szórványkaraván.Címkék: Népszámlálás, Szórvány
Archívum »