Géczi Gellért

A fiatalság jelenti Négyfaluban a magyar jövőt- három kérdés Géczi Gellért négyfalusi polgármesterjelölthöz

2012.04.19. | Brassó , Önkormányzati választások
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


A négyfalusi RMDSZ-szervezet április eleji küldöttgyűlésén a jelenlévők annak a 28 éves helyi magánvállalkozónak szavaztak bizalmat a magyarság polgármester-jelöltjeként a közelgő választásokon, aki kora ellenére nem újonc a megye magyar közéletében: az RMDSZ négyfalusi szervezetének alelnöke, a Megyei Képviselők Tanácsának titkára, egy éve pedig az RMDSZ országos miniparlamentjében, a Szövetségi Képviselők Tanácsában Brassó megye négyfalusi képviselője. Terveiről, prioritásairól kérdeztük.  

Mit tartasz fontosnak elmondanod magadról bemutatkozásként?
 

Tősgyökeres hétfalusi csángó magyarnak tartom magam, ez identitásom egyik meghatározó eleme, amelyre nagyon büszke vagyok, hiszen egy olyan hagyományos közösségi értékrendet jelent, amelynek történelmi múltja van a Barcaságon.  Négyfaluban végeztem a gimnáziumot, aztán a brassói Áprily Lajos Középiskolába felvételiztem az informatika osztályába, ahol 2002-ben érettségizem és szereztem segédprogramozói oklevelet. Az egyetemet a brassói Transilvania Egyetem Villamosmérnöki és Számítógép-tudományok karának elektronika szakán végeztem 2008-ban. 2011-től veszek részt ugyanannak az intézménynek a mesterképzésében, üzletmanagementet tanulok. Középiskolás koromtól aktív résztvevője vagyok a különböző közösségi, társadalmi eseményeknek: az iskola Nebulónia nevű diákszervezetében, később a Brassói Magyar Diákszövetség belügyi alelnökeként folytattam szervezési munkát rengeteg ifjúsági rendezvény, koncert, tábor alkalmával. Az eddigi munkatapasztalatomat illetően említeném meg, hogy 2005-2006-ban az Áprily Lajos Főgimnázium helyettes informatika tanáraként kezdtem, 2008-ban indítottam a jelenleg hatvan alkalmazottal működő saját vállalkozásomat Négyfaluban a nyomdaipar szakterületén.  2003-tól vagyok az RMDSZ tagja, ugyanabban az évben választottak meg a négyfalusi RMDSZ-szervezet ifjúsági alelnökének, 2007-től tagja vagyok a Megyei Képviselők Tanácsa állandó bizottságának és a testület titkári tisztségét is betöltöm, a múlt évtől pedig az országos RMDSZ legfelsőbb döntéshozó testületének megválasztott tagja vagyok.
 

Az egyévnyi Egyesült Államokban végzett diákmunka tapasztalatát leszámítva egész eddigi életed szűkebb szülőhazádhoz kapcsolódik szorosan. Hogyan látod a magyar közösségi életet Négyfaluban?
 

Abból indulnék ki, hogy a négyfalusi magyarság a legutóbbi népszámlálási adatok szerint továbbra is a lakosság 23 százalékát teszi ki. Ez a számarány jelentős, ha azt vesszük figyelembe, hogy Brassó megye az erdélyi magyar szórványhoz tartozik. Én erre a létszámbeli erősségünkre alapoznám a közösségi identitásunk megerősítését, amelyben nagyon fontos szerepük van a velem egykorú fiataloknak, akik túlzás nélkül a magyar jövőt jelentik Négyfaluban. Ebből a szempontból is öröm számomra az, hogy a Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub létrejöttével megpezsdült a helyi ifjúsági élet. Baráti viszony fűz a szervezet tagjaihoz, mindemellett pedig erkölcsi és anyagi támogatásban is kifejeztem lelkesedésem az általuk végzett minőségi és hatékony közösségszervezés iránt. Fontosnak tartom, hogy a választások után önkormányzati szintű támogatást is kapjon a magyar ifjúsági élet, mert ezzel – az egyházak igen fontos ilyen irányú tevékenysége mellett – a közösségben is tudatosodna ennek a munkának a jelentősége Négyfalu számára. Emellett helyi szinten támogatom a négyfalusi magyar képviselet és magyar oktatás, a történelmi egyházak, a kulturális és civil szervezetek, egyesületek folyamatos együttműködését, hiszen a közösségi munka csak akkor hozza meg a várt eredményt, ha nem elszigetelten, hanem együttműködve végzik.
 

Polgármesterként, az önkormányzat tagjaként melyek a prioritásaid? Mire fektetnél hangsúlyt elsősorban, hogy a közösség életszínvonala növekedjen Négyfaluban?
 

Egy jó polgármesternek, úgy gondolom, elsősorban jó menedzsernek kell lennie, ezért is tartom fontosnak itt a vállalkozói tapasztalatomat. Számomra eddig is fontos volt a munkahelyteremtés, amelyet a magam részéről önkormányzati vezérelvvé szeretnék emelni azáltal is, hogy Négyfalut vállalkozóbarát környezetté tenném, megkeresném azokat a lehetőségeket, amelyeket eddig nem aknázott ki a városvezetés. Fontosnak tartom ezt, mert a gazdasági potenciál növelése és az életszínvonal emelkedése, szerintem elválaszthatatlan, összefügg egymással. Ezt már Brassó esete is bizonyítja, nem kell távoli országokban példákat keresni erre. 

Persze, ahhoz, hogy ez a vállalkozóbarát környezet kialakuljon, hogy a befektetők is lássák a lehetőségeket Négyfaluban, előbb rendbe kell tenni, fejleszteni kell a helyi infrastruktúrát, fel kell gyorsítani a közművesítési munkálatokat, a csatornázást és az ivóvízhálózat kiépítését, amely elég sok gondot okozott eddig is a lakosságnak. Ehhez pedig nem elég a rendelkezésre álló forrásokat felhasználni, hanem pályázni kell a különböző fejlesztési alapokra. Úgy gondolom, ennek a pályázatíró tevékenységnek a megerősítésére is szükség van jelenleg, hiszen a költségvetési alapok a gazdasági válság miatt is eléggé szűkösek. Mindent egybevetve én optimista vagyok Négyfalu jövőjét, fejlődését illetően, hiszen vannak megoldások, vannak lehetőségek. Ezeknek a megoldásoknak és lehetőségeknek az embere szeretnék lenni a négyfalusi magyar közösség számára polgármesterjelöltként, helyi tanácsosjelöltként. 

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.