Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Hírek

Útjára indult az Erdélyi Magyar Civil Konzultáció
2011. 10. 29.

Erdélyi Magyar Civil Konzultáció címszó alatt indította el a Romániai Magyar Demokrata Szövetség azt a párbeszéd sorozatot, melynek célja az erdélyi magyar közösségben, közösségért tevékenykedő civil szervezetek minél közvetlenebb bevonása a törvényhozási folyamatba, fontos ugyanis, hogy e szervezetek által felhalmozott értékes, gyakorlati tapasztalatra épülő tudás a jogszabályokban is tükröződjön.

A konzultáció első találkozójára ma került sor Kolozsváron, az Iskola Alapítvány székházában. Ennek keretén belül Kovács Péter RMDSZ főtitkár, Kerekes Károly román parlamenti és Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő, valamint Tonk Gabriella programfelelős találkozott a szociális területen működő szervezetek képviselőivel.

Kovács Péter a civil szféra szakmai felkészültségének, tapasztalatának fontosságát méltatta, majd vázolta a konzultáció menetét. Az RMDSZ főtitkára szerint ennek célja az egyes szakterületeken tevékenykedő civil szervezetekkel való párbeszéd állandósítása, valamint a civil szféra véleményének meghallgatása, figyelembe vétele az egyes törvények kezdeményezése vagy módosítása esetén. Ily módon a Szövetség parlamenti munkáját kívánják jobbá, hatékonyabbá tenni. „Azt szeretnénk, hogy a törvények ne mondjanak ellent a mindennapi alkalmazásoknak, éppen ezért fontos, hogy egy törvénykezdeményezés kapcsán egy szakértő mondja el, hogy ez a való életben milyen következményekkel jár” – fogalmazott a Szövetség főtitkára.

Kerekes Károly képviselő „A romániai szociális rendszer jogi szabályozása: várható változások a költségvetési megszorítások korszakában” címmel tartott előadást. Tájékoztatott az új szociális kerettörvény-tervezet – mely jelenleg a parlamenti szakbizottságok engedélyeztetési procedúrája alatt áll – által javasolt módosításokról. A Szövetség képviselője hangsúlyozta, hogy a kerettörvény változtatása újabb jogszabályok kidolgozását, bevezetését feltételezi, e miatt is igen nagy szerepe lesz az elkövetkezőkben a konzultációnak. A jogszabály tervezet ugyanakkor számos olyan eddig elhanyagolt területre fordít több figyelmet, mint a hajléktalanok vagy a fogyatékkal élők helyzete – mutatott rá Kerekes Károly.

Sógor Csaba RMDSZ-es EP-képviselő a találkozón kijelentette, hogy a jól működő szociális rendszerek olyan helyeken alakultak ki, ahol az állam rendszeres párbeszédet folytatott a civil szférával. Sógor számos nemzetközi követendő példa említésével az Európai Unió EU2020 stratégiájának a szociális szektorra vonatkozó célkitűzéseit mutatta be, és ismertette Románia vállalásait e célok elérése érdekében. A képviselő meglátása szerint Romániában a fő gondot az jelenti, hogy politikai szféra csak rövid távra, egy mandátumra képes tervezni. Ezt hivatott áthidalni a civil szféra, mely az Unió hosszú távú terveire és pénzügyi ciklusaira alapozva biztosíthatja a stabilitást a helyi közösségek számára.

A találkozó keretén belül az uniós támogatások rendszeréről, az elmúlt finanszírozási ciklus tanulságairól és az előttünk álló kihívásokról beszélt Farkas András, a PONT Csoport elnöke. Kitért a források felhasználásának mértékére, a köztudottan alacsony felhasználás okaira. A civil szolgáltatók helyzetéről, a hazai köz- és civil szféra között partnerségről beszélt Ludescher László, a Gyulafehérvári Caritas igazgatója, aki a Caritas hálózat tapasztalataiból kiindulva néhány konkrét javaslatot is megfogalmazott.

A konzultáció első találkozója az együttműködési keretek véglegesítésével zárult, valamint sor került a szociális ellátási törvény módosítására megfogalmazott elképzelések első összegzésére is. A résztvevők megállapodtak abban, hogy elsősorban a kormány és a parlament napirendjén szereplő törvénytervezetek kapcsán fognak konzultálni, de a Szövetség beépíti a törvényjavaslatokba mindazokat a pozitív példákat, modelleket, amelyeket a szervezetek saját gyakorlatuk eredményeként mutatnak be. A kerekasztal résztvevői megállapodtak abban is, hogy a Szövetség főtitkársága szerepet vállal a civil szervezetek és az önkormányzatok közötti kapcsolat kiépítésében megyei vagy kisrégiós „civil vásárok” megszervezése révén.Címkék: Kerekes Károly, Kovács Péter, Sógor Csaba
Archívum »