Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Beszédek, közlemények

KÖZLEMÉNY

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség megalakulásától kezdve következetesen küzdött azért, hogy a romániai kisebbségi közösségek akadálytalanul megünnepelhessék nemzeti évfordulóikat, és szabadon emlékezhessenek történelmük fontos pillanataira. A békés együttélés feltételének tekintettük egymás kultúrájának és történelmének kölcsönös tiszteletét, még akkor is, ha múltunknak nem minden eseményét szemléljük egyformán.

Jelentős eredménynek tartjuk, hogy ma Romániában a magyarok évről évre méltó körülmények között ünnepelhetik meg az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulóját, március 15-ét, a román kormány és a román politikai pártok képviselőinek a részvételével. 1997 óta március 15-i ünnepünket üzenetükkel minden alkalommal megtisztelik a román államfők vagy miniszterelnökök. Ugyanakkor ezeken az ünnepségeken természetes módon jelen vannak a magyarországi közélet vezető személyiségei, és szabadon használhatjuk nemzeti himnuszunkat és lobogónkat. Közösen ünnepelnek a magyarországi magyarok és romániai magyarok, és ma már sok helyen együtt ünnepelnek velünk román nemzetiségű honfitársaink is.

Tagadhatatlan, hogy az RMDSZ és a román pártok közti folyamatos párbeszédnek, illetve a Románia és Magyarország közti jó együttműködésnek köszönhető mindez. Nem volt könnyű a kilencvenes évek kezdetének feszültségekkel terhes időszakától eljutni a kölcsönös megértésig.

Éppen ezért érthető a megdöbbenésünk, hogy a magyar köztársasági elnököt, Sólyom Lászlót a román illetékes hatóságok eltanácsolták erdélyi látogatásától március 15-én, holott nem először fordul elő, hogy egy jelentős ünnepnapon velünk van Magyarország államfője, vagy a magyar kormány és a magyar Országgyűlés vezető tisztségviselői. Sem az egyre szorosabb román-magyar viszonnyal, sem a két országnak az Európai Unióban elfoglalt helyével, sem népeink regionális egymásra utaltságával nem fér össze egy ilyen álláspont, amely érzelmileg és eszmeileg is könnyen visszavethet minket oda, ahonnan elindultunk: a kilencvenes évek elejére.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség meggondolatlan, rossz döntésnek tartja a magyar államfő látogatásának visszautasítását. Mi továbbra is szívesen látjuk a magyar államfőt is, más magyarországi felelős személyiségeket is, románok és magyarok közös otthonában, Erdélyben, Székelyföldön vagy másutt.


MARKÓ BÉLA                                                                 KELEMEN HUNOR
szövetségi elnök                                                           ügyvezető elnök