Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Kogălniceanu

„INDUL A MIKRO-,  KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLAKOZÁSOKAT TÁMOGATÓ KOGĂLNICEANU PROGRAM”

 
Egy hét múlva, szeptember 9-én indul az RMDSZ által kezdeményezett Kogălniceanu kormányprogram, amely a romániai mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztését hivatott ösztönözni, állami támogatású hitelkonstrukción keresztül.

A program a legalább két éve működő vállalkozásokat juttatja olyan kis összegű kölcsönökhöz, melyekkel elsősorban likviditási problémáikat kezelhetik, a hitelből származó összegeket az állami költségvetésbe befizetendő adók, illetékek, járulékok, beszerzési, termelési és értékesítési költségek, munkálatok, értékesítéséhez kapcsolódó költségek, fizetések és kapcsolódó járulékos költségek kifizetésére fordítva.

Az egy vállalkozás által, egy évre igényelhető összeg maximálisan 125.000 lej, a hitel futamideje nem haladhatja meg az egy naptári évet.

A Programra az alábbi linken lehet iratkozni:

http://programenationale2011.aippimm.ro/inscrierecard/accesareCredit

A kérelmek elbírálása az online feliratkozás sorrendjének alapján történik. A Programban partnerként résztvevő bankok: Alpha Bank, Carpatica Kereskedelmi Bank, Transilvania Bank, Bancpost, BRD Groupe Societe Generale, CEC BANK, Garanti Bank, OTP Bank Románia S.A., Pro Credit Bank.

 
Az államilag támogatott hitel előnyei:

a) Részlegesen támogatott, piacinál alacsonyabb kamat, melyet állami költségvetési támogatás formájában a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium biztosít, a piaci kamat legtöbb 70%-ának, de a Kogălniceanu hitelprogram  keretében igényelt éves összeg maximum 6,5%-ának értékében

b) Államilag támogatott hitelgarancia az igényelt összeg legtöbb 60%-ára.

 
A Program részvételi kritériumai:

a) a jelenlegi tevékenységi területükön legalább két éve működő vállalkozások;

b) a vállalkozás ellen nem indult csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás;

c) nincs ellene állami támogatás visszafizetésére irányuló végrehajtási döntés (amennyiben van ilyen döntés, bizonyítani tudja a benne szereplő teljes összeg visszafizetését);

d) nem része, alperesi minőségben, semmilyen jogvitának, melynek felperese a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium, vagy a hitelt biztosító partnerintézmény (bank);

e) a vállalkozás által bármely forrásból, csekély összegű támogatás jogcímen odaítélt támogatás értéke - a Kogălniceanu Program keretében benyújtott kérelemhez kapcsolódó támogatást is figyelembe véve - három pénzügyi év vonatkozásában nem haladja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő (a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes RNB devizaárfolyamon számított)  összeget;

f) a hitelt igénylő vállalkozás nem szerepel a Banki Hitelinformációs Központ (CIP) adatbankjában valamely lejárt hitel-, kölcsönszerződésből vagy bankgarancia szerződésből eredő tartozása vagy egyéb mulasztása kapcsán;

g) a hitelező intézmény kérésére képes az kölcsön legkevesebb 40%-ának értékében hitelgaranciát megjelölni;

 

A hitelből származó pénzösszegeket kizárólag a következőkre lehet felhasználni:

a) az állami költségvetésbe befizetendő adók, illetékek, járulékok valamint más összegek törlesztésére;

b) beszerzési, termelési és értékesítési költségek;

c) munkálatok kivitelezésével és/vagy szolgáltatások elvégzésével kapcsolatos költségek;

d) a készletek felhalmozáshoz, feldolgozásához és értékesítéséhez kapcsolódó költségek

e) a folyó tevékenységekhez szükséges más típusú költségek;

f) bérezési és fizetési költségek;

g) egyéb működtetési költségek.

 

A program hivatalos dokumentumai: