Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Beszédek, közlemények

Szász Jenő tegye közzé vagyonnyilatkozatát!

KIÁLTVÁNY

A demokrácia egyik legfontosabb alappillére az átláthatóság, a közérdekű adatok és iratok nyilvánossága. Az emberekben, Udvarhely és Székelyföld lakóiban jogosan él az igény, a várost érintő ügyek átláthatóságára és a tiszta közéletre.

A legkézenfekvőbb mód az adatok nyilvánosságra hozatalára, a polgármesteri hivatal honlapján történő, közzététel. E honlap (www.udvarhely.eu) látogatásakor megdöbbenve vettük tudomásul, hogy, bár a 2005.-ben megjelent 14. számú sürgősségi kormányrendelet előírja, és az erkölcs is ezt megkívánja, nincs közzétéve Szász Jenő polgármester úr, 2006 június – december közötti periódusára, illetve a 2007-es, és 2008-as évre vonatkozó vagyonnyilatkozata.

Egy demokratikusan felépített társadalomban a törvény mindenkire vonatkozik, az a törvény, amely az átláthatóságot és a tiszta közéletet hivatott szolgálni. De a törvények felett az erkölcs is megköveteli, hogy, ha a polgármester székely embereket képvisel és irányít, tegye ezt tisztán és erkölcsösen.

Ezért, az Itthon, fiatalon mozgalom felkéri a polgármester urat, hogy, tekintettel az erkölcsre és törvényes előírásokra, 24 órán belül tegye közzé vagyonnyilatkozatát, az elmaradt időszakra.

Hiszünk a nyilvánosságban, hiszünk ennek erejében, és hisszük, hogy a ma politikusai nem fordulnak el tőle. Ennek reményében várjuk a polgármester úrtól, a vagyonnyilatkozat közzétételét.

     Székelyudvarhely                                                                           Itthon, fiatalon mozgalom
     2008 május 20.                                                                              Grünstein Szabolcs, elnök