Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Beszédek, közlemények

A besztercei Országos Önkormányzati Konferencia Zárónyilatkozata

NYILATKOZAT

az önkormányzati testület megújulásáról,
a magyar közösség képviseletének megmaradásáról
a valós integrációért a régiók EurópájábanA Romániai Magyar Demokrata Szövetség önkormányzati választottjait tömörítő Országos Önkormányzati Konferencia az európai uniós versenyképesség elérésére és a további hatékony érdekérvényesítés megvalósítására való tekintettel a következő elveket és célokat tartja irányadónak a 2008-2012-es önkormányzati tevékenységben:

1. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Országos Önkormányzati Konferenciája mint az Országos Önkormányzati Tanács (OÖT) bővített testülete, sikeresnek tekinti a június elsején lezajlott helyhatósági választásokat, amelynek eredményeképpen az RMDSZ színeiben 184 polgármester és 4 megyeitanács-elnök szerzett mandátumot közvetlen megválasztással.

2. A közvetlen választással szerzett megyeitanács-elnöki mandátum mellé szükségesnek tartjuk a kiterjedtebb hatáskörök leosztását. A dekoncentrált intézményeket a megyei tanácsok fennhatósága alá kell rendelni, a további működésükhöz szükséges forrásokkal együtt.

3. Kiemelten szükségesnek tartjuk a decentralizáció folyamatának kiteljesítését az RMDSZ Programjában megfogalmazott elvek szerint. Halaszthatatlan a központosítás megszüntetése a tanügy, az egészségügy, a környezetvédelem és a földművelésügy terén.

4. A történelmileg és hagyományaiban egységes régiók a különböző közigazgatási egységekhez tartozó önkormányzatok összefogása és együttműködése révén kihasználhatják a fejlődést biztosító finanszírozási lehetőségeket.

5. A közösségi fejlesztési társulásoknak ki kell használniuk a közigazgatási törvényben biztosított előnyöket. Ebben partnereink a civil szervezetek, az egyházak és a vállalkozók.

6. A régiók Európájában az erdélyi történelmi régióknak is van létjogosultságuk! Fenntartjuk: változatlanul szükséges a közigazgatás modernizációja és a fejlesztési régiók átszervezése a Romániai Magyar Demokrata Szövetség koncepciója szerint.

7. Sajátos, romániai magyar identitásunkhoz az Európai Unió polgáraiként is ragaszkodunk. Az RMDSZ 2008-2013 közötti időszakra vonatkozó önkormányzati stratégiája szellemében, óvjuk kisebbségi értékeinket, ragaszkodunk hagyományainkhoz, átadva azokat a fiatalabb generációknak.

8. Elengedhetetlennek tartjuk a modernizációt, az elkezdett infrastrukturális fejlesztések folytatását, egyaránt felhasználva az Európai Uniós pályázati alapokat és Románia Kormányának pénzügyi támogatását. Az európai uniós erőforrás-biztosítási rendszer a közösen elvégzett munka értékelésének gondolatán alapszik, feltétele az önkormányzatok közös fellépése és közös forrásfelhasználása.

9. A november 30-i parlamenti választásokon meg kell őriznünk érdekképviseletünket a Parlament mindkét házában. Az egyéni választókerületes rendszer bevezetése nem változtat az érdekképviselet szükségességén: minden magyar képviselő minden romániai magyar érdekeinek érvényesítéséért dolgozik majd.

10. Választási jelszavunk: Együtt Erdélyért, modernizáció és autonómia. Támogatjuk az alapvető állampolgári jogok bővítését, a különböző autonómiaformák lehetőségének és jogának alkotmányos biztosítását.

11. A romániai magyarság határozott fellépésére van szükség, hogy felmutassuk a magyar közösség és az annak érdekeit következetesen képviselő Romániai Magyar Demokrata Szövetség erejét. Székelyföld, Partium, Szórvány, minden magyarok által is lakott romániai területen összefogásra van szükség a parlamenti választások sikeréhez.

Beszterce, 2008. október 11.