Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Beszédek, közlemények

A Székelyföldi Regionális Önkormányzati Konferencia Zárónyilatkozata

NYILATKOZAT

az önkormányzatok megerősítéséről

az európai uniós pályázati lehetőségek kihasználásáért,

Székelyföld modernizációjáért

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség önkormányzati választottjait tömörítő Regionális Önkormányzati Konferencia az európai uniós források ésszerű felhasználására és a minél hatékonyabb érdekérvényesítés megvalósítására való tekintettel a következő elveket és célokat tartja irányadónak 2008 önkormányzati tevékenységében:

1. Összehangolt fejlesztési tervekre van szükségünk az európai uniós források hatékony felhasználásához. Ezért a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Székelyföldi Regionális Önkormányzati Konferenciája magáénak vallja a Temes megyei Zsombolyán megtartott márciusi regionális konferencián kijelentett elveket a székelyföldi, partiumi és szórványvidéki önkormányzatok összefogásáról az ésszerű és összehangolt fejlesztés és a fenntartható fejlődés biztosításáért.

2. A hatékony forrásfelhasználás feltétele az önkormányzatok összefogása. Ennek szellemében, támogatjuk a közösségi fejlesztési társulások létrehozását a közigazgatási törvényben foglalt módon. Támogatjuk az önkormányzatok társulását a civil szervezetekkel és a vállalkozókkal, együttműködésük hatékonyságának növeléséért.

3. Kitartunk a Szövetség a Székelyföldért egyesület működtetése mellett. A társulás intézményes keretet biztosít a székelyföldi magyarság együvé tartozásának, a székelyföld fejlesztésének, versenyképessége növelésének és identitása erősítésének.

4. Az elkezdett infrastrukturális fejlesztések eredménye Székelyföld és környékének modernizációja az RMDSZ 2008-2013 közötti időszakra vonatkozó önkormányzati stratégiája szellemében. A fejlesztések folytatásához az Európai Uniós pályázati alapokat éppúgy fel fogjuk használni, mint Románia Kormányának és a megyei tanácsoknak a pénzügyi támogatását.

5. Az uninominális választási rendszer bevezetésével egyidőben, újra kell gondolni a megyei tanácselnökök hatáskörét. Nagyobb legitimitáshoz szélesebb jogköröket kell rendelni, a hozzájuk tartozó pénzügyi forrásokkal együtt. Célunk a decentralizáció kiteljesítése, az RMDSZ Programjában megfogalmazott elvek szerint. Mielőbb meg kell szüntetni a központosítást a tanügyben, az egészségügyben, a környezetvédelemben és a földművelésügyben.

6. Célunk a teljes körű kulturális autonómia, a Székelyföld területi autonómiájának megvalósítása.

7. Szükségesnek tartjuk a fejlesztési régiók átszervezését a Romániai Magyar Demokrata Szövetség koncepciója szerint. A sikeres regionális fejlesztések alapjait csak a közösség saját, jellegzetes erőforrásai és értékei képezhetik.

8. A törvényhozásban az utóbbi időben megjelent egyes törvénytervezetek, valamint a kolozsvári március 15-i magyarellenes megnyilvánulások egyaránt azt bizonyítják, hogy egyetlen folyamat sem visszafordíthatatlan. Éppen ezért elengedhetetlennek tartjuk a romániai magyarság egységes fellépését.

9. A helyhatósági választásokra való felkészülés időszakában, szükségesnek tartjuk megőrizni érdekképviseletünket minden szinten. Ez az európai uniós programok biztosította lehetőségek kihasználásának és a hatékony érdekérvényesítés megvalósításának alapvető feltétele.

10. Székelyföld, Partium, Szórvány, minden magyarok által is lakott romániai területen összefogásra van szükség az önkormányzati választások sikeréhez.

Csíkszereda,

2008. április 12.