Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Beszédek, közlemények

A Kalotaszegi Önkormányzati Konferencia Zárónyilatkozata

NYILATKOZAT
A hagyományokról és a modernizációról, Kalotaszeg fejlődéséről

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség önkormányzati választottjait tömörítő Kalotaszegi Önkormányzati Konferencia a hagyományok és az új lehetőségek összehangolására, a további hatékony érdekérvényesítés megvalósítására való tekintettel a következő elveket és célokat tartja irányadónak 2008 önkormányzati tevékenységében:

1. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Kalotaszegi Önkormányzati Konferenciája magáénak vallja a Temes megyei Zsombolyán, illetve Hargita megyében, Csíkszeredában megtartott regionális konferenciákon kijelentett elveket a székelyföldi, partiumi és szórványvidéki önkormányzatok összefogásáról az ésszerű és összehangolt fejlesztés és a fenntartható fejlődés biztosításáért.

2. A hatékony forrásfelhasználás feltétele az önkormányzatok összefogása a közös érdekek mentén. Ennek szellemében kijelentjük: régiónk fejlődése csakis egységesen történhet, eltekintve a kényszerű területi megosztottságtól, amely két közigazgatási egységhez tartozónak mondja ki a hagyományaiban és történelmében egységes Kalotaszeget. Szükségesnek tartjuk a fejlesztési régiók átszervezését a Romániai Magyar Demokrata Szövetség koncepciója szerint.

3. Támogatjuk a közösségi fejlesztési társulások létrehozását a közigazgatási törvényben foglalt módon. Ezek hatékonyságának növeléséért, elsődlegesnek tekintjük az önkormányzatok összefogását a civil szervezetekkel, az egyházakkal és a vállalkozókkal.

4. Kalotaszeg modernizációja nem jelenti a hagyományok elfeledését. Az RMDSZ 2008-2013 közötti időszakra vonatkozó önkormányzati stratégiája szellemében, ragaszkodunk értékeinkhez, támogatjuk a hagyományos mesterségek ismerőit, tudásanyaguk átadását.

5. Megmaradásunk, megélhetésünk egyik kulcsa a régióban a faluturizmus. Ennek beindításához elengedhetetlen az elkezdett infrastrukturális fejlesztések folytatása, az Európai Uniós pályázati alapok, Románia Kormánya és a megyei tanácsok támogatásának maradéktalan felhasználásával.

6. Az utóbbi időben Kolozsváron történt magyarellenes megnyilvánulások figyelmeztetnek: egyetlen folyamat sem visszafordíthatatlan. Ezek ellenében csak a romániai magyarság egységes fellépésével tudjuk felmutatni a közösség erejét.

7. A helyhatósági választásokon célunk megőrizni érdekképviseletünket minden szinten. Csak ezáltal biztosított az érdekérvényesítés, valamint az európai uniós programok lehetőségeinek kihasználása.

8. Az európaiság és a regionalizmus nem zárja ki egymást, sőt: inkább erősíti. Meggyőződésünk, hogy itthon, Erdélyben, Kalotaszegen közös jövőt építünk!

9. Székelyföld, Partium, Szórvány, minden magyarok által is lakott romániai területen összefogásra van szükség az önkormányzati választások sikeréhez.


Kalotaszentkirály-Zentelke,
2008. április 26.