Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Kronológia

1994

Január 7. A mádéfalvi tanács, valamint a helyi és a csíkszeredai RMDSZ-szervezet rendezésében megemlékezésre kerül sor a mádéfalvi veszedelem 230. évfordulója alkalmából.
Január 8.
·          Az ÜE Gazdasági Főosztálya szervezésében Csíkszeredában tanácskoznak a magyarországi kárpótlásra jogosultak számára az RMDSZ részéről nyújtandó segítség kérdéskörében.
·          A Magyar Középiskolások Országos Szövetsége (MAKOSZ) Nagyváradon tartja kongresszusát.
·          Kolozsváron a Protestáns Teológia dísztermében megalakul a romániai magyar képzőművészek, iparművészek, műkritikusok érdekvédelmi szövetsége, a Barabás Miklós Céh.
Január 12.
·          A Romániai Demokratikus Konvenció küldöttsége találkozik Ion Iliescu elnökkel. Az RMDSZ-t Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök képviselik.
Január 15.
·          Székelyudvarhelyen megkezdődik az Önkormányzati Tanácskozás. Jelen van mintegy 90, RMDSZ-listán megválasztott önkormányzati képviselő, polgármester és polgármester-helyettes, valamint Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Bodó Barna, Magyari Nándor László, György Béla Zsolt alelnökök. Vita folyik az önkormányzati képviselők és a polgármesterek kapcsolatrendszeréről és a helyi önkormányzatok gazdasági lehetőségeiről.
Január 18.
·          Az Ügyvezető Elnökség, az RMDSZ III. Kongresszusán hozott határozat alapján, dönt a román-magyar társadalmi kerekasztal megszervezésének tematikájáról.
·          Az RMDSZ Kovászna megyei ügyvezető elnöksége állásfoglalásban figyelmeztet, hogy az Állami Vagyonalap megbízottjainak kinevezésekor figyelmen kívül hagyják az Alkotmány 16. szakaszába foglalt egyenlőség elvét.
Január 19.
Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége és a Kolozs megyei szervezet Felhívással fordul az erdélyi magyar történelmi egyházakhoz, a romániai magyar közösséghez a kolozsvári Mátyás-szobor elleni újabb, január 14-i Funar-fenyegetés kapcsán; ugyanakkor tiltakozó levelet intéznek lon Iliescu államfőhöz.
Január 22.
·          Az RMDSZ országos vezetősége, 19 szenátor és képviselő, az ÜE, az SZKT Állandó Bizottságának tagjai, az RMDSZ Kolozs megyei vezetősége, ifjúsági szervezeteinek vezetői a Mátyás-szobor körül néma felvonulással és a szobor előtt alkotott élőlánccal fejezik ki tiltakozásukat a polgármester tervezett újabb provokációja ellen.
Január 22-23.
·          Nagyenyeden sor kerül a szórványmagyarság oktatási helyzetét és esélyeit megvitató tanácskozásra. A találkozót az ÜE Oktatás- és Ifjúságügyi Főosztálya és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) szervezi.
Január 28.
·          Nagyváradon az RMDSZ ÜE Művelődés- és Egyházügyi Főosztályának és a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) kezdeményezésére tanácskozást tartanak a romániai magyar lap- és könyvkiadók képviselői.
Január 29.
·          Kolozsváron, az EMKE tagszervezeteként, megalakul a Romániai Magyar Népfőiskolák és Közösségfejlesztők Társasága. Az összejövetelre az RMDSZ ÜE Művelődés- és Egyházügyi Főosztályának és az EMKE Országos Elnökségének kezdeményezésére került sor. A társaság célja támogatni a hivatalos oktatáson kívüli felnőttképzést.
·          A háromszéki RMDSZ Megyei Képviselők Tanácsa állásfoglalást tesz közzé a két megyében 1992 óta, a Hargita-Kovászna Jelentés hatására – az oktatásban, a helyi adminisztrációban és államhatalomban – megsokasodott diszkriminatív intézkedések ellen.
Január 31.
·          Az RMDSZ, Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök kézjegyével ellátott, Aide Mémoire-t juttat el az Európa Tanácshoz Romániának a teljes jogú tagság elnyerésekor vállalt kötelezettségek betartásáról.
Február 2.
·          A Takács Csaba ügyvezető elnök vezette delegáció átadja Liviu Maior tanügyminiszternek az RMDSZ-oktatásügyi memóriumát.
Február 5.
·          Az Ügyvezető Elnökség a területi szervezetek elnökeivel, az SZKT frakcióvezetőivel, valamint a társszervezetek képviselőivel tanácskozik. A belső választásokra vonatkozó tájékoztató hangzik el, melyet vita követ.
Február 9. A Képviselőház Oktatásügyi Bizottsága a tanügyi törvénytervezet általános újratárgyalása során véglegesíti a Nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek nyelvén történő oktatás című, XIII. fejezet szövegét.
·          Magyarországi látogatása során az RMDSZ küldöttsége megbeszélést folytat a Határon Túli Magyarok Hivatalának (HTMH) képviselőivel, Entz Géza címzetes államtitkárral, a HTMH elnökével.
Február 11. A határon túli magyar szervezetek találkoznak Boros Péter magyar miniszterelnökkel.
Február 15.
·          A MISZSZ tiltakozást tesz közzé a kolozsvári magyar ifjúsági szervezeteknek a székházukból való kilakoltatása ellen.
Február 26-27.
·          Csíkszeredában ülésezik a Szövetségi Képviselők Tanácsa. A testület megválasztja az SZKT új Állandó Bizottságát. Az SZKT elnöke Dézsi Zoltán.
Március 3.
·          Az RMDSZ szenátusi frakciója egyhangúlag elhatározza, hogy felkéri a Szövetségi Operatív Tanácsot, mentesítse Takács Csaba ügyvezető elnököt parlamenti mandátumáról való lemondási kötelessége alól, az SZKT következő üléséig.
·          Az RMDSZ csúcsvezetése nyilatkozatban kéri fel Románia Kormányát az Európa Tanács ajánlásainak teljesítésére.
Március 8.
·          Az Ügyvezető Elnökség elemzi az ET 176-os Véleményezésében foglaltak betartását, valamint az ellenőrző mechanizmus működését.
·          Az RMDSZ kolozsvári székházában az Ügyvezető Elnökség tagjai találkoznak az SZDSZ küldöttségével.
Március 9.
·          Kolozsváron megtartja első munkaülését az SZKT új Állandó Bizottsága.
·          Az RMDSZ Operatív Tanácsának alakuló ülése. Jelen van Markó Béla, Tőkés László, Takács Csaba, Dézsi Zoltán, Bodó Barna, Szabó Károly és Vida Gyula. Az ügyvezető elnök képviselői mandátumával kapcsolatos összeférhetetlenségi kérdésben a testület nem tartja illetékesnek magát.
Március 11.
·          Az ÜE Gazdasági Főosztályának közreműködésével, a csíkszeredai Pro-Print Rt keretében megnyílik a Magyar Állami Vagyonügynökség első olyan ügyfélfogadási irodája, amely Magyarország határain kívül fejti ki tevékenységét. Az iroda feladata: naprakész információk szolgáltatása a kárpótlási jegyek árfolyamáról, értékesítési lehetőségeiről (részvény, életjáradék) valamint bármilyen vonatkozó szaktanácsadás.
Március 14.
·          Takács Csaba ügyvezető elnök, az RMDSZ III. Kongresszusának határozatára hivatkozva, bejelenti a Képviselőház elnökének, hogy lemond parlamenti mandátumáról.
Március 15. Erdély-szerte a hagyományokhoz híven és a szabadságharc eszméinek időszerűségét átérezve, méltóságteljesen, rendben ünnepel a magyarság.
Március 17. Eltűnnek Nagykároly közúti bejáratainál a háromnyelvű helységnévtáblák, amelyeket önkormányzati határozat alapján helyeztek el. A leszerelésben a prefektus és a város polgármestere nyíltan vállalja a főszerepet.
Március 21.
·          Az RMDSZ szenátusi csoportja a háborús veteránokkal és özvegyekkel kapcsolatos törvény vitája során politikai nyilatkozatban utasítja vissza egy olyan megkülönböztető jogszabály elfogadását, amely sérti az emberi jogokat és alapvető szabadságjogokat, amely etnikai kritériumok alapján törvény előtti egyenlőtlenséget teremt.
Március 22.
·          Az Ügyvezető Elnökség ülésén véglegesítik: a román-magyar társadalmi kerekasztalra Tusnádon, május 13-14-e között kerül sor. Témája az Európa Tanácshoz benyújtott RMDSZ-memorandum és a Kisebbségi törvénytervezet.
Március 25. Bejelentik a forradalmi események miatt elítélt nyolc székely büntetésének csökkentésére vonatkozó elnöki kegyelmi rendeletet. Az elnöki szóvivő elismeri, hogy az amnesztia részben az RMDSZ többszöri közbenjárásának eredménye és összefügg az ET-megfigyelők közelgő látogatásával.
Március 25-28.
·          Az Ügyvezető Elnökség meghívására a szlovákiai Magyar Polgári Párt öttagú küldöttsége látogatást tesz Erdélyben.
Március 25-27.
·          A Szabadelvű Kör Országos Programadó Gyűlést tart Csíkszeredában.
Március 28-29. Entz Géza államtitkárnak, a HTMH elnökének látogatása Erdélyben, amelynek során a Magyar Köztársaság magas kitüntetéseit adja át a romániai magyar egyházi és művelődési élet jeles személyiségeinek.
Március 29. Friedrich König és Gunnar Jansson, az Európa Tanács jelentéstevői Bukarestben találkoznak a romániai egyházak elöljáróival.
Április 5. A Képvise1őházban megszavazzák a háborús veteránok, hadirokkantak és hadiözvegyek törvénytervezetét. Habár az RMDSZ álláspontját támogatják a DK pártjai is, a törvény egészének elfogadásakor mégis csak az RMDSZ képviselői szavaznak ellene.
Április 6.
·          Az Ügyvezető Elnökség ülésén elemzi az államfői kegyelmi rendelet után is fogva tartott, jogtalanul elítélt magyarok mielőbbi kiszabadításának lehetőségeit.
Április 9.
·          Az RMDSZ kezdeményezésére megalakul a Romániai Magyar Könyves Céh, a könyvkiadók és -kereskedők érdekvédelmi szervezete.
Április 11.
·          Az RMDSZ szenátusi frakciója óvást nyújt be az Alkotmánybíróságon a Háborús veteránok és hadiözvegyek törvénye ellen. Az indok: diszkriminatív jellege miatt alkotmányellenes.
Április 22.
·       Megtartja első bővített ülését a Szabadelvű Kör új elnöksége. Regionális csoportok beindítását tervezik.
·       Temesváron ülésezik a Reform Tömörülés (RT) RMDSZ-platform. Megvitatják az RT szervezési és működési szabályzatát és programját.
Április 23.
·          A Maros megyei RMDSZ vállakozói találkozót szervez. Megbeszélik azokat a gondokat, amelyek megoldása törvénymódosítást igényelne.
Április 24. Nagyváradon kezdetét veszi a Varadinum ’94 rendezvénysorozat a Nemzedékről nemzedékre? címszó jegyében.
Április 26.
·          Az Ügyvezető Elnökség ülésén megbeszélik a magyarságra vonatkozó népszámlálási adatok felülvizsgálatának és kiegészítésének módozatait a belső választások megszervezése érdekében.
Április 29-30. Szabédon és Kolozsváron az Anyanyelvi Konferencia, az EMKE és a Korunk Stúdió rendezésében kerül sor a III. Szabédi napokra.
Május 3.
·          Markó Béla elnök részvételével az Ügyvezető Elnökség elemzi a főosztályok tevékenységét.
Május 5. A Fehér Megyei Fellebbviteli Bíróság jogerős és végleges döntést hoz a Nagyenyeden fogva tartott két zetelaki elítélt feltételes szabadlábra helyezéséről. Cseresznyés Pál börtönbüntetésének elengedéséért az RMDSZ további lépéseket tesz.
Május 9. A román Parlament két házának együttes ülésén az Európai Emberi Jogi Egyezmény ratifikálása során az RMDSZ-frakció biztosítékot kér a román kormánytól arra vonatkozóan, hogy tiszteletben tartja az Európa Tanács Ajánlásának az egyházi javak visszaszolgáltatására és a kisebbségi közösségekhez tartozó gyermekek anyanyelven történő oktatására vonatkozó pontját.
Május 10.
·          Az Ügyvezető Elnökség heti ülésén megvitatja a politikai alelnök és a parlamenti csoport által az európai stabilitási konferenciával kapcsolatosan előkészített dokumentumokat.
·          Az Állami Vagyonalappal (FPS), illetve a Magántulajdon Alappal (FPP) kapcsolatos helyi politikát elemezve, az ÜE megállapítja, hogy a kormány, illetve helyi képviselőinek a döntései diszkriminatívak, egyértelműen azonosítható az a törekvés, hogy a magyarság képviselőit kizárják a privatizációs folyamatból.
Május 12.
·          Az Önkormányzati és Reformügyi Főosztály kezdeményezésére megalakult a Statisztikai Szakcsoport.
Május 13-15. Tusnádfürdőn háromnapos szakértői kerekasztal-tanácskozásra kerül sor a kisebbségi kérdésről, román és magyar meghívottak, jeles közéleti személyiségek részvételével.
Május 17. Az Alkotmánybíróság visszautalja a parlamentbe a Háborús rokkantak, veteránok és hadiözvegyek jogaira vonatkozó törvényt újratárgyalás végett. A törvény ellen az RMDSZ-frakció április 11-én egymagában nyújt be óvást.
Május 20.
·          Marosvásárhelyen rendkívüli SZKT-ülés. Napirendjén szerepel a szövetség Európai Stabilitási Egyezménnyel kapcsolatos álláspontjának elfogadása.
Május 20-23.
·          Az RMDSZ meghívására Romániába látogat a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség küldöttsége. A találkozóról közös közleményt adnak ki.
Május 26.
·          Heti ülésén az Ügyvezető Elnökség elemzi a testület és a területi szervezetek közötti kapcsolatrendszert, valamint a tanügyi törvénytervezet parlamenti vitájának előkészítését.
Május 30. Theodor Meleșcanu külügyminiszter fogadja az RMDSZ-küldöttséget. Szó esik Románia és az Európa Tanács viszonyáról.
Május 31. Ion Iliescu államfő fogadja a Markó Béla szövetségi elnök által vezetett küldöttséget. A tanügyi törvénytervezet közelgő vitáját megelőzően az RMDSZ különböző politikai tényezőkkel konzultál.
Június 1. A Képviselőház megkezdi a tanügyi törvénytervezet vitáját. Az RMDSZ képviselőházi csoportja úgy értékeli, hogy ez a tervezet a romániai magyarság szempontjából az Alkotmány után a legfontosabb jogszabály.
Június 18.
·          Kolozsváron megalakul a Szövetségi Egyeztető Tanács (SZET), amely az erdélyi magyar egyházak vezetőiből, tudományos, művészeti, szakmai szervezetek képviselőiből, jelentős közéleti személyiségekből áll. A SZET Állandó Bizottságának tagjai: Csávossy György elnök, Szőcs Judit alelnök, Gergely Csaba titkár. A SZET állásfoglalásban hívja fel a figyelmet arra, hogy a Mathias Rex szoborcsoport körül tervezett munkálatok az egyetemes kulturális örökség egyik fontos műértékét veszélyeztetik.
Június 22.
·          Az RMDSZ parlamenti képviselői, az RMDSZ Operatív Tanácsa, az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége és a SZET felhívásban ökumenikus istentiszteletet hirdet meg a Mathias Rex szoborcsoportjának terére.
·          Az RMDSZ szövetségi elnöke Kolozsvárra összehívja az RMDSZ Operatív Tanácsát. Az OT mérlegeli a kolozsvári szoborcsoport és környékének megvédésére hozandó intézkedéseket. Megállapítja, a kialakult helyzet arra kényszeríti az RMDSZ-t, hogy vizsgálja felül eddigi politikai stratégiáját, beleértve a parlamenti politizálás módozatait is.
Június 29.
·          A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének (RMGE) Országos Elnöksége Nagyenyeden ülésezik. Előkészítik az RMGE megalakulásának 150. évfordulója tiszteletére tartandó jubileumi ünnepséget.
Július 1. A Kovászna megyei Demokratikus Konvenció tiltakozást tesz közzé a kolozsvári polgármester interetnikus feszültséget keltő akciói ellen.
Július 7. A Művelődési Minisztérium felszólította az alárendelt Erdélyi Történelmi Múzeumot, szüntesse be a kolozsvári munkálatokat és vonja ki a térről a munkagépeket.
·          Takács Csaba ügyvezető elnök közleményben hívja fel a figyelmet Kolozsvár főterén, Mátyás-király lovas szobra mellett összegyűlt békés tüntetők elleni rendőrségi fellépésre.
Július 10.
·          Az SZKT határozatot fogad el a tanügyi törvénytervezettel kapcsolatban szükséges szövetségi politika stratégiaváltásáról. Ugyanakkor tiltakozó nyilatkozatot ad ki, amelyben a Kolozsvár központjában kezdeményezett régészeti ásatásokat egy olyan átfogó akció részeként értékeli, amelynek végső célja az ezeréves erdélyi magyar kultúra tanúbizonyságának megsemmisítése.
Július 17. Csíkszeredában sor kerül a Bolyai Nyári Akadémia megnyitó ünnepségére.
Július 19-24. A Fiatalok a Demokráciáért Alapítvány (FIAD), a MISZSZ és a Reform Tömörülés szervezésében ötödször rendezik meg a Bálványosi Nyári Tábort és Szabadegyetemet.
Július 31. A hágai központú, az ENSZ-ben Nem Képviselt Nemzetek és Népek Szervezete – Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) – felveszi tagjai sorába az RMDSZ-t.
Augusztus 1.
·          Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök közleményt ad ki, amelyben megfogalmazza: a lakosság önfeláldozó kiállásának köszönhetően a kolozsvári Főtér hagyományos arculatának megváltoztatására irányuló kezdeményezés meghiúsult.
Augusztus 8.
·          RMDSZ szakértői bizottság utazik Budapestre, hogy a HTMH munkatársaival a román-magyar alapszerződéssel kapcsolatos kérdésekről konzultáljanak.
Augusztus 9. Az Illyés Alapítvány kuratóriuma jóváhagyja a romániai magyar alkuratórium összetételét és működési szabályzatát.
Augusztus 10.
·          Az Ügyvezető Elnökség megvitatja az RMDSZ kisebbségi tanügyi törvénytervezet benyújtásához szükséges 250.000 aláírás begyűjtésének szervezési kérdéseit. A testület összeállítja Max Van der Stoelnak, az EBEÉ kisebbségi főbiztosának átnyújtandó dokumentumcsomagot, amely tartalmazza szövetségünk véleményét oktatási, kulturális, nyelvhasználati, egyházügyi kérdésekben, továbbá a romániai magyar közösséget ért jogsérelmeket.
Augusztus 12.
·          A Romániai Magyar Kisgazdapárt közleményt ad közzé, amelyben a belső választásokat szükségesnek tartja, de egy sor kérdést vet fel a „választások időzítésével, az azt megelőző sajtókampány hatékonyságával, az akció tudatosításával” kapcsolatban.
Augusztus 16Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Kolozsváron találkozik Max van der Stoel EBEÉ kisebbségi főbiztossal. A találkozó során az ÜE dokumentumcsomagot ad át az alábbi kérdésekről: a Képviselőházban elfogadott tanügyi törvénytervezet, a kétnyelvű helységnévtáblák jogtalan eltávolítása, Cseresznyés Pál ügye, egyházi kérdések, a kolozsvári főtéri ásatások, a Nemzeti Kisebbségi Tanács és az RMDSZ viszonya.
Augusztus 18Max van der Stoel ismét találkozik Markó Béla szövetségi elnökkel. Áttekintik a romániai magyarság helyzetének megoldását szolgáló legfontosabb kérdéseket.
Augusztus 29Újabb politikai-szakmai egyeztető tárgyalásra kerül sor Budapesten a magyar kormány illetékeseés az RMDSZ küldöttsége között. Megvitatják a kollektív jogok és az autonómia problémakörét, a román-magyar alapszerződés biztosítékait és megkötésének esélyeit.
Szeptember 2.
·          Theodor Meleșcanu külügyminiszter fogadja az RMDSZ küldöttségét. A megbeszélésen konzultáció folyik a kidolgozás alatt álló román-magyar alapszerződés kisebbségekre vonatkozó tételeiről.
Szeptember 19.
·          Az RMDSZ átnyújtja és bejegyezteti Románia Szenátusában a kisebbségi nyelveken folyó oktatási törvénytervezetet, amelyet 492.380 állampolgár kezdeményez és támogat aláírásával. Az aláírások az ország 15 megyéjéből származnak.
Szeptember 23.
·          A csíki területi RMDSZ választmánya nyilatkozatban teszi közzé, hogy a Hargita és Kovászna megyei ortodox püspök beiktatásának előkészítését, ezt a szigorúan egyházi jellegű eseményt, a helyi magyarság elleni erődemonstrációra próbálják felhasználni.
Szeptember 30–október 1.
·          Marosvásárhelyen ülésezik az SZKT. Határozatban erősíti meg a szövetségi elnök és az ügyvezető elnök által a román-magyar alapszerződés tárgyában közreadott állásfoglalást.
Október 3.
·          A rendőrségi épületek magyar nyelvű feliratainak Kovászna és Hargita megyében történt eltávolításáról Markó Béla és Verestóy Attila Victor Hrebenciuc kormányfőtitkárral tárgyal.
Október 5.
·          Október 8-a és november 1-je között Markó Béla szövetségi elnök a washingtoni Kulturális Alapítvány Erdélyért meghívására az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik. Washingtonban megbeszélést folytat a Szenátus és a Képviselőház külügyi munkatársaival.
Október 12–14.
·          A Magyar Országgyűlés meghívására Budapestre utazik hivatalos látogatásra az RMDSZ szenátusi és képviselőházi csoportja.
Október 17.
·          Kolozsváron ülésezik az RMGE elnöksége. Megvitatják a külföldi kapcsolatok fejlesztése és a téli tanfolyamok szervezési kérdéseit.
Október 18.
·          Az ÜE tanácskozásán kiemelt kérdés a IV. Kongresszus előkészítése. Külön napirendi pont az önkormányzatok és az RMDSZ-szervezetek közötti együttműködés.
·          Sepsiszentgyörgyön az RMDSZ-székházban, a Nemzeti Kisebbségi Tanács szervezésében, tanácskozásra kerül sor a Kovászna megyei RMDSZ képviselők és Alfredo Miccio, az ET Bizalomkeltő intézkedések programjának igazgatója között.
Október 19–20. Alfredo Miccio a Maros és Kolozs megyei kisebbségek képviselőivel találkozik.
Október 21.
·          A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság aláírásgyűjtést kezd a Magyarok Világszövetsége közgyűlésén a kolozsvári Főtér és a Mátyás-szobor ügyében.
Október 29. Marosvásárhelyen az RMDSZ megyei szervezetének és a helyi lakosság adakozásának köszönhetően leleplezik Bernády György, a modern városformáló polgármester bronzszobrát.
November 1.
·          Takács Csaba ügyvezető elnök Kolozsváron Csoóri Sándor, a Magyarok Világszövetsége elnökével találkozik. A megbeszélés kiterjed a két szervezet közti kapcsolatrendszer kiszélesítésére és a további együttműködésre.
November 5.
·          Csíkszeredában ülésezik a MAKOSZ VI. Kongresszusa. Elfogadja alapszabályzatát.
·          Markó Béla és Takács Csaba Sepsiszentgyörgyön megbeszélést folytat a háromszéki RMDSZ-szervezet vezetőségével. Ezt követően az RMDSZ tisztségviselői Kézdivásárhelyen találkoznak a Hargita és Kovászna megyei tanács elnökeivel, a két megye városainak polgármestereivel és alpolgármestereivel.
November 9–11. A HTMH Budapesten tanácskozást szervez Helyi közigazgatás és kisebbségek címmel.
November 12.
·          Az RMDSZ kolozsvári székházában az ÜE tanácskozást szervez a területi szervezetek elnökeivel, a platformok és pártok vezetőivel. Napirenden a helyi önkormányzatok kérdése és az RMDSZ IV. kongresszusának előkészítése szerepel.
·          Az RMDSZ Maros megyei választmánya felhívásban teszi közzé felháborodását a Képviselőháznak a Büntető Törvénykönyv módosítására vonatkozó határozatával kapcsolatosan. A rendelkezés súlyos szabadságvesztés terhe mellett megtiltja más országok nemzeti jelképeinek nyilvános használatát.
November 17.
·          Az ÜE határozatba foglalja a IV. Kongresszus napirendjére és időpontjára vonatkozó javaslatát. Áttekinti az SZKT december 10-i összehívásával kapcsolatos szervezési kérdéseket is.
November 23. A kolozsvári Szent Mihály templomban ökumenikus istentiszteltre kerül sor az elmúlt 75 év tömeggyilkosságaiban és elhurcolásaiban áldozatul esett erdélyi magyarok emlékére.
·          Theodor Meleșcanu külügyminiszter fogadja az RMDSZ Markó Béla szövetségi elnök vezette küldöttségét. A találkozón Meleșcanu tájékoztatja az RMDSZ vezetőségét a román-magyar viszony rendezésével, az alapszerződéssel kapcsolatos nemrég lezajlott szakértői szintű tárgyalásokról.
November 25.
·          A Marosvásárhelyen ülésező Külpolitikai Tanácsadó Testület megállapítja, hogy az elkövetkező időszakban intenzívebb külpolitikai tevékenységre van szükség. Megfogalmazódik az igény az autonómia-statútumok kidolgozására.
December 5.
·          Az MDF Für Lajos vezette küldöttsége Kolozsváron találkozik az RMDSZ vezetőivel. Az RMDSZ részéről Markó Béla szövetségi elnök mellett jelen van Takács Csaba ügyvezető elnök és Bodó Barna, Somai József, Kötő József ügyvezető alelnökök.
December 9–10.
·          SZKT-ülés Kolozsváron. Markó Béla szövetségi elnök felhívást terjeszt elő az 1989. decemberi fordulat 5. évfordulója alkalmából, amelyet az SZKT saját dokumentumaként fogad el. A felhívás a demokrácia és a kisebbségi jogok védelmében Románia valamint Európa közvéleményéhez fordul. Megszületik a döntés, miszerint a IV. Kongresszus 1995. május 26–28-án lesz Kolozsváron. Az SZKT határoz a platformok státuszának rendezéséről is.
December 13. Név szerinti szavazással a Képviselőházban megbukik a Büntető Törvénykönyv módosításáról szóló törvénytervezet. Így nem lép érvénybe a nemzeti szimbólumok és a himnusz használatára vonatkozó törvénycikkely sem.
December 12–14.
·          Markó Béla szövetségi elnök vezetésével a Moldovai Demokrata Agrárpárt meghívására RMDSZ-küldöttség tesz látogatást Moldova Köztársaságban. A delegáció tagjai: Takács Csaba ügyvezető elnök, Seres Dénes szenátor és Madaras Lázár képviselő.
December 15. Liviu Maior oktatásügyi miniszter illetve dr. Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke és Verestóy Attila szenátor találkozóján megegyezés születik arról, hogy a Református Teológiai Líceum a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum épületében működhet.
December 16–17. A Református Püspökség nagyváradi tanácstermében tartja kihelyezett munkaülését a Magyarok Világszövetségének Elnöksége.
December 27.
·          Megbeszélést tart az ÜE. Ez alkalmat ad a főosztályok tevékenységének áttekintésére, illetve a parlamenti csoport közvetlen feladatainak megjelölésére.