Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Beszédek, közlemények

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szórványrégiói képviselőinek Állásfoglalása

Az új, egyéni választókerületes szavazási rendszer alapján történő voksolásra való tekintettel az a tény, hogy számos erdélyi - székelyföldi településen független jelöltek indulnak képviselői és szenátori mandátumok megszerzéséért az RMDSZ jelöltjeivel szemben, minden korábbinál nagyobb veszélybe sodorja az általános magyar érdekképviseletet. »

KÖZLEMÉNY

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség megalakulásától kezdve következetesen küzdött azért, hogy a romániai kisebbségi közösségek akadálytalanul megünnepelhessék nemzeti évfordulóikat, és szabadon emlékezhessenek történelmük fontos pillanataira. A békés együttélés feltételének tekintettük egymás kultúrájának és történelmének kölcsönös tiszteletét, még akkor is, ha múltunknak nem minden eseményét szemléljük egyformán. »

A besztercei Országos Önkormányzati Konferencia Zárónyilatkozata

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség önkormányzati választottjait tömörítő Országos Önkormányzati Konferencia az európai uniós versenyképesség elérésére és a további hatékony érdekérvényesítés megvalósítására való tekintettel a következő elveket és célokat tartja irányadónak a 2008-2012-es önkormányzati tevékenységben: »

A Szövetségi Állandó Tanács Határozata

A Szövetségi Állandó Tanács tisztújítást rendel el azokban a helyi RMDSZ-szervezetekben, ahol a 2004-es önkormányzati választási eredményekhez képest a Szövetség elveszítette a polgármesteri tisztséget és a tanácsi többséget. »

A Szövetségi Állandó Tanács Közleménye

Az RMDSZ Állandó Tanácsa 2008. június 16-án elemezte, és értékelte a 2008-az önkormányzati választások eredményeit. A romániai magyarság 2008 tavaszán ismét az egységes politikai érdekképviseletre szavazott, bizalmat adott az RMDSZ jelöltjeinek, és elutasította a közösséget megosztó kísérleteket. Ennek köszönhető, hogy sikerült megismételni a 2004-es önkormányzati választások eredményeit, és ezáltal sikerült a következő négy esztendőre a magyar közösség erős jelenlétét biztosítani az ország különböző önkormányzataiban. »

Markó Béla közleménye

A romániai magyar közösség a június elsejei helyhatósági választásokon ismételten bebizonyította, hogy saját sorsáról maga kíván dönteni, és ennek érdekében elsöprő többséggel továbbra is egységes érdekképviseletünket választotta. Az RMDSZ kiváló eredményeket ért el a választásokon, és ezáltal sikerült a következő négy esztendőre megfelelően erős jelenlétet biztosítani Erdély különböző önkormányzataiban. »

Támogatás és támadás? - Válasz Tőkés László EMNT-elnök támadásara

Elnök úr, amikor ön az RMDSZ jelöltjeit támogatásáról biztosította, a Szövetséget ugyanaz a Markó Béla szövetségi elnök vezette, akire ön most a legkülönfélébb vádakat zúdítja. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy az MPP szokásos "gyurcsányozása" mellé az EMNT is csatlakozik. Ezzel az MPP mellett immár az EMNT is a magyarországi politikai zűrzavar konfliktusait honosítja meg itthon. Elnök úr, ez olyan fölösleges bonyodalom, amely nem segíti a romániai magyarság politikai képviseletét. Sem Orbán Viktor, sem Gyurcsány Ferenc hangulatai, látogatásai és csatározásai nem dönthetnek a mi sorsunkról, ügyeinkről. »

Marosvásárhely továbbra is többet érdemel!- Borbély László közleménye

Szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítettek abban, hogy felmutassuk Marosvásárhelynek az alternatívát. Azt az esélyt, amely a továbbiakban is azt kell hogy jelentse: itt nincsenek elsőrangú és másodrangú állampolgárok, hogy itt a kétnyelvűség otthonra talál, hogy meg kell őriznünk értékeinket. »

Mutassa be székelyföldi programját Szász Jenő is

A rosszindulatú manipulációnak a valóságtól különösen elrugaszkodott formáival találkozhattunk a napokban. Először a Hargita Népe hasábjain hozta összefüggésbe Szász Jenő pártelnök Borboly Csaba megyei tanácselnök-jelölt személyét a Magyar Szocialista Párttal és Gyurcsány Ferenccel egy választási hirdetésben. »

KÖZLEMÉNY

Sajnálatos, hogy Borboly Csaba április 23-iki felhívása egy választási etikai kódex aláírására, illetve batartására, mindmáig nem talált partnerekre. Talán ezzel is összefügg, hogy egyesek a helyett, hogy programokat programokkal ütköztetnének, s arról beszélnének, hogy a megyének mire van szüksége, ellenfeleik személyének lejáratásával foglalkoznak. »

Szász Jenő tegye közzé vagyonnyilatkozatát!

A demokrácia egyik legfontosabb alappillére az átláthatóság, a közérdekű adatok és iratok nyilvánossága. Az emberekben, Udvarhely és Székelyföld lakóiban jogosan él az igény, a várost érintő ügyek átláthatóságára és a tiszta közéletre. »

Weil Gyula nem mond le! Diverziókeltéssel, hamisítással akciózik az MPP Gyergyószentmiklóson

Minősíthetetlen az a lejárató-akció, amelyet Weil Gyula ellen indított el pünkösd vasárnapján Árus Zsolt és a mögötte álló MPP-s diverziós csoport. Akciójuk arra enged következtetni, hogy tartanak attól, hogy az RMDSZ polgármesterjelöltje megnyeri a választást Gyergyószentmiklóson. Weil Gyula nyerni is fog – tiszta kampánnyal, az emberek problémái iránti érdeklődéssel! »

Ne késsel, kaszával kampányoljunk! - Az RMDSZ országos kampánystábjának közleménye

Székelyföldön törés-zúzássá, minden képzeletet felülmúló rombolássá változtatta a magyar versenypárt, az MPP, az önkormányzati választási kampányt. Több Hargita megyei településen Borboly Csaba, az RMDSZ megyei tanácselnök-jelöltjének plakátjait brutálisan, késsel, kaszával vágják, kaszabolják szét az MPP aktivistái és szimpatizánsai. Felkérjük a versenypártot, hogy határolódjon el aktivistái és szimpatizánsai nemtelen rombolóakciójától. »

Szavak helyett tetteket! - Válasz Szász Jenőnek

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a szervezet oktatásügyi szakemberei értetlenül vették tudomásul, hogy az egyszemélyes magyar versenypárt az önálló állami magyar egyetem létrehozásáról szóló közvitát és kezdeményezéseket vakvágányra akarja terelni. »

KÖZLEMÉNY - válasz a Bolyai Kezdeményező Bizottság nyílt levelére

Az RMDSZ megalakulása óta megkülönböztetett figyelemmel kezeli a romániai magyarság anyanyelvű oktatásának kérdéskörét, ezen belül a felsőfokú oktatás bővítését is. „Az anyanyelvű oktatási hálózat meghatározó elemének tekintjük a Kolozsvár központú, önálló állami magyar egyetemet, amelynek visszaállítását továbbra is határozottan igényeljük.” (Idézet az RMDSZ 8. Kongresszusán elfogadott Programból / Arad, 2007. március 2-3.) »

Reális esélyekért küzdünk, nem képzeletbeliekért - Kovács Attila, Brassó megyei RMDSZ-elnök válasza az MPP vádjaira

A politikai esélyek realista felmérését nevezte alaptalanul vádaskodó közleményében a Magyar Polgári Párt elnöke a magyar érdekek „áruba bocsátásának”. Üzeni mindezt a magyar többségű Székelyudvarhelyről a Brassó megyei szórványba, ahol a magyar közösség számaránya alig éri el a 8 százalékot. »

Közélet és közérzet Erdélyben - 2008. április

A 2008. április 2. - 2008. április 18. között végezett közvéleménykutatás eredményei »

A Székelyföldi Regionális Önkormányzati Konferencia Zárónyilatkozata

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség önkormányzati választottjait tömörítő Regionális Önkormányzati Konferencia az európai uniós források ésszerű felhasználására és a minél hatékonyabb érdekérvényesítés megvalósítására való tekintettel a következő elveket és célokat tartja irányadónak 2008 önkormányzati tevékenységében »

A DEMOKRÁCIA NEM "MŰFAJ" KÉRDÉSE!

Nem a Magyar Polgári Párt "műfaja" a demokratikus előválasztás - ezt hozta az újságolvasó magyar emberek tudomására Szász Jenő pártelnök. A "választás szabadságát" és a "demokratikus alternatívát" hirdető MPP-ben műfaji kérdés az a demokratikus eljárás, amely révén 155 ezer romániai magyar ember kiválasztotta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség önkormányzati jelöltjeit. »

A Kalotaszegi Önkormányzati Konferencia Zárónyilatkozata

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség önkormányzati választottjait tömörítő Kalotaszegi Önkormányzati Konferencia a hagyományok és az új lehetőségek összehangolására, a további hatékony érdekérvényesítés megvalósítására való tekintettel a következő elveket és célokat tartja irányadónak 2008 önkormányzati tevékenységében: »