Lokodi Edit Emőke

Kulturális ingatlanok felújítása - Erkölcsi kötelességünk a múlt emlékeinek megôrzése

2012.04.23. | Maros , Kultúra
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Az utóbbi idôben a megyei tanács kiemelt célkitûzései között szerepelt a mûvelôdési intézmények felújítási munkálatainak támogatása. Amint korábban hírt adtunk, hozzáfogtak a Kultúrpalota renoválásához, nemsokára az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház új székhelyre költözik, hónapok óta állványok "tarkítják" a Teleki Tékát, ugyanakkor a megyei múzeum is folyamatosan megújul. Mindezekrôl Lokodi Edit Emôkével, a megyei tanács elnökével beszélgettünk.

– Miért fontos a megyei tanácsnak a kulturális értékmegôrzés?

– Amikor elôször átvettem megyei elnöki megbízatásomat, elég mostoha körülményeket találtam a hozzánk tartozó mûvelôdési intézményeknél. Hogy csak néhányat említsek, a Maros Mûvészegyüttesnek új székházat kellett találnunk, a százéves Kultúrpalotára is ráfért már a felújítás, hiszen a régi díszek igencsak megkoptak, de hasonló helyzetben volt a megyei könyvtár is, a Teleki Téka, mi több, a megyei múzeum is szerény körülmények között tevékenykedett a Kultúrpalota pincehelyiségeiben. Tenni kellett valamit. Azt már mondanom sem kell, hogy a gyakorlati kényszer mellett erkölcsi kötelességünk a kulturális örökség ápolása, hiszen kulturális intézményeink révén erôsíthetjük meg identitástudatunk. Nem beszélve arról, hogy a Kultúrpalota, a Teleki Téka olyan turisztikai látványosságok, amelyek immár több évtizede a város védjegyei is egyben.

– Kezdjük talán a legfontosabbal: a Kultúrpalota lassan visszanyerte régi fényét, s amit politikai okok miatt nem sikerült helyreállítani, sikerült közkinccsé tenni a múzeumban. Örömmel értesültünk arról, hogy az elôcsarnok mellett a Tükörterem is megszépül.

– Az eddigi munkálatok összege meghaladja a 2 millió lejt. Eddig restauráltuk az értékes szecessziós üvegablakokat a kisteremben, a Tükörteremben és az elôtérben. Összesen 58 négyzetméter ablaküveget sikerült felújítani, ami óriási munka, hiszen több olyan apró részlet is van, ami igen finom munkát igényel. Erre 87.378 lejt költött a megyei tanács. Megújítottuk a Tükörterem eredeti bútorzatát, amelyre 366.000 lejt fordítottunk, a kisterem munkálatai pedig 208.925 lejbe kerültek. Ugyanakkor a nagy színpadot is rendbe tettük (ennek értéke 35.200 lej volt). Kevésbé látványos, de igen hasznos munkálat volt az épületgépészet cseréje, hiszen ezzel tulajdonképpen a Kultúrpalota megépítése óta nem foglalkozott senki. A víz-, csatorna- és fûtésrendszer cseréje 809.388 lejbe került. Ezenkívül folyamatban van az elôtér és a lépcsôház felújítása: a márványlépcsôk és karzatok, a belsô falfestések restaurálása, villanyhálózat javítása stb. Továbbá megerôsítettük a Közigazgatási Palota bejáratának megsüllyedt boltíveit, megjavítottuk a fölötte található erkélyt, kijavítottuk a csempeburkolatot és felcsiszoltuk a márványpadlót. Mindezekre mintegy 1.100.000 lejt szán a tanács. Ami nagyon fontos, hogy hozzáfogtak a rendkívül értékes hangversenyorgona javításához is.

– Mindezekkel párhuzamosan egy igen jelentôs beruházást eszközölt a megyei tanács. Az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház jelenlegi székhelyét visszakapta a református egyház, találóan az a megoldás született, hogy a megyei tanács átvette a hajdani zsidó kultúrházat, amelyet az új rendeltetésnek megfelelôen átalakítottak.

– Ez esetben is – akárcsak korábban a Maros Mûvészegyüttessel – kényszerhelyzetbe kerültünk. Sikerült a legjobb megoldást találnunk, hiszen egy ebek harmincadjára jutott történelmi épületet vettünk meg, ugyanakkor a beruházásnak köszönhetôen Európa egyik legszínvonalasabb báb- és ifjúsági színházépületévé alakítjuk át. A régi és a hozzácsatolt új épületben lesz egy nagy és egy kis színpad, kialakítjuk az elôteret, ugyanakkor kiállítóterem, könyvesbolt, kávézó, gardrób várja majd a nagyérdemût. Természetesen a korszerû követelményeknek megfelelô kabinokat, öltözôket, irodahelyiségeket, gyûléstermet és vendégszobát is kialakítottunk. Ezenkívül lesz egy csaknem 42 négyzetméteres szabadtéri színpad is. A beruházás értéke meghaladja a 7.800.000 lejt. Az átadásra idén szeptemberben kerül sor. S ha már a Maros Mûvészegyüttest említettem, azt is elmondom, hogy a magyar csoport a Forradalom utca 45. sz. alatti volt Makariás- házban próbál. Itt új próbatermet alakítunk ki. Erre pályáztunk a 7-es Központi Fejlesztési Régióhoz. A pályázat összértéke 4.465.953 lej, ebbôl a megyei tanács mindössze 300.000 lejt kell álljon. Egyelôre a terv pénzhiány miatt várólistára került, de nagy az esélye annak, hogy elnyerjük a pályázatot.

 

Vajda György, Népújság

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.