Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Népszámlálás 2011

Népszámlálás 2011 - Minden magyar számít!

Az erdélyi magyar közösségek regionális identitása mindig erős volt. Mindannyian tudjuk: nem mindegy, hogy székely vagy csángó valaki, netán bánsági vagy szilágysági. A regionális, térségi különbözőségek színesítik, erőssé teszik közösségünket. Mégse feledjük azt, ami közös bennünk, ami összeköt minket: magyarok vagyunk!

Magyar az anyanyelvünk, magyarságunk biztosítja azt az erős köteléket, amely egységes nemzeti közösséggé kovácsol minket. Ezért a népszámlálási kérdőíven ne a regionális identitásunkat jelöljük meg. Ne székelynek, ne csángónak, ne bánságinak, ne szilágyságinak valljuk magunkat, hanem egyszerűen MAGYAR-nak. Mert elsősorban magyarok vagyunk, és ezen belül vagyunk székelyek, csángók, bánságiak vagy szilágyságiak.

A magyar nemzetiségűek számarányától függ az elkövetkező tíz évben a magyar iskolák, óvodák, egyházak, kulturális intézmények sorsa egész Romániában. A magyarok számától függ majd, hogy Székelyföldön vagy Partiumban anyanyelvükön tanulhatnak-e a diákok, hogy használhatjuk-e a magyar nyelvet az önkormányzatokban. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a kérdőíven a „maghiară”-t, azaz a magyart diktáljunk be a nemzetiséghez (etnia) és az anyanyelvhez is (limba maternă).

Azt, hogy kik vagyunk, nem valami ellenében kell meghatároznunk. Magyarságunk nem valaki vagy valami ellen szól, senki nem lesz kevesebb attól, hogy mi egy más nemzeti közösséghez, más kultúrához, más valláshoz tartozunk. Érvényes ez a családban is, munkahelyen is, baráti körben is. Nem veszélyeztet senkit az, ha a népszámláláson merjük vállalni magyarságunkat. Vállaljuk bátran még akkor is, ha a családban él más nemzetiségű is. Népszámláláskor három űrlap a leggyakoribb: a lakásra, a háztartásra, illetve a személyre vonatkozó. Fontos, hogy a kérdezőbiztos kizárólag tollat és golyóstoll használhat. A félreértések elkerülésére magyar nyelvű mintaűrlapot lehet igényelni a kérdezőbiztostól, ez segíthet az űrlapokon szereplő kérdések megválaszolásában.

Az RMDSZ tájékoztatást és segítséget nyújt a kérdezőbiztosoknak, útmutatást a válaszadóknak/kérdezetteknek, tudatosítva, hogy a népszámlálás eredménye befolyásolja közösségünk jövőjét. A www.nepszamlalas.ro honlapon a számlálóbiztosok regisztrálhatnak, feliratkozhatnak hírlevélre, ugyanott naprakész, közérthető tájékoztató anyagokat is találnak. Az RMDSZ Főtitkársága pedig a területi felelősök felkészítése mellett zöld telefonvonalat működtet. A 0800-802009 számú telefonvonalat az érdeklődők október végéig hívhatják minden hétköznap 10-18 óra között.