Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Pályázatok

Gyakornoki program 2012 - Szakmai gyakorlat Sógor Csaba európai parlamenti képviselő kabinetjében

Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő pályázatot hirdet szakmai gyakorlat végzésére az Európai Parlamentben.


A program célja:


- lehetőséget teremteni fiatal romániai magyar szakemberek és felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, hogy első kézből szerezzenek tapasztalatot az Európai Parlament működéséről, és aktívan bekapcsolódjanak Sógor Csaba kabinetjének munkájába.

A program felépítése:

- a sikeres pályázók egy-egy hónapos gyakornokságot végeznek az Európai Parlamentben, segítve a képviselő munkáját. A gyakornoki program 2012 januárjában indul és előreláthatólag az év végéig tart. A sikeres pályázókkal egyeztetett beosztás szerint történik majd a kiutazás.

Részvételi feltételek:


- 20 – 35 év közötti életkor
- legalább két elvégzett főiskolai vagy egyetemi év
- két idegen nyelv középfokú ismerete, ezek közül az egyik angol, francia vagy német. A nyelvi kompetenciákról bármilyen írásos igazolást elfogadunk (pl. egyetemen tanult nyelvekről szóló igazolás, idegen nyelven végzett egyetemi tanulmányokról szóló igazolás, nyelvvizsga diplomák, stb.)
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek
- alkalmazkodóképesség nemzetközi környezethez

Pályázati anyagok:

- fényképes szakmai önéletrajz (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím megjelölésével)
- diplomamásolat, ill. hallgatói jogviszony igazolás
- nyelvtudást igazoló dokumentumok
- motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben, melyből kitűnik, hogy a jelölt miért szeretne gyakorlatra jelentkezni az Európai Parlamentbe, milyen elképzelései vannak a gyakorlattal kapcsolatban, ill. miképpen illeszkedik a program jövőbeni terveihez
- 2 ajánlólevél (egy felsőoktatási intézménytől/munkahelyről ill. egy közéleti személyiségtől/civil vagy politikai szervezettől, egyháztól)

A pályázat lebonyolítása:


- a pályázati anyag alapján elfogadott jelentkezőknek szakmai ismereteiket és nyelvtudásukat egy írásbeli teszt során kell bizonyítaniuk, melynek időpontjáról és helyszínéről a későbbiekben kapnak tájékoztatást. A teszten legjobb eredményt elért jelentkezők számára szóbeli meghallgatásra kerül sor.

Támogatás:

- a kiválasztott pályázók a gyakorlat ideje alatt anyagi támogatásban részesülnek, amiből a felmerülő költségeket (utazás a gyakorlat helye és romániai lakhelye között, szállás, betegbiztosítás, étkezés, zsebpénz) állni tudják.


A jelentkezéseket, a kért dokumentumok elektronikus másolataival együtt, a office@sogorcsaba.eu címre kérjük elküldeni 2011. szeptember 30-ig.


Megjegyzések

A Gyakornoki programra olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik még nem vettek részt szakmai gyakorlaton az Európai Parlamentben.

Az időpontra vonatkozó preferenciákat (2-3 választott hónap) a pályázati anyagban kérjük megjelölni!

Az elnyert gyakornokság pontos időtartamát az Európai Parlament éves munkanaptára alapján állapítjuk meg.

Épített örökségünk fotópályázat-sorozat - Tér és hely

A Műemlékvédelmi Világnap, április 18. alkalmából Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata meghirdeti harmadik fotópályázatát: Tér és hely címmel ismételten az épített környezet szépségeire, értékeire kívánva felhívni a figyelmet, illetve a helyeknek, a megélt tereknek a fontosságára, mondván, ha az ember lakni képes, a világ bentté válik. „Az ember ott lakik, ahol be tudja magát tájolni, és azonosulni tud környezetével, vagyis röviden: ahol környezetét jelentésteljesnek érzi. A lakás tehát többet jelent, mint búvóhelyet. Azt jelenti, hogy az elet színterei valóban helyek, a szó valódi értelmében. A hely megkülönböztető jelleggel bíró tér. Az ősidőktől kezdve felismerték a genius loci-t, a hely szellemét mint azt a konkrét valóságot, mellyel az embernek szembe kell néznie és egyetértésre kell jutnia mindennapi életében. Az építészet a genius loci láthatóvá tételére törekszik, az építész feladata az, hogy jelentésteljes helyeket hozzon létre – ezzel segíti az embert, hogy lakása legyen.” (Christian Norberg-Schulz)

A benevezés határideje: 2011. április 13., szerda 16 óra (a pályázatok beérkezésének időpontja!).

Három korcsoport versenyezhet: 5–8. osztályosok, 9–12. osztályosok, felnőttek.

Egy pályázó maximum 10 alkotással nevezhet be. A pályamunkákat A4-es formátumban, előhívva kell benyújtani Hargita Megye Tanácsa Műemlékvédelmi Közszolgálata székhelyén, a megyeháza épületének 325/A számú irodájában, vagy postán a következő címre küldhetik: Csíkszereda, Szabadság tér 5. A pályamunkához csatolják a pályázó nevét, életkorát, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát. Ugyanakkor tüntessék fel a fotók készítésének helyét is.

Kizárólag olyan alkotásokkal lehet pályázni, melyek mentesek mindenféle utólagos módosítástól!

A versenyfotókat, kérjük, digitális formátumban (300 dpi, legalább 4 megapixel) is küldjék el az office@epitettorokseg.ro címre.

Az Ádám Gyula fotóművész és Tövissi Zsolt építész által elbírált legjobb alkotásokból kiállítás nyílik a megyeháza galériájában. A díjazással egybekötött kiállításmegnyitó időpontja április 18., hétfő 18 óra.A pályázat itt érhető el »
Pályázati felhívás

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2011. évi alapjából. A Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

Pályázni lehet: már működő magyar sajtótermékek megjelentetésére (Sajtó Szaktestület), kulturális tevékenységek támogatására (Művelődés Szaktestület), a fiatalság közéleti tevékenységének megszervezésére (Ifjúság Szaktestület), sporttevékenységek támogatására (Sport Szaktestület) oktatók, kutatók külföldi tudományos tanácskozásokra, fesztiválokra előadói minőségben, valamint művészeti mesterkurzusokra való kiutazásának támogatására (Utazástámogatási Szaktestület), szórványközösségek érdekében programokat szervező intézmények, egyesületek, egyházközségek tevékenységeinek támogatására, a szórványtelepülésekről származó tanulók, illetve szórványban oktató pedagógusok támogatására, valamint szórványgondozó lelkészek utazási költségeinek résztámogatására (Szórvány Szaktestület).

A kiírások és űrlapok letölthetők 2011. március 9-től az Alapítvány honlapjáról.

Pályázással kapcsolatos információk igényelhetők a Communitas Alapítvány titkárságán: telefonon a 0264/594.570 és a 0723/250.324 számokon, villámpostán a communitas@rmdsz.ro címen, de ezek megtalálhatók az Alapítvány honlapján, a www.communitas.ro oldalon.


Az Európai Parlament Kommunikációs Főigazgatóságának 2011-es évre vonatkozó pályázati felhívásai televíziók, rádiók és az on-line sajtó számára

Az Európai Parlament Kommunikációs Főigazgatósága három kategóriában - televízió, rádió és internet - írta ki a 2011-es évre vonatkozó pályázati felhívásait. A felhívások célja, hogy olyan tévé- és rádióműsorok, illetve online médiában közvetíthető sajtóanyagok készüljenek, amelyek segítenek abban, hogy az állampolgárok jobban megértsék az Európai Unió intézményeinek működését.

A kiírás keretében olyan sajtóorgánumok projektjeit várják, akik korábban az Európai Parlament Kommunikációs Főigazgatóságának pályázati finanszírozásai révén nem részesültek támogatásban. A pályázati anyagok olyan aktuális témát kell feldolgozzanak, amelyek az Európai Parlament döntéshozó szerepét bemutatva arra is rávilágítanak, hogy az elfogadott döntéseknek milyen hatása van az Unió polgárainak mindennapi életére.

A rádióműsorok esetében a teljes költségek 70%-át támogatja az Európai Parlament, a sikeres pályázók 30 és 80 ezer euró közötti vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek. Tévéműsorok készítésére 150 és 400 ezer euró közötti összeget irányoznak elő, amellyel a teljes költségek 60%-át finanszírozzák. Az online sajtótermékek 75%-os támogatást kapnak, min. 30 ezer euró, max. 150 ezer euró értékben.

A pályázatok benyújtási határideje 2010. október 18., 12.00 óra.

Az Európai Parlament Kommunikációs Főigazgatóságának 2011. évi támogatási programjáról részletes információ található az alábbi linken, illetve letölthetőek a pályázáshoz szükséges formanyomtatványok is:

A pályázat itt érhető el »
Gazdasági Minisztérium - Pályázati lehetőség

A Gazdasági Minisztérium az ipari termékek versenyképességének növelésére irt ki pályázatot a 2010-es évben.

A vissza nem térítendő támogatás értéke minimum 5000 EURO, maximum 200.000 EURO. 
Az érdeklteknek legtöbb 3 év áll rendelkezésükre a pályázat lebonyolítására.
A támogatást igényelhetik: ipari egységek, szövetkezetek, kis- és középvállalkozások, szakmai vagy vállalkozói szervezetek. A pályázat lebonyolítója a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium Iparpolitikai Főosztálya, az érdekeltek a pályázatokat folyamatosan adhatják le, az elbírálás a beérkezett pályázatok sorrendjében történi.
Ebben az évben 18,5 millió lej áll a szaktárca rendelkezésére erre a célra.


A pályázat itt érhető el »
Pályázati felhívás

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2010. évi alapjából. A Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

Pályázni lehet: már működő magyar sajtótermékek megjelentetésére (Sajtó Szaktestület), magyar nyelvű könyvek kiadására (Könyvkiadás Szaktestület), kulturális tevékenységek támogatására (Művelődési Szaktestület), a fiatalság közéleti tevékenységének megszervezésére (Ifjúsági Szaktestület), sporttevékenységek támogatására (Sport Szaktestület), oktatók, kutatók külföldi tudományos tanácskozásokra, fesztiválokra előadói minőségben, valamint művészeti mesterkurzusokra való kiutazásának támogatására (Utazástámogatási Szaktestület), alkotói ösztöndíj elnyerésére harmincöt év alatti alkotóknak az irodalom, képzőművészet és fotográfia, a zene, a színházművészet, a film és televízió területén (Alkotói Ösztöndíjbizottság), szórványközösségek érdekében programokat szervező intézmények, egyesületek, egyházközségek tevékenységeinek támogatására, a szórványtelepülésekről származó tanulók, illetve szórványban oktató pedagógusok támogatására, valamint szórványgondozó lelkészek utazási költségeinek résztámogatására (Szórvány Szaktestület).

A kiírások és űrlapok letölthetők március 3-tól az Alapítvány honlapjáról.

A pályázással kapcsolatos információk a Communitas Alapítvány titkárságán igényelhetők (tel./fax: 0264-594.570), illetve megtalálhatók a www.communitas.ro honlapon.

A pályázat itt érhető el »
Kovászna Megye Tanácsának pályázatai - 2010

Kovászna Megye Tanácsa pályázatot hirdet a megyében működő civil szervezetek, egyházak, művelődési és oktatási intézmények számára, a 2010.03.01, és 2010.12.15. között zajló művelődési, oktatási-tudományos, sport és szabadidős programokra, az egyházközségek támogatására, valamint az ifjúsági szervezetek programjaira.

A pályázat itt érhető el »
Youth in Action – Fiatalok Lendületben 2010

A Program 2007-től 2013-ig fut és jelentősen hozzájárul a készségek és képességek fejlesztéséhez, valamint kulcsfontosságú eszközt jelent a fiatalok nem-formális és informális tanulási lehetőségeinek biztosításában.

Az Európai Bizottság közzétette a Fiatalok Lendületben Program 2010-es Pályázati útmutatóját és a Pályázati űrlapokat, melyek angol és román nyelvű változata máris letölthető az Oktatási és Szakképzési Közösségi Programokért Felelős Országos Ügynökség (Agenţia Națională Pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale - ANPCDEFP)  honlapjáról, ahol közzétették a Fiatalok Lendületben program 2010. évi országos pályázati felhívását is .A pályázat itt érhető el »
Az Európai Parlament Újságírói Díja

Az Európai Parlament Újságírói Díját olyan újságírók nyerhetik el, akik kiemelkedő mértékben járultak hozzá európai szintű fontos kérdések tisztázásához vagy az Európai Unió intézményeinek és politikáinak jobb megértéséhez.

A díjat a sajtószabadság és a pluralizmus tiszteletben tartása mellett adják át, az Európai Parlament azon törekvésének szellemében, hogy javítsa az uniós intézmények és az európai polgárok közötti kommunikációt.

Az Európai Parlament Újságírói Díját harmadszor 2010 októberében adják át.

Az Európai Parlament Újságírói Díját négy kategóriában osztják ki: nyomtatott sajtó, rádió, televízió és internet.A pályázat itt érhető el »
Európa képekben - videoklip verseny

Pályáztató: Európai Bizottság
Határidő: 2010. március 15.
Feltöltve: 2010. január 19., 13:21:05
Célcsoport: Magánszemélyek (419)
Tipus: Verseny (70)
Szakmai terület: Fotó, videó, film (17)
Ország: Románia
Forrás: [ec.europa.eu]

Az Európai Bizottság felkéri mind az audiovizuális szakembereket, mind az egyéneket, hogy mérjék össze erejüket egy olyan, legfeljebb 3 perces videoklip elkészítésében, amely az archivált uniós anyagok és a résztvevő által készített új vagy átdolgozott képek egyvelegéből Európát eredeti megvilágításban ábrázolja.A pályázat itt érhető el »
Pályázat művelődési tevékenységek támogatására

A román Művelődési és Egyházügyi Minisztérium honlapján meghirdették a 2009-es évi vissza nem térítendő támogatási projektet. A támogatást a következő területeken lehet igényelni: 1. képzőművészet, műépítészet 2. irodalom (próza, vers, dramaturgia) 3. filmművészet, rádió, televízió 4. táncművészet 5. interkulturális párbeszéd 6. műemlékek, régészet 7. zene 8.szellemi örökség 9. tárgyi örökség 10. színházművészet

A pályázat itt érhető el »
Pályázat fiataloknak szóló közösségi kezdeményezésekre

A program elsősorban az ifjúsággal foglalkozó, nem kormányzati szervezeteknek kíván segítséget nyújtani abban, hogy azok könnyebben hozzáférjenek a különböző ifjúsági események fenntartását biztosító speciális programokhoz és alapokhoz.
Támogatott rendezvények lehetnek, többek között: ifjúsági képzések, tájékoztató kampányok, állásbörzék, helyi/közösségi rendezvények, kiállítások, kulturális, művészeti események, fórumok, közéleti személyiségekkel való találkozók, sportesemények, művészeti táborok; környezetvédelmi jellegű tevékenységek.


A pályázat itt érhető el »
Az Eurotrans Alapítvány a Szülőföld Alap támogatásával pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:

I. Kulturális szaktestület

Kulturális intézmények/szervezetek rendezvényeinek és működésének részleges támogatása

II. Oktatási szaktestület

Felsőoktatási és tudományos programok

1. A romániai magyar tudományos és felsőoktatási intézmények, háttérintézmények keretében dolgozó kutatók, kutatóintézetek működési támogatása

2. Tudományos kutatói ösztöndíj doktorandusoknak és magiszteri hallgatók számára, hazai vagy külföldön folyó kutatási tevékenység támogatására

III. Sajtó szaktestület

Magyar nyelvű napilapok kiadásának támogatása
A pályázatok beküldési határideje 2008. október 20.

Minden további részlet az EuroTrans Alapítvány honlapján.


A pályázat itt érhető el »
Magyarországi teljes szemeszteres részképzések egyetemistáknak

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán a 2008/2009-es tanév őszi szemeszterében.

A pályázat itt érhető el »
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága pályázatai

Julianus Testvériskola Program - Módszertani központok, pedagógus szövetségek - Nyári akadémiák - Pedagógus továbbképzések - Tankönyv és taneszköz - Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor - Tanulmányi versenyek

A pályázat itt érhető el »
Díjazza a vállakozói kezdeményőkészséget a szakminisztérium

A Kis és Középvállalkozások, Kereskedelem, Turizmus és Szabadfoglalkozások Minisztériumán belül működő Kis és Középvállalkozások, Belkereskedelem és Szövetkezetek Főigazgatósága meghirdette a Vállalkozói kezdeményezések európai díja 2008 elnevezésű versenyt, az Európai Bizottsággal karöltve.

A pályázat itt érhető el »
Szociális ösztöndíj középiskolásoknak, egyetemi hallgatóknak

Az Iskola Alapítvány a Szülőföld Alap Iroda támogatásával, az Országos Magyar Diákszövetséggel együttműködve Szociális ösztöndíjpályázatot hirdet középiskolás diákok és egyetemi hallgatók részére. Leadási határidő 2008. október 15., 16.00 óra.

A pályázat itt érhető el »
Finanszírozási lehetőségek kis és középvállalkozásnak

A romániai vállalkozók 2013 – ig 1070 millió euró értékű visszanemtérítendő európai forrásra pályázhatnak. A Kis és Középvállalkozások, Kereskedelem, Turizmus és Szabadfoglalkozások Minisztériumánál folyamatban vannak a feliratkozások három pályázati területre: kis beruházások (támogatás 205.000 euró értékig), nagy beruházások (támogatás 250.001 és 1.500.000 Euro között), valamint tanácsadás.
A pályázatokat a következő dátumokkal kezdődően lehet leadni: Tanácsadási útmutató-május 19-i kezdettel a költségvetés kimerülésig; Nagy befektetések- május 5 -től -augusztus 1-ig; Kis befektetések- május 26-i kezdettel a költségvetés kimerülésig.


A pályázat itt érhető el »
Pályázási lehetőség turisztikai fejlesztésekre

Április 29-től, a Fejlesztési, Középítkezési és Lakásügyi Minisztérium a 8 Regionális Fejlesztési Ügynökségen keresztül fogadja a Regionális Operatív Program 5-ös tengelye 2-es alpontjának (az idegenforgalmi szempontból hasznosítható természeti erőforrásokhoz kapcsolódó infrastruktúra létrehozása, fejlesztése, korszerűsítése és a turisztikai szolgáltatások színvonalának növelése) kiírására érkező pályázatokat. A pályázatok a természeti erőforrásokon alapuló idegenforgalom fejlesztésére, a hegyvidéki turizmusban rejlő lehetőségek hasznosítására, a gyógyfürdő-turizmus fejlesztésére, valamint a szálláshelyek korszerűsítésére, kibővítésére vonatkoznak.

A pályázat itt érhető el »
Az ISKOLA ALAPÍTVÁNY aktuális pályázati kíírásai

"Szülőföldön magyarul" Nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás, illetve Hallgatói támogatás - HATÁRIDŐ: 2008. április 30.

Tudományos-kutatói ösztöndíj felsőoktatásban tanulók számára - HATÁRIDŐ: folyamatos

A pályázat itt érhető el »
Pályázási lehetőség szakmai gyakorlatra Winkler Gyula RMDSZ-es európai parlamenti képviselő brüsszeli kabinetjében

Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akiket érdekel az Európai Unió intézményrendszere, valamint az uniós gazdaságpolitika. A szakmai gyakorlat idején a gyakornokok betekintést nyerhetnek a képviselő mindennapi munkájába, az Európai Parlament (EP) működésébe, az EP gazdasági döntéseinek mechanizmusába. (www.winklergyula.ro Ifjúságnak alfejezet)

A pályázat itt érhető el »
Sportpályák építését és felújítását célzó vidékfejlesztési program

A 2006-ban elindított program, idén sportpályák építésének, meglévő sportpályák korszerűsítésének támogatásával bővül.
Csütörtöktől, május 22-től indul az online feliratkozás, amely előfeltétele a pályázásnak. A kitöltendő formanyomtatvány a http://www.cancelarie.ro/baze_sportive/index.html linken érhető el. Ugyanitt található a pályázati felhívás, a pályázási útmutató, illetve a két fajta sportpálya- modell.
Feliratkozni május 22-től június 30-ig lehet a program honlapján.


A pályázat itt érhető el »
Fiatalok bevonása a közéletbe

Az Országos Ifjúsági Hatóság (ANT) május 12 - június 5 között A fiatalok bevonása a közéletbe címmel meghirdeti a 2008-as Országos Projektversenyt. A most meghirdetett verseny abban hoz újat a korábbiakhoz képest, hogy nemzetközi vonatkozású pályázatokat várnak, amelyeket 2008. május 12. és 19. között lehet benyújtani. Pályázhatnak mindazon civil- és szakmai ifjúsági szervezetek, amelyek fiataloknak szóló képzéseket, táborokat, vásárokat, fesztiválokat, karavánokat stb. szerveznek.

A pályázat itt érhető el »
A Communitas Alapítvány őszi pályázati kiírásai

Ifjúsági Szaktestület - Pályázati felhívás az ifjúság közéleti tevékenységének támogatásra. Határidő: 2008. szeptember 30. 16 óra.
Sport Szaktestület - Pályázati felhívás a sport tevékenységek támogatására.Határidő: 2008. október 03. 16 óra.
Utazástámogatás Szaktestület - Pályázati felhívás oktatók, kutatók tudományos tanácskozásokra, fesztiválokra, művészeti mesterkurzusokra való kiutazás résztámogatására. Határidő: 2008. október 02. 16 óra.

A pályázat itt érhető el »