Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Népszámlálás 2011

Népszámlálás 2011 - Technikai információk!

Romániában kötelező a népszámlálás kérdéseire válaszolni, kivéve azt a néhány kérdést, amelyre opcionális a válaszadás. Az állandó lakosság adatai lesznek a meghatározóak fejlesztési kérdésekben, de a kisebbségi jogok érvényesítésében is.

Romániában kötelező a népszámlálás kérdéseire válaszolni, kivéve azt a néhány kérdést, amelyre opcionális a válaszadás. Az állandó lakosság adatai lesznek a meghatározóak fejlesztési kérdésekben, de a kisebbségi jogok érvényesítésében is.

Kik tartoznak az állandó lakosság körébe?

A jelen levő személyek, illetve az ideiglenesen távol levő személyek. Azok is, akik más városban tanulnak vagy dolgoznak, de azok a román állampolgárok, vagy román állampolgársággal rendelkező személyek is, akik külföldön élnek, de az utóbbi év(ek)ben hazalátogattak.

Hogyan történik az egyetemisták összeírása?

Függetlenül attól, hogy egy egyetemistának van-e hivatalos címe, ideiglenes tartózkodási engedélye (flotant) vagy nincs, össze kell írják abban a városban, ahol tanul. Bentlakásokban az adminisztrátor lesz az összeíró. Minden egyetemistának nála kell jelentkeznie, ellenkező esetben az adminisztrátor nélküle fogja az űrlapokat kitölteni! Ő azonban nem írja, nem írhatja be, hogy egy egyetemista magyar nemzetiségű. Ezért fontos, hogy minden magyar egyetemista jelentkezzen és töltse ki a P (persoane – személyek) űrlapot személyesen! Ha valaki albérletben lakik, nem lehet gondja az összeírásból sem neki, sem a főbérlőnek, még akkor sem, ha nem írtak alá hivatalos bérleti szerződést.

Fontos, hogy a szülők is rögzíttessék otthon egyetemista gyermekeik adatait! Ideiglenesen távol levő személyként a P űrlapra kell őket bediktálni. Nem gond, ha valakit két helyen is megszámolnak, mi több, a diákok esetében ez az egyetlen helyes megoldás. A szülők azonban nem pótolhatják az egyetemista által kitöltött kérdőívet! Ha valaki az egyetemi városban nem regisztrál személyesen, félő, hogy a szülei által kitöltött kérdőívet érvénytelenítik és az adminisztrátor által kitöltött kérdőív marad a rendszerben. Ezen pedig nem szerepel, hogy valaki magyar!

Külföldön tanulok, külföldön dolgozom

A külföldön élők jelentősen növelhetik a magyarság számát. Őket a népszámlálás során két csoportra osztják: tartósan, illetve ideiglenesen külföldön élők. Románia lakosságába csak azok számítanak, akiket az ideiglenesen külföldön élők csoportjába sorolnak be. A szabályozás értelmében minden olyan külföldön élő román állampolgár, aki az utóbbi év(ek)ben hazalátogatott, az ideiglenesen külföldön élők csoportjába kerül, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e érvényes romániai lakcímmel vagy személyazonossági okmánnyal. Ne feledjük őket bediktálni!

Családtag diktálja be adatainkat!


A külföldön élő állampolgárokat Erdélyben élő családtagjai vagy – bejelentett lakhely megléte esetében – a szomszédok, a házmester információi alapján írják össze. Az adatok közül a legfontosabb a személyi szám ismerete, ezért jó, ha az otthon élők rendelkeznek egy olyan dokumentum fénymásolatával, amelyen ez megtalálható (anyakönyvi kivonat, útlevél, személyazonossági igazolvány). Amennyiben valamelyik külföldön tartózkodó vagy ott élő családtag személyi számát nem tudjuk, a népszámlálási biztosok ennek hiányában is kötelesek felvenni az ő adatait. Törekedjünk arra, hogy családtagunk diktálja be adatainkat, ellenkező esetben nem kérdezhetnek rá a nemzetiségre, anyanyelvére! Így a nyilvántartásba vett személy nem gyarapítja a magyar közösség létszámát. Hívjuk fel otthon élő családtagjaink figyelmét,  amennyiben október 24-ig semmilyen formában nem jelentkezik a számlálóbiztos, azonnal jelezni kell a polgármesteri hivatalban, az RMDSZ zöld számán, vagy az RMDSZ területi felelőseinél.

A www.nepszamlalas.ro honlapon megtalálják a magyar nyelvű űrlapokat, de román-magyar szószedet is letölthető. Hétköznap 10 és 18 óra között a 0800-802009 ingyenes zöldszámot is hívhatják.