Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Beszédek, közlemények

KÖZLEMÉNY - válasz a Bolyai Kezdeményező Bizottság nyílt levelére

KÖZLEMÉNY

válasz a Bolyai Kezdeményező Bizottság nyílt levelére

Az RMDSZ megalakulása óta megkülönböztetett figyelemmel kezeli a romániai magyarság anyanyelvű oktatásának kérdéskörét, ezen belül a felsőfokú oktatás bővítését is. „Az anyanyelvű oktatási hálózat meghatározó elemének tekintjük a Kolozsvár központú, önálló állami magyar egyetemet, amelynek visszaállítását továbbra is határozottan igényeljük.” (Idézet az RMDSZ 8. Kongresszusán elfogadott Programból / Arad, 2007. március 2-3.)

A kisebbségi oktatásra vonatkozó külön törvénytervezetét az RMDSZ már 1994 őszén a parlament elé terjesztette, mellékelve a beadáshoz szükséges aláírásoknak közel kétszeresét, mégis - figyelmen kívül hagyva félmillió szavazati joggal rendelkező állampolgár akaratát - a parlament a kormány tervezetét vitatta meg.

Ennek ellenére, az RMDSZ parlamenti jelenlétének és kormányzati szerepvállalásának köszönhetően az elmúlt időszakban folyamatosan bővült a képzési kínálat a magyar nyelvű felsőoktatásban is, új képzési központok (Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Gyergyószentmiklós, Nagyszalonta, Segesvár, Marosvásárhely, Szatmárnémeti, stb.), új szakok és karok megjelenésével. Következésképpen számottevően növekedett a magyar egyetemi hallgatók létszáma, így például a Babes - Bolyai Tudomány Egyetemen, 17 kar 53 alapszakán, több mint 7000 diák tanul magyar nyelven.

Tudatában vagyunk azonban annak, hogy az elért eredmények ellenére anyanyelvű oktatásunk helyzete és állapota nem tükrözi a romániai magyar közösség jogos elvárásait, hogy az önálló magyar köz- és felsőoktatási hálózat továbbépítéséhez, működtetésének biztosításához további jelentős erőfeszítések szükségesek az érdekvédelem minden szintjén, beleértve a már működő magánegyetemek (Partiumi Keresztény Egyetem, Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem) mielőbbi végleges akkreditálását is.

A fentiekre tekintettel természetesen támogatjuk a Bolyai Kezdeményező Bizottságnak az állami magyar egyetem újraindítására vonatkozó kezdeményezését.

Kolozsvár, 2008. május 14.


                     Markó Béla                                                                       Kelemen Hunor
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke                               ügyvezető elnök