Fontos a gazdák és a vállalkozók támogatása

2012.12.06. | Parlamenti választások , Gyergyó terület
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Fontos a gazdák és a vállalkozók támogatása

Borszék szülöttje, és fiatal kora ellenére utóbbi éveit kormányzati alárendeltségű cégek élén, illetve államtitkárként töltötte. Fiatalos, energikus és aktív politizálást szeretne, kölcsönösségi alapon összefogva a választott tisztségviselőkkel – pártállástól függetlenül.

– Mi késztette arra, hogy induljon a választásokon, a megye legsokszínűbb egyéni választókerületében, amely magába foglalja a Gyergyói-medence jelentős részét, a székely Sóvidéket, valamint Székelykeresztúrt és környékét?

– Tudatosan készültem erre a szerepre, ugyanis fontosnak tartom, hogy szülőhelyem, a Gyergyói-medence újból felzárkózzon a többi székelyföldi régió mellé, hiszen – valljuk be – a térség lemaradt Csíkhoz és Udvarhelyszékhez képest. De, sajnos, ugyanezt mondhatjuk el Székelykeresztúr környékéről is, megérdemlik az itt lakó közösségek, hogy településeik is hasonló mértékben fejlődjenek, mint a más, szerencsésebb helyzetben lévő övezetek települései. A Sóvidék, a dinamikusan fejlődő Parajddal és Koronddal, Farkaslakával a pozitív, követendő példát jelentik, ezek a települések bebizonyították, hogy élni tudnak természeti vagy kulturális adottságaikkal, a maguk javára tudják fordítani azokat. Tehát a recept adott, ezt kell alkalmaznunk következetesen. Államtitkárként gyakran volt alkalmam végigjárni ezt a térséget, elbeszélgetni az elöljárókkal és az egyszerű választópolgárokkal és egyértelmű számomra, hogy ezért a térségért sürgősen kell tenni valamit. Ezért vállalkoztam erre a feladatra.

– Élő kapcsolatban van a körzetében lakó emberekkel, szóba áll velük, meghallgatja őket. Mik az eddigi tapasztalatai?

– Kampányomban arra helyeztem a hangsúlyt, hogy minél több emberrel találkozzam, minél több véleményt meghallgassak, a társadalom minél több rétege képviselőinek igényét megismerjem. Így bekopogtam a választópolgárokhoz, hogy bemutatkozhassam, megismerhessenek, személyes kapcsolatok alakuljanak ki. Találkoztam a különböző rétegek képviselőivel, a gazdákkal, a vállalkozókkal, az idegenforgalomban érdekelt személyekkel és vállalkozások képviselőivel, a választott vezetőkkel, történelmi egyházaink képviselőivel. Azt tapasztaltam, hogy az emberek rendkívül nyitottak, örömmel fogadják a közeledést, és nagyjából ugyanabban látják a problémák gyökerét. Kiábrándultak a magyar-magyar párharc miatt, összefogásra vágynak.

– Ön szerint lehetséges-e az együttműködés a másik két magyar párthoz tartozó elöljárókkal?

– Nemcsak lehetséges, hanem szükséges az együttműködés. A közösségek érdeke a mérvadó, ennek kell alárendelni minden cselekedetünket. Ők is a választók többségének bizalmát élvezik, akárcsak azok a személyek, akik a hét végén nyernek mandátumot. S a kampány során is bebizonyosodott, hogy ha a közösség jövője a tét, képesek együtt dolgozni azok, akik eddig ellenfelet láttak egymásban. Hogy más ne említsek, Verestóy Attila szenátor és Mezei János polgármester szerződést írt alá Gyergyószentmiklós fejlesztése érdekében. Ez a járható út, de az együttműködés szándéka kölcsönös kell, hogy legyen. Nem látszatbarátságra, hanem hatékony együttműködésre törekszem. Mint már említettem, ezt várják el tőlünk a választók.

– Ön szerint melyik gazdasági ágazatokra kellene nagyobb hangsúlyt fektetni a térség gazdasági fejlődése, az itt élő gyarapodása érdekében?

– A vállalkozók és a gazdák segítése a helyi gazdaság megerősítését jelenti. Az erős gazdaság pedig az autonómia alappillére. A székely gazdák számára a már érvényben lévő támogatási programokat kell bővíteni: testre szabott, a helyi jellegzetességeknek megfelelő újabb programokat kell indítani, a mezőgazdaság terén pedig célirányos beruházások megvalósítása szükséges. A térség fejlődésének alapfeltétele, hogy a helyi viszonyoknak megfelelő beruházásokat, ezt felismerő befektetőket hozzunk a régióba. Azokon a településeken, ahol az idegenforgalmat akarjuk fellendíteni, nem ipari beruházásokra van szükség, hanem turisztikai befektetőkre. Ezért fontos, hogy minden település meghatározza saját fejlődésének irányát, és ehhez kell társítani a megfelelő megoldásokat. A térség felbecsülhetetlen turisztikai potenciállal rendelkezik – s ezt talán a sóvidékiek tudják a legjobban, ugyanis élenjárnak e potenciál kihasználásában. Ahhoz, hogy a többi kistérség is legalább ilyen mértékben részesülhessen ebből a tudásból egységes idegenforgalmi koncepciót kell kidolgozni és alkalmazni.

– Melyek a hosszú távú céljai?

– Köztudott, hogy az erdélyi megyék közül a székelyföldi megyék gazdasági szempontból hátrányos helyzetben vannak. Ennek nyilvánvalóan történelmi okai vannak, de az okokat a közelmúltban és a jelenben is kell keresni. A térség jelene és a jövő viszont rajtunk múlik. Nekünk azért kell tennünk, hogy a kedvezőtlen környezet, az iparhiány és más negatív feltételek ellenére ezt a leszakadást behozzuk. Ehhez elsősorban mentalitásváltásra van szükség. Az őszi parlamenti választások tétje, hogy hihető, hiteles, meggyőző válaszokat és megoldásokat adjunk a lakosságot foglalkoztató kérdésekre. Munkánk során pedig koherens, megvalósítható és fenntartható gazdasági tervet kell kidolgoznunk és mielőbb gyakorlatba ültetnünk, olyan tervet, amely a település, a térség, a megye és egész Székelyföld fejlesztését szolgálja, olyan elképzelést, amely reményt ad az itt élő embereknek, hogy lehet jobban élni, lehet kiszámítható és biztonságos jövőt építeni.

– Ön mivel buzdítja szavazásra azokat az embereket, akik mostanra kiábrándultak a politikából?

– Ne hagyják, hogy a fejük felett döntsenek, éljenek a demokrácia biztosította lehetőségekkel, ugyanis ha nem szavaznak, utána már nincs joguk kritizálni a hatalmon lévők döntéseit. Ha nem leszünk elegen az urnáknál, a románság fogja eldönteni a mi jövőnket is, erős magyar képviselet nélkül nem fogják figyelembe venni a mi sajátos érdekeinket. Eddig sem kaptunk ajándékba semmit, minden jog eléréséért – s mint az utóbbi hónapok történései is bizonyítják: e jogok megtartásáért is – meg kell küzdeni. Semmit nem adtak eddig sem ajándékba. Amint láthatjuk, mióta nem vagyunk kormányon, nőtt a magyarellenesség, s fennáll a veszélye annak, hogy az eddigi eredmények is odaveszhetnek, ahogy már vannak is ennek jelei. A feszült politikai helyzet miatt a románok nagy számban mennek el majd szavazni – ha mi nem megyünk el legalább hasonló arányban, akkor csökken a magyarok szavának súlya a törvényhozásban. Kerüljük el ennek a lehetőségét.

 

Sarány István

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.