Brassai Zsombor

Változó időkre hangolva - Brassai Zsombor széles körű konzultációt ígér

2013.03.28. | Maros , RMDSZ
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Tisztújító küldöttgyűlést tartott a múlt héten az RMDSZ Maros megyei szervezete. A megyei elnöki tisztségre egyedül pályázó Brassai Zsombort elsöprő többséggel szavazta meg a testület. A küldöttgyűlésen jelen volt Kelemen Hunor szövetségi elnök, Borbély László politikai alelnök, Markó Béla szenátor és Frunda György, a miniszterelnök személyitanácsadója is. A frissen megválasztott megyei elnökkel beszélgettünk.

– Elnök úr, megválasztását az RMDSZ "nagyágyúi" is hitelesítették. Ennek ellenére olyan véleményeket is hallani, hogy ezt a választást is, akárcsak a marosvásárhelyit, "meg-bundázták", mert a látszólagos visszalépések ellenére Kelemen Atilla nem indult, Borbély László bejelentette, hogy semmiféle tisztséget nem vállal a megyei szervezetben, olyan vezetést biztosítottak maguknak, amely majd szó nélkül végrehajtja az utasításaikat.

– Elsősorban azt szeretném elmondani, hogy az elmúlt két és fél hónapban az általános tisztújítások kapcsán sikerült legkevesebb hétezer embert mobilizálni és bevonni a tisztújítási folyamatba. Ez konkrétan azt jelenti, hogy 218 helyi szervezetben szerveztük meg a tisztújítást, ahol 30-40-50 ember is összegyűlt, de olyan rendkívüli esetek is voltak, például Marosludason, ahol 374-en szavaztak, Segesváron, ahol több mint 120- an, vagy Szászrégenben, ahol 150-en gyűltek össze, illetőleg a kerületi küldöttgyűléseken is – összesen tizennyolc esetben szerveztünk ilyen gyűlést – legalább száz ember gyűlt össze. Magyarán, a jelölésem legitimitásához aligha fér kétség.

Mindenképpen elismerésként nyugtázom, hogy ennyi jelölést kaptam: tizennyolc kerület közül tizenhat jelölt, mivelhogy mégiscsak tizenkét évet dolgoztam az RMDSZ megyei szervezetének vezető testületében, így nyilván volt alkalmuk az embereknek megismerni engem, és ennek megfelelően értékelni a munkámat. Úgyhogy, azt hiszem, ha ez a félelem valós lenne, lett volna az RMDSZ tisztségviselőinek alkalmuk és erejük is arra, hogy egy más változatot támogassanak. Mivel ez nem történt meg, azt gondolom, ez mégiscsak fontos jelzés.

– A megyében 218 helyi szervezet van, óriási felelősség ezek koordinálása. Ugyanakkor óriásiak az elvárások is önnel szemben, főleg azok részéről, akik elégedetlenek voltak az előző vezetéssel.

– A felelősség valóban óriási. Tulajdonképpen ez a széles körű támogatottság nemcsak megnyugtató érzés, hogy elismerték, amit eddig tettem, de ugyanakkor hatalmas felelősség is, ami azt jelenti, nagyon sokan bíznak abban, hogy megfelelően fogom vezetni ezt a szervezetet. A körülmények nyilván nem kedvezőek. Elmondtam a székfoglaló beszédemben is, hogy olyan időket élünk, amikor sajnos, nem mi tartjuk a golyóstollat a kezünkben, és ennek megfelelően kevesebb eszközünk van arra, hogy tényleges segítséget tudjunk nyújtani például azoknak az önkormányzati vezetőknek, akik nem a saját érdekükben próbálnak közbenjárni támogatásért, hanem egy-egy közösségért. És nyilván a közösség is nagyon egyszerűen fordítja le az érdekvédelmet arra, hogy van utca, járda, csatorna- és vízhálózat, sportterem és így tovább. Most olyan időket élünk, amikor ilyen vonatkozásban lényegesen kevesebbet tudunk tenni, viszont azt gondolom, azon kell lennünk, hogy 2016-tól ismét sokkal erősebb pozícióba kerüljünk. Egy kicsit előre kell most gondolkodni. Megkockáztatom ezt a felhívást akkor is, ha a közvéleményben általában a mának élés a mérvadó szempont. Azt gondolom, egy kicsit tényleg racionálisabban kellene megközelítenünk a jövő kérdését, és arra összpontosítanunk, hogy 2016-ban győzni tudjunk. A felkészülésre van három és fél évünk, én tulajdonképpen arra vállalkozom, hogy szervezetépítő tapasztalatomat felhasználva, illetve az elmúlt tizenkét évben felhalmozott tapasztalataimat, a kapcsolataimat arra fordítsam, hogy egy olyan erős szervezeti hátteret építsünk ki, amely 2016-ban képes lesz legalább 25%-kal növelni a szavazatok számát. Ami azt is jelentené egyben, hogy megnyernénk az összes olyan vezető pozíciót, amit sajnos elveszítettünk az elmúlt években.

– Merész tervek, reméljük, sikerülni fognak. Ám az előbbi kérdésem nem volt véletlen: vannak és lesznek olyanok, akik az elkövetkezendő időszakban egyrészt folyamatosan összehasonlítják majd elődjével, és előfordulhat az is, hogy olykor túlzott elvárásokat támasztanak önnel szemben. Megint másokban pedig a fentebb említett félelmek fogalmazódnak meg.

– Nos, akkor elsősorban tisztáznunk kell a múlttal való viszonyomat. Mindenekelőtt hangsúlyozni szeretném, hogy rendkívül erkölcstelen lenne részemről, ha hirtelen pálfordulással, csupán a népszerűség kedvéért szembefordulnék azokkal a vezető kollégákkal, barátokkal, akikkel az elmúlt tizenkét évben együtt dolgoztam. Azt is el kell mondanom, hogy az elmúlt tizenkét év nem volt kudarcokkal teli periódus, sőt, ellenkezőleg. Hiszen ezekben az években sikerült egyben tartanunk Maros megye magyarságát, sikerült ennek megfelelően megőriznünk érdekképviseleti súlyunkat a politikai életben, a hétköznapi politikában is, és mindez egy olyan vezetésnek köszönhetően történt meg, amelynek én is részese voltam, illetőleg amit elődöm, dr. Kelemen Atilla nagyon keményen, határozott kézzel, határozott vezető stílussal irányított. Ezért azt gondolom, hogy nekem ettől nem kell elhatárolódnom.

Nyilván, megvan a magam egyénisége, ennek megfelelően mondom azt, hogy folytatódik a történet, csak új fejezetet nyitunk. Megvan a magam felelőssége, és eszerint fogom vezetni ezt a szervezetet. Nyilvánvaló, lesznek – régiek is, újak is –, akik megpróbálnak befolyásolni, ellenben a felelősség az enyém, és ezzel a felelősséggel tartozom elsősorban a közösségnek, amelyért ezt a munkát vállaltam, és tartozom önmagamnak is, úgyhogy ez lesz a mérvadó a döntéseimben.

– Mi a véleménye arról, hogy a tisztújítás napján megjelent egy közlemény, amelyben a vásárhelyi körzeti elnökök annak a 300 embernek a nevében jelentették be távolmaradásukat, akik a városi tisztújítás során külön gyűlést tartottak, mert nem akartak részt venni "egy antidemokratikusan megszervezett, előre lefutottnak számító megyei tisztújításon"?

– Végtelenül sajnálom, hogy nem sikerült mérsékelni azt a konfliktust, amely kialakult a marosvásárhelyi tisztújítás körül. Én magam kezdeményeztem a marosvásárhelyi szervezet vezetésének, mielőbb kerítsenek alkalmat arra, hogy bemutassák programjukat a volt körzeti elnököknek, tisztségviselőknek, választmányoknak. Hogy erre nem kerülhetett sor mostanáig, annak az az oka, hogy időközben volt néhány olyan esemény, rendezvény, amely miatt nem volt lehetőség rá. A városi szervezet is megpróbált nagyon gyors tempóban talpra állni, irodát nyitni, irodát felújítani, beindítani a szakbizottsági munkákat az ügyvezető elnökségen belül. Tartottak civil képzéseket, meghallgatásokat, konzultációkat, közben a március 15-i rendezvényeket is szervezték. Belátom, hogy nem kerülhetett sor egy olyan találkozóra, ahol a programjukat bemutassák. Viszont továbbra is szorgalmazom, és meggyőződésem, prioritást jelent a városi elnökségnek, hogy felvegyék a kapcsolatot a volt városi RMDSZ-tisztségviselőkkel, mert rendkívül fontos, hogy az együttműködésnek a lehetőségeit végigbeszéljék. Persze, nem lesz könnyű, mert nagyon sok indulat gyűlt fel az elmúlt hónapokban Marosvásárhelyen, ellenben meggyőződésem, hogy ha sikerül tisztázni azt a közös célt, amelyről olyan sokat beszéltünk az elmúlt években, akkor csak megtaláljuk az együttműködés módját.

– Az egyik jelszava, hogy "változó időkre hangolunk", illetve "a történet folytatódik, de új fejezetet nyitunk". Mit jelent ez konkrétan?

– Nyilván mindenki azt kérdezi, és joggal, hogy mi lesz, amit másként fogok csinálni. Amit fokozni fogok az előzőekhez képest, az az úgynevezett konzultáció. Általában fogalmazom meg, egyfajta vezetési elvként a széles körű konzultációt. Abból indulok ki, hogy nagyon világosan láttuk a tavalyi, illetve az elmúlt éveket elemezve, hogy az embereknek van egy egészséges igényük, maguk mellett szeretnék tudni az RMDSZ-t. Illetve sokkal intenzívebb kommunikációra vágynak olyan értelemben, hogy nemcsak információkat szeretnének szerezni arról, hogy mit csinál az RMDSZ, hanem szeretnének időnként hozzájárulni véleményükkel, javaslataikkal, hogy bizonyos ügyeket meglátásuk szerint hogyan kellene jobban képviselni. Én erre a természetes és nagyon egyértelmű igényre szeretnék választ adni azáltal, hogy egy úgynevezett konzultációs módszert fogunk bevezetni a döntéshozatalba is. Megpróbáljuk a döntést közelebb vinni az emberekhez: különböző szakmai grémiumokkal, érdekelt csoportokkal meg fogjuk vitatni a problémákat, legyen az iskolaügy, legyenek azok egy adott térségnek, például a székelyföldi régiónak a sajátos problémái, amelyekre képviseletet keresnek, vagy amelyekre politikai védelmet, politikai erőt szeretnének rendelni. Ennek megfelelően olyan konzultatív jellegű szakbizottságokat hozunk létre, amelyek bizonyos kérdések gazdáiként véleményükkel, tanácsaikkal folyamatosan ott lesznek az RMDSZ vezetése mellett, és a döntéseket úgymond ezekkel a szakmai megközelítésekkel fogják befolyásolni.

– Lehetne konkrétabb?

– Már elindult például a megyei RMDSZ keretében a vidékfejlesztési szaktanácsadás: szerdánként Bordi Kacsó Zsolt, az APIA volt igazgatóhelyettese két-három órát szentel arra, hogy különböző vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos szaktanácsokat adjon az érdekelteknek. Ebből kiindulva azt tervezzük, hogy első lépésben létrehozunk egy olyan szakbizottságot, amelyben részt vesznek az összes olyan, vidékpolitikával, illetőleg mezőgazdasággal foglalkozó tisztségviselők, akik legalább havi rendszerességgel összeülnek, és megvitatják az aktuális kérdéseket. Ennek mintájára fog működni például oktatási vagy szociális szakbizottság, hiszen azt gondolom, hogy az egyik leglényegesebb kérdés, amivel nem sikerült eleget foglalkoznunk eddig, az a szociális kérdések problematikája, amit ha legalább feltérképezünk, és néhány lépéssel próbálunk megoldásokat is keresni rá, már az is óriási dolog lesz. De folytathatnám az ifjúsági szakbizottsággal vagy azzal, hogy lesz egy olyan egyeztető tanács, amelybe megpróbáljuk a megye elit értelmiségének jeles képviselőit tanácskozó jogcímmel bevonni.

– Miközben az értelmiség eléggé eltávolodott az RMDSZ-től...

– Természetesen ezzel is számolnunk kell.

– Mikor alakul meg az ügyvezető elnökség?

– Megvárjuk a húsvétot, majd a következő héten.

Népújság, 2013-03-28, Mózes Edith

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.