Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Kronológia

1998

Január 6.
·       Az ÜE megvitatja a csángóvidéki munkanélküliség csökkentésének lehetséges módozatait, valamint az ÜE és az SZKT, illetve a SZET közötti kapcsolattartás időszerű kérdéseit.
Január 8.
·       Románia európai integrációs törekvései alapján, illetve a gazdasági és társadalmi reform eredményessége érdekében az ÜE európai integrációs programot fogad el. Célja a kormányzati tevékenység összehangolása az EU által támasztott követelményekkel.
Január 21.
·       A Parlament rendkívüli ülése előtt tanácskozik az RMDSZ parlamenti csoportja. Arra a közös elhatározásra jutnak, hogy az RMDSZ továbbra is támogatja a Ciorbea-kormányt, szorgalmazza a reformfolyamat végrehajtását és felgyorsítását, a koalíciós kormányprogram maradéktalan valóra váltását.
Január 28. Emil Constantinescu államfő elnökletével kerül sor a kormánykoalíciót alkotó pártok és politikai alakulatok vezetőinek tanácskozására. A találkozó célja a kormányválság megoldása.
Február 5. A hat kormánykoalíciós párt – KDNPP, DP, NLP, RMDSZ, RSZDP és a Románia Alternatívája Párt – elnökei aláírják a kormánykoalíciós együttműködést szabályozó megállapodást (az ún. protokollumot).
·       Markó Béla fogadja Max van der Stoelt, az EBESZ kisebbségügyi főbiztosát. Egyes sajtóorgánumok híresztelésére utalva a főbiztos cáfolja, hogy a kisebbségi oktatásra vonatkozóan a megszorítóbb változat mellett foglalt volna állást.
Február 11. Ülésezik az NKT Oktatási Bizottsága. Levélben fordulnak a Képviselőház tanügyi bizottságához, kérik, hogy a 84/1995-ös Tanügyi törvény módosított változata tartalmazza a 36-os számú Sürgősségi Kormányrendelet kisebbségi oktatásra vonatkozó tételeit.
Február 13.
·       Kolozsváron ülésezik az ÜE. Markó Béla tájékoztatót tart a kormány átalakításáról, a koalíció működéséről.
·       Kolozsváron TEKT ülés. Markó Béla ismerteti a területi szervezetek vezetőivel a kormányátalakítás során kialakult helyzetet.
Február 18.
·       Szokásos sajtóértekezletét tartja az RMDSZ vezetése. A Nagyrománia Párt példátlan akciójára hívja fel a sajtó figyelmét: az NRP engedetlenségre szólította fel a hadsereget az alkotmányos hatalom ellen, amennyiben Románia részt venne egy esetleges Irak elleni akcióban.
Február 21.
·       Markó Béla megbeszélést folytat Kuncze Gábor belügyminiszterrel, aki elmondja, a vízumkényszer bevezetése nincs napirenden.
Február 23. Victor Comrast, az amerikai külügyminisztérium kelet-európai restitúciós ügyekkel foglakozó hivatalának vezetője az RMDSZ bukaresti székházában tett látogatása során tájékozódik az egyházi és közösségi javak visszaszolgáltatásának jelenlegi helyzetéről. Elmondja, hogy az Egyesült Államok kiemelt figyelemmel követi a magánvagyonhoz való jog tiszteletben tartát és egész Kelet-Európában ösztönzi az államosított vagy elkobzott javak visszaadását jogos tulajdonosaiknak.
Február 25.
·       Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete feljelentést tesz ismeretlen tettesek ellen, akik a szervezet székházának falára Corneliu Zelea Codreanu egykori legionárius vezér arcképét és más vasgárdista szlogeneket tartalmazó röplapokat ragasztottak.
Március 3.
·       Emil Constantinescu államelnök találkozik a Markó Béla vezette küldöttséggel. Az RMDSZ politikusai kifejtik álláspontjukat a koalíció működéséről, a legsürgősebb törvényhozási és kormányzási feladatokról. Az államfő elismerően szól az RMDSZ kormányzati munkájáról, arról, hogy kiveszi részét Románia gazdasági és társadalmi problémáinak kezeléséből.
Március 6. Tanácskozásra kerül sor Petrozsényben, a Zsil-völgye magyarságát felmérni szándékozó őszi programról, melyet a Diaszpóra Alapítvány koordinál.
·       Brüsszelben az Európai Néppárt (EPP) Politikai Bizottsága megszavazza, hogy az RMDSZ megfigyelői státuszt kapjon az EPP-ben. A kizárólag az Európai Unió kereszténydemokrata és konzervatív pártjait tömörítő EPP frakciója a második legnagyobb politikai erő az Európai Parlamentben, csakúgy mint az Európa Tanácsban. Az RMDSZ 1997. októberében nyújtja be felvételi kérelmét az EPP-be a Marosvásárhelyen tartott V. Kongresszus döntése értelmében.
Március 7–8. Nagyváradon kerül sor az Erdélyi Népfőiskolai Kollégium ünnepélyes megnyitójára. Az Alapító Okirat szerint az intézmény kezdeményezésként kívánja folytatni népfőiskolát alapító és fenntartó elődeinek hagyományőrző, értékteremtő, közösségépítő és hiterősítő munkáját.
Március 15. Erdélyszerte a magyar szabadságharc 150. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezéseket rendeznek.
Március 17. A Szenátus titkos szavazással egészében elveti a 69/1991-es helyhatósági törvény módosítására vonatkozó 22/1997-es sürgősségi kormányrendeletet.
Március 19.
·       A MÚRE rendezésében a romániai magyar sajtó képviselői találkoznak az RMDSZ minisztereivel és államtitkáraival.
Március 21.
·       Az SZKT Csíkszeredában felhívást intéz a koalíciós pártokhoz annak érdekében, hogy ezek vállaljanak felelősséget az elmúlt másfél év mulasztásaiért, a reform lelassulásáért, a be nem váltott választási ígéretekért. Az SZKT állást foglal a koszovói helyzettel, valamint azzal kapcsolatban is, hogy a Magyar Országgyűlés továbbra sem talál megoldást a magyarországi nemzeti kisebbségek intézményesített parlamenti képviseletére.
Március 25–26. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia, az RMDSZ Oktatási Főosztálya és az EMKE Szatmárnémetiben szervez tanácskozást a kárpát-medencei anyanyelvű szakoktatás kérdéseiről.
Március 27–28. Kolozsváron tanácskozik a Szórványtanács. Célja az egyházi népiskolák létrehozásának előkészítése és a kisközösségek fejlesztését célzó pályázati tanácsadás szerepel.
Március 28.
·       Kolozsváron OT ülés. Az SZKT csíkszeredai ülésén elfogadott Állásfoglalásnak megfelelően elemzi a koalícióban kialakult helyzetet.
Április 1. Bukarestben, a Nemzeti Kisebbségek Tanácsának közgyűlésén a résztvevők elemzik az 1997. november 12-i plenáris ülésen elfogadott nyilatkozatok eredményeit. Megállapítják, hogy a bennük foglaltak változatlanul érvényesek, és további erőfeszítéseket kell tenni megvalósításukra. Előterjesztésre jóváhagyják a közösségi javak visszaszolgáltatására vonatkozó törvénytervezetet. Előterjesztést dolgoznak ki az oklevelek honosítását illetően.
Április 2. Megkezdődnek a kormánykoalíciós tárgyalások.
Sporteseményeken történt magyarellenes, illetve rasszista megnyilatkozások ügyében a Nemzeti Kisebbségvédelmi Hivatal feljelentést tesz a Főügyésznél, a bűnügyi eljárás megkezdését kérve.
Április 6. Radu Vasile kormányátalakítással megbízott miniszterelnök-jelölt az RMDSZ bukaresti székházában, a koalíciós pártok vezetőivel kezdeményezett megbeszélések során találkozik a szövetség vezetőivel.
Április 7.
·       Bukarestben ülésezik az Ügyvezető Elnökség. Javaslatokat terjesztenek elő az OT-nak az RMDSZ-t a koalíciós egyeztetések alapján megillető miniszteri tárcák betöltésére.
·       Bukarestben ülésezik az OT. Dönt a kormányfő elé terjesztendő javaslatokat illetően: dr. Bárányi Ferencet az egészségügyi tárca élére, míg Tokay Györgyöt a kisebbségvédelmi miniszteri tisztség betöltésére jelöli.
Április 15. A Parlament együttes ülésén Radu Vasile megbízott kormányfő bemutatja kormányának tagjait, valamint az új kormányprogramot, a kormány rövid távú, 1998-ra vonatkozó prioritásait, illetve középtávra, 2000-ig szóló gazdaságfejlesztési tervét.
Április 16. Radu Vasile miniszterelnök Kovászna és Hargita megyébe látogat, célja közvetlenül tájékozódni a két megye román és magyar lakosságának viszonyáról, felmérni a gazdasági-társadalmi és kulturális gondokat, fejlődési lehetőségeket.
Április 24–26.
·       Markó Béla szövetségi elnök és Nagy Zsolt ügyvezető alelnök az RMDSZ képviseletében résztvesz az EDU pártvezetők 18. konferenciáján.
Április 24.
·       Az RMDSZ Szabadelvű Köre és a Nemzeti Liberális Párt rendezésében Liberális pártok szervezési kérdései címmel konferenciára kerül sor Kolozsváron.
Április 28.
·       Sor kerül az RMDSZ-vezetés szokásos heti tanácskozására a szövetség kormányzati tisztségviselőivel. A résztvevők információt cserélnek a kormányzati struktúra folyamatban lévő átszervezéséről és a hatásköri változásokról.
Május 3–10. Hetedik alkalommal rendezi meg Nagyvárad magyarsága a Varadinum ünnepségsorozatot. Legkiemelkedőbb mozzanata az első nap sorra kerülő értelmiségi találkozó.
Május 4.
·       Befejeződnek a koalíciós egyeztetések az államtitkári tisztségek elosztására vonatkozóan. A kormányban dolgozó államtitkárok számát 70-ről 58-ra csökkentik. Ebből az RMDSZ 10 államtitkári tisztséget kap: a nevelésügyi, művelődési, ipari és kereskedelmi, munkaügyi és népjóléti, mezőgazdasági, privatizációs, területrendezési és közmunkálati, szállításügyi minisztériumokban, valamint az Európai Integrációs Főosztályon, illetve államtitkári rangú főtitkár-helyettesi tisztséget a kormány Főtitkárságán.
Május 6–7.
·       Az OT és az Ügyvezető Elnökség bukaresti ülésén napirenden van az új államtitkárok kijelölése.
Május 8.
·       A TEKT kolozsvári ülésén elhangzik, hogy az államtitkári tisztségek betöltésével az RMDSZ-nek megnövekednek a lehetőségei hozzájárulni a sajátos kisebbségi kérdések rendezésén túl, az ország általános társadalmi és gazdasági kérdéseinek kezeléséhez, megoldásához.
Május 14. A kormány ülése után tartott sajtótájékoztatón Rãzvan Popescu kormányszóvivő elmondja, hogy Tokay György kisebbségvédelmi miniszter kezdeményezésére a kormány megtárgyalta a koalíció szándékaival és a kormányprogrammal, Románia integrációs törekvéseivel is ellentétben álló egyes sovén és antiszemita megnyilatkozásokat. Leszögezi: provokatívnak tekinti Gheorghe Funar kolozsvári polgármester kezdeményezését, hogy emléktáblát helyezzen el, amelyen Petőfi Sándort, a magyarok nemzeti költőjét „Alexandru Petrovici szerb költőnek” tünteti fel.
Az RMDSZ helyi és országos vezetőinek közbelépésére a kormány megyei megbízottja, Alexandru Fãrcaș prefektus megtiltja bármilyen emléktábla elhelyezését és leleplezését Kolozsváron.
Május 15.
·       Az RMDSZ vezetése közleményben ítéli el a kolozsvári polgármester interetnikai konfliktusok szítását célzó provokatív kezdeményezését, amellyel meg akarta gyalázni Petőfi Sándor emlékét és ezzel meg akarta sérteni a romániai magyar közösséget.
Május 20–24. A FUEV 43. kongresszusának napirendjén szerepel a kétoldalú alapszerződések szerepe a nemzeti kisebbségek védelmében, a nemzeti kisebbségek szerepe a nemzetközi együttműködésben és az európai integrációban. A FUEV nyilatkozatban hívja fel a nemzetközi szervezetek figyelmét, hogy vegyék figyelembe a nemzeti kisebbségek véleményét is mindazon döntéseik során, melyek érinthetik a kisebbségeket. Emlékeztet arra, hogy az EBESZ kisebbségügyi főbiztosa foglalkozzon a tagállamok által vállalt különböző kötelességek teljesítésének figyelemmel követésével is. A FUEV kihangsúlyozza annak a szükségességét is, hogy az Európai Emberi Jogok Egyezményét mielőbb kiegészítsék a kisebbségi jogokra vonatkozó fejezettel.
Május 22–23. Összeül a Romániai Magyar Szórványtanács. A szórványgyermekek oktatása, iskoláztatása, a népiskolák szervezésének kérdése kerül megvitatásra.
Május 25.
·       Markó Béla szövetségi elnök levélben gratulál Orbán Viktornak, a FIDESZ–MPP elnökének választási győzelméhez.
Május 26. Szenátus és a Képviselőház együttes ülésén véget ér az 1998. évi költségvetési tervezet parlamenti vitája.
Május 30.
·       A Kolozs megyei RMDSZ Képviselők Tanácsa felkéri az RMDSZ parlamenti képviseletét, hogy folyó év június 15-ig nyújtsa be a kolozsvári székhelyű egyetem alapítására vonatkozó törvénytervezetet.
Június 10. Az RMDSZ kezdeményezésére, a miniszterelnök jelenlétében egyeztető tárgyalásokra kerül sor a kormánypártok vezetőinek, valamint az oktatásügyi miniszter részvételével. Közleményt adnak ki miszerint: június 25-ig véglegesítik a Tanügyi törvényt módosító 36. számú Sürgősségi kormányrendeletre vonatkozó jelentést; a kormány elfogadja azokat a jogszabályokat, melyek szükségesek a Gheorghe Dima Zeneakadémia keretén belül létrehozandó magyar tannyelvű tagozat létesítéséhez. A kormány magyar egyetemi tagozatok létesítésére, valamint jogtalanul elkobzott kisebbségi és egyházi ingatlanok visszaszolgáltatására vonatkozó jogszabályokat fogad el.
Június 11. A kormány eltörli a Vãcãroiu-kabinet által bevezetett 1994/812. számú, a határ átlépésekor fizetendő benzinilletékre vonatkozó határozatot.
Június 16.
·       Markó Béla bukaresti sajtóértekezletén arra a kérdésre, hogy lenne-e költségvetési alap egy magyar egyetem létrehozására elmondja, hogy a kétmillió magyar nemzetiségű román állampolgár is adófizető, és közülük 500 ezer aláírásával támogatja a kisebbségi oktatásra vonatkozó törvénykezdeményezést.
Június 19.
·       Az OT tudomásul veszi dr. Bárányi Ferenc egészségügyi miniszter lemondását. Javasolja, az SZKT hozzon határozatot arról, hogy az RMDSZ minden tisztségviselője záros időn belül tegyen kötelező nyilatkozatot a volt Securitatéhoz fűződő viszonyát illetően, és vállalja átvilágítását.
·       Az RMDSZ közleményben ítéli el a Babeș-Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarának épületére helyezett uszító feliratot.
Június 20.
·       Az OÖT Sepsiszentgyörgyön eszmecserét folytat a közigazgatási reformról.
Június 25. A kormány elfogadja 17 kisebbségi ingatlan visszaszolgáltatására vonatkozó sürgősségi kormányrendeletet. Az ingatlanok közül 8 a magyar közösség tulajdonát képezte az állami birtokba vétel előtt. Kormányhatározat születik az állami magyar tannyelvű egyetem létrehozásának módozatait vizsgáló bizottság felállításáról. Beterjesztik a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia keretében működő magyar tannyelvű tagozat létrehozására vonatkozó törvénytervezet szövegét.
·       Az RMDSZ képviselőházi frakciója közleményben ítéli el dr. Bárányi Ferenc lejáratására indított kampányt, melynek célja a totalitárius diktatúra áldozatainak és kiszolgálóinak tudatos összemosása.
Június 27–28.
·       A Kolozsváron ülésező SZKT határozatot hoz az RMDSZ tisztségviselőinek politikai átvilágításáról és felhívást intéz az árvízkárosultak megsegítésére elindított gyűjtési akció érdekében.
Június 29.
·       Az RMDSZ képviselőházi csoportja beterjeszti a Képviselőház Állandó Bizottságához törvénykezdeményezését a kolozsvári székhelyű állami magyar tannyelvű egyetem újraindítására és megszervezésére vonatkozóan.
Július 3.
·       A Kolozsváron ülésező OT, az SZKT-nak a politikai átvilágításra vonatkozó határozata alapján meghatározza a személyi és szervezési feladatokat.
Július 7.
·       Kerekes Károly Maros megyei képviselő törvénykezdeményezést nyújt be a Képviselőház Állandó Bizottságához, melynek célja, hogy lehetővé tegye a nemzeti kisebbségek nyelvén az anyakönyvezető előtti házasságkötési szertartás lebonyolítását.
Július 8.
·       A Parlament jóváhagyja Hajdu Gábor szenátor kinevezését az egészségügyi tárca élére.
Július 9.
·       A Szenátus az RMDSZ jelöltjét, Kozsokár Gábor szenátort az Alkotmánybíróság tagjává választja.
Július 15.
·       Az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének Gazdasági Főosztálya körlevélben kéri fel a szövetség területi elnökeit intézzenek felhívást a területükön tevékenykedő vállalkozók vagy vállalati vezetők felé, hogy járuljanak hozzá adományaikkal az árvízkárosultak megsegítéséhez.
Július 16.
·       Az Ügyvezető Elnökség elemzi a Szövetség az árvízkárosultakért címmel kezdeményezett országos adománygyűjtő akció eredményeit.
Július 18.
·       A Kolozsváron ülésező TEKT-en a résztvevők beszámolnak az árvizek következtében a megyékben kialakult helyzetről, és a már beindult adománygyűjtés eredményeiről.
Július 19–26. Tusnádfürdőn kerül sor a Bálványosi Nyári Egyetem IX. kiadására, melynek címe Közép- és Kelet-Európából Európába. Fő témája ezúttal is a román-magyar partneri kapcsolatok, az ifjúság sajátos kérdései, és a multikulturalitás összefüggései.
Augusztus 10.
·       AZ RMDSZ vezetésének heti tanácskozásán a szövetség kormányzati tisztségviselőivel megalakul egy, a kormányátalakítás kérdéseivel foglalkozó öt tagú bizottság. Véglegesíti az RMDSZ álláspontját a kormánystruktúrára, valamint a minisztériumok, illetve a kormány hatáskörére vonatkozóan.
Augusztus 29–30.
·       Gazdasági tanácskozásra kerül sor Hargitafürdőn. A résztvevők a kormányprogram alapján elemzik az előző hét hónapban végzett munkát a gazdaság szerkezeti átalakításáért, a reform életbe léptetéséért. A fórumon javaslatokat fogalmaznak meg a kormányzati tevékenység hatékonyabbá tételére.
Augusztus 31.
·       Markó Béla szövetségi elnök munkaebéden találkozik Max van der Stoel-al, az EBESZ kisebbségügyi főbiztosával, akit a romániai kisebbségi kérdésekről, valamint az általános aktuálpolitikai helyzetről tájékoztat.
Szeptember 3.
·       A Képviselőház megfosztja a nem magyar kisebbségek parlamenti csoportját az őt megillető helytől a Képviselőház Állandó Bizottságában. Az RMDSZ frakciója tiltakozásul nem vesz részt a Ház munkálatain.
·       Bukaresti sajtóértekezletén Markó Béla elfogadhatatlannak minősíti azoknak a hozzáállását, akik csupán néhány órával a kisebbségügyi főbiztos elutazása után már kisebbségellenes intézkedést hoznak a Képviselőház tanügyi bizottságában.
Szeptember 5.
·       A Kolozsváron ülésező SZKT-n Markó Béla tájékoztat a Képviselőház oktatási bizottságának a kisebbségi oktatást súlyosan diszkrimináló döntéséről, a kérdésben a koalíciós partnerek által elfoglalt álláspontokról. Különösen az önálló állami magyar egyetemhez való jog megtagadása határozott döntésre készteti az SZKT-t, mely a szeptember 30-i feltételes kilépés mellett foglal állást.
Szeptember 8. Románia Hivatalos Közlönye magyar fordításban is megjelenik.
Szeptember 10. Max van der Stoel, az EBESZ kisebbségügyi főbiztosa levélben ajánlja Románia kormányának, hogy a Tanügyi törvénybe vegyen be olyan rendelkezést, amely lehetővé teszi a romániai állami egyetemeken a nemzeti kisebbségek nyelvén való oktatást.
Szeptember 12.
·       A Gazdasági Főosztálynak és az RMGE közös szervezésében mezőgazdasági tanácskozásra kerül sor Marosvásárhelyen. Elemzik a mezőgazdaság állapotát, javaslatokat fogalmaznak meg a mezőgazdasági termelés fellendítésére.
Szeptember 19.
·       Az RMDSZ és a Duna Televízió országos adománygyűjtést szervez az erdélyi árvízkárosultak javára. Marosvásárhelyen a Kultúrpalota nagytermében Gálaestet rendeznek magyarországi és erdélyi előadóművészek részvételével. A rendezvény védnökei Markó Béla szövetségi elnök és Sára Sándor, a Duna Televízió Rt. elnöke.
·       Szabó Tibor helyettes államtitkár, a HTMH elnöke részt vesz Marosvásárhelyen a TEKT ülésén.
Szeptember 22.
·       Emil Constantinescu államfő az RMDSZ parlamenti csoportjával találkozik, annak a megbeszélés-sorozatnak a keretében, amelyet az államfő kezdeményez a kormánykoalíciós pártok és politikai alakulatok parlamenti képviseletével. Központi helyen szerepel a kisebbségi felsőoktatás, a koalíciós együttműködés, valamint a reform felgyorsításának kérdése.
Szeptember 23. Szabó Tibor, a HTMT elnöke Kolozsváron találkozik az erdélyi magyar ifjúsági szervezetek vezetőivel. Az államtitkár biztosítja a jelenlevőket, hogy a magyar kormány megítélése szerint az anyanyelvű oktatásnak az óvodától az egyetemig kell terjednie, és hogy messzemenően támogatja az erdélyi magyar önálló magyar tannyelvű egyetemépítésre irányuló törekvéseket.
Szeptember 30.
·       Az OT bukaresti ülésén értékeli a Kormány 687-es határozatát a Petőfi-Schiller magyar és német tannyelvű egyetem alapítására vonatkozóan. Felkéri az SZKT Állandó Bizottságát, hogy javasolja az SZKT rendkívüli ülésének összehívását a szeptember 5-i SZKT-határozat felülvizsgálatára.
Október 2. Smaranda Enache és Gabriel Andreescu, a Pro Európa Liga társelnöke, illetve a Romániai Helsinki Bizottság elnöke nyílt levélben fordul az SZKT-hoz, melyben felkéri a testületet, hogy hozzon bölcs döntést és fogadja el a felajánlott magyar-német egyetemet.
Október 3.
·       Marosvásárhelyen rendkívüli ülésen vitatja meg az SZKT a Petőfi-Schiller magyar-német egyetem felállításáról rendelkező 1998. szeptember 30-i kormányhatározatot és az ennek nyomán megváltozott helyzetben az RMDSZ további kormánykoalíciós szerepvállalását. Hosszú vita után a testület 59 mellette és 37 ellene leadott szavazattal az RMDSZ kormányon maradása mellett döntött.
·       Az SZKT nyilatkozatban megelégedéssel veszi tudomásul a szeptemberi szlovákiai választások eredményeit, amelyek lehetővé teszik a szlovákiai demokratikus pártok kormányra jutását.
Október 6.
·       Az aradi vesztőhelyen hagyományos koszorúzási ünnepség zajlik.
Október 7. Max van der Stoel, az EBESZ kisebbségügyi főbiztosa sajtónyilatkozatban örömmel üdvözli a Román kormány arra irányuló erőfeszítéseit, hogy kompromisszumos megoldást találjon a főiskolai oktatás nehéz kérdésére a magyar és német tannyelvű egyetem létrehozásának beindításával. Üdvözli az RMDSZ döntését, hogy továbbra is részt vesz a kormányzásban.
·          A Bolyai Társaság elnöksége nyilatkozatban fejti ki, hogy a 687 számú Kormányhatározat első jele annak, hogy a kormány megoldást kíván találni a romániai magyarságnak az önálló egyetemmel kapcsolatos igényére. Aggodalommal állapítja meg, hogy a Határozat szövege nem rendelkezik világosan a végrehajtás módjáról.
Október 16–17. Agyagfalván ünneplik az agyagfalvi székely nemzetgyűlés 150. évfordulóját. Méltatják az 1848-as forradalom és szabadságharc eszményeit, tanulságát és üzenetét.
Október 16–18. Az EMKE Országos Elnökségének kezdeményezésére, a magyarországi Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával és a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület közművelődési fórumot tart a határon túli magyar szakemberek részére. Célja bemutatni az új magyarországi közművelődési törvények kihatásait a határon túli magyar közösségek közművelődési életére, kiemelten a felnőttképzésre.
Október 19.
·       A Szenátusban elhangzik az RMDSZ szenátusi csoportjának Politikai Nyilatkozata a Nagyrománia Párt Kovászna megyei szervezete elnökének központi napilapok október 15-i számában közzétett kijelentéseivel kapcsolatban, miszerint a megyében felállították a Nemzeti Gárdákat, amelynek célja az RMDSZ-vezetők fizikai megsemmisítése.
Október 21.
·       Bukarestben, Markó Béla kezdeményezésére tanácskozásra ül össze az RMDSZ gazdasági munkacsoportja. Az augusztus végén Hargitafürdőn elfogadott határozat fényében felhívást intéztek a koalíció vezetőihez, hogy a kormányprogram megvalósítása végett dolgozzanak ki egy pontos kormányzati és törvényhozási programot, beleértve az ebből fakadó kötelezettségeket is
Október 26–27.
·       RMDSZ közigazgatási reformmal foglalkozó munkacsoportja az Ügyvezető Elnökséggel és az RMDSZ parlamenti frakcióival tartott tanácskozásán kialakítja a kormánystruktúra átalakítására vonatkozó RMDSZ-álláspontot.
Október 30.
·       Az RMDSZ Gazdasági Főosztálya szervezésében Kolozsváron kerül sor a Kis és középvállalkozások fejlesztése című konferenciára.
Október 31.
·       Az Ügyvezető Elnökség Önkormányzati Főosztálya szervezésében Markó Béla szövetségi elnök és Demeter János OÖT-elnök meghívására tartják meg Marosvásárhelyen a magyar (RMDSZ-listán megválasztott és független) polgármesterek, alpolgármesterek és önkormányzati képviselők országos találkozóját. Előadások hangzanak el a közigazgatási reform helyzetéről és a bővülő lehetőségekről.
November 5.
·       A Maros megyei Balavásáron megkezdődik az árvízkárosultak megsegítésére indított RMDSZ akció során befolyt összegek szétosztását.
November 6.
·       Az Ügyvezető Elnökség dönt arról, hogy a Moldvai Csángó-magyarok Szövetsége bákói irodájának működésére havi támogatást biztosít.
November 7. A Babeș-Bolyai Tudományegyetem ideiglenes rektora megakadályozza a Petőfi-Schiller magyar-német multikulturális egyetem felállításának körülményeit felmérő bizottságot abban, hogy ülését a bizottság egyik tagjának (a Tudományegyetem magyar prorektorának) irodájában megtartsa.
November 13.
·       A TEKT kolozsvári bővített ülésére hivatalosak a platformok vezetői is. Az ülés napirendje a belső választások előkészítésével kapcsolatos tennivalók, valamint a választások időpontjának meghatározása.
November 21.
·       Az RMDSZ Kolozs Megyei Képviselőinek Tanácsa figyelmezteti az államfőt, a kormányt és az igazságszolgáltatást, hogy a fasisztoid pártok esetleges törvényes vagy erőszakos hatalomátvétele Romániát katasztrófába sodorja.
November 24.
·       Az RMDSZ vezetősége közleményben ítéli el a Kolozsváron megrendezett szabadtéri nagygyűlésen elhangzott sovén megnyilatkozásokat, amelyek nyíltan támadják az ország alkotmányos rendjét, a demokrácia alapvető értékeit, a jogállamiságot. A közlemény szerint Corneliu Vadim Tudornak, a Nagyrománia Párt elnökének november 21-én elhangzott kijelentései egyértelműen kimerítik a nacionalista uszítás és gyűlöletkeltés bűncselekményének ismérveit.
November 26.
·       Markó Béla fogadja dr. Torgyán Józsefet, a Független Kisgazdapárt elnökét, magyar földművelésügyi és környezetvédelmi minisztert, aki hivatalos látogatásra érkezik Romániába. A megbeszélésen kölcsönös tájékoztatásra kerül sor a két politikai alakulat törekvéseiről, kormányzati szerepéről, együttműködésének fejlesztéséről.
November 26–29.
·       Az ÜE Ifjúsági Főosztálya és az Országos Magyar Diákszövetség közös szervezésében kerül sor Félixfürdőn az összHANG kárpát-medencei magyar ifjúsági szervezetek találkozójára. A szervezők a kárpát-medencei magyar ifjúsági szervezetek együttműködését, kapcsolataik ápolását kívánják elősegíteni, valamint - a romániai és magyarországi kormányzati szervek, intézmények részvételével - az ifjúság számára kihasználható együttműködési lehetőségek megismertetését tűzték ki célul. A háromnapos rendezvényen mintegy 40 szervezet képviseletében közel 150 ifjúsági vezető vesz részt Romániából, Kárpátaljáról, Felvidékről, Vajdaságból és Magyarországról.
December 4. Szovátán, a Teleki Oktatási Központban az Oktatásügyi Minisztérium Kisebbségi Főosztályának kezdeményezésére találkoznak az egyetem előtti magyar iskolahálózat működtetéséért felelős tanfelügyelők. Napirenden az 1999/2000 tanév iskolahálózatának tervezete szerepel, mivel megtörténik az áttérés az új nemzeti curriculum alkalmazására, amely a gyakorlati problémamegoldó gondolkodást fejleszti.
December 11.
·       Kolozsváron kerül sor a SZET ülésére. Napirendjén időszerű gazdasági kérdések vitája szerepel.
December 12–13.
·       A Marosvásárhelyen ülésező SZKT határozatot fogad el az RMDSZ átvilágító bizottságáról, az RMDSZ kongresszusának és a belső választás időpontjáról, szociális kérdésekkel kapcsolatos feladatokról, valamint a Kisebbségi törvényre vonatkozó intézkedésről.
December 18.
·       A Nemzeti Kisebbségek napja alkalmából Markó Béla szövetségi elnök részt vesz a román kormányfő és a nemzeti kisebbségek vezetőinek első találkozóján.
December 21. A Szenátus és a Képviselőház együttes ülése. Megvitatják az ellenzék által benyújtott bizalmatlansági indítványt, melyet a szavazás során a Parlament visszautasít.
December 28.
·       Az OT azokról a tisztségekről dönt, amelyeket a kormányátalakítás után az RMDSZ fog betölteni.