Az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok és Kanada nagyköveteivel találkoztak az RMDSZ vezetői

2012.04.03. | Külkapcsolatok
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok és Kanada nagyköveteivel találkoztak az RMDSZ vezetői

Kelemen Hunor szövetségi elnök április 3-án, kedden az Európai Unió, Norvégia, az Egyesült Államok és Kanada bukaresti nagyköveteit hívta össze egy találkozóra.

Az RMDSZ által rendszeresen időközönként megszervezett találkozón ma részt vett Markó Béla miniszterelnök-helyettes, Borbély László, környezetvédelmi miniszter, az RMDSZ politikai alelnöke, Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő, Korodi Attila, a Képviselőház Külögyi Bizottságának elnöke, Máté András, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője valamint Niculescu Tóni külügyi államtitkár.

Kelemen Hunor szövetségi elnök politikai helyzetismertetőjében elmondta, az elmúlt 22 év során az RMDSZ következetesen, valós politikai értékek felmutatásával képviselte az erdélyi magyar kisebbséget, olyan elveket és célkitűzéseket fogalmazva meg, mint az európai uniós vagy az észak-atlanti szövetséghez való, mihamarabbi csatlakozás. „Az RMDSZ mindig a politikai stabilitást, a kisebbségi jogok politikai eszközökkel való kivívását tartotta a járható útnak” - hangsúlyozta Kelemen Hunor, majd a jelenlegi kormányati ciklus részleteit ismertette.
„Egy olyan kormányzati ciklus végén tartunk, amely nagyon nehéz volt. Ezt azonban tudtuk akkor, amikor a kormányzást felvállaltuk. A gazdasági válság Romániát sem kerülte el, a költségvetés és a gazdasági élet összeomlását drasztikus intézkedésekkel ugyan, de megakadályoztuk. Az eredmények pedig magukért beszélnek. A belpolitika terén létezik néhány olyan kérdés, amely időről-időre felmerül: az egyik ilyen téma az alkotmánymódosítás. Ezzel kapcsolatosan az RMDSZ-nek az az álláspontja, hogy az alaptörvény áttekintésére, megújítására mindenképpen szükség van. Meg kell vizsgálni a Kormány és a Parlament, a Kormány és az Elnöki Hivatal közti kapcsolatot, át kell tekinteni a Képviselőház és a Szenátus hatáskörét. Mindezt ezonban csak 2013-ban látjuk megvalósíthatónak, hiszen ebben a pillanatban nem létezik az a politikai konszenzus, ami a kétharmados többségi döntést megteremtené. A másik olyan téma, amely gyakran felmerül, az az ország adminisztratív-területi felosztása. Ezt a projektet is csak a következő parlamenti ciklustól látjuk megvalósíthatónak, az RMDSZ pedig azt tartja elsősorban szem előtt, hogy a magyar kisebbség képviseleti joga ne csorbuljon egyetlen magyarok lakta régióban sem. A választási rendszer megváltoztatása szintén egy olyan téma, amely időről-időre felmerül, az RMDSZ ebben a kérdésben is az esélyegyenlőséget, az arányos képviseletet tartja a legfontosabbnak, ezért elfogadhatatlan számunkra a tiszta, egyéni választókörzetes rendszer. Az RMDSZ kormányzati szerepvállalását te-kintve az egyik legfontosabb eredményünk a 2010-2011 között, a Cseke Attila mandátuma alatt elkezdett egészségügyi reform. Ennek a folytatása mellett a Szövetség határozottan kiáll. A koalíciós partnereinkkel való kapcsolatot a mandátum végéig szeretnénk megőrizni, mert meggyőződésünk, hogy egy politikai válság megingatja a gazdasági életet, elbizonytalanítja a befektetőket, a bankokat. A két héttel ezelőtti feszültségek a koalícióban a mi szemszögünkből nem minősíthetők zsarolásnak, az RMDSZ nem kért mást, mint a törvény betartását a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemmel kapcsolatosan. Az a tény, hogy a kormány végül megnyugtatóan rendezte ezt a kérdést azt mutatja, hogy a koalíciós partnerek érezték az RMDSZ eltökéltségét és az erdélyi magyar közösség erejét. A magyar kar beindítása az erdélyi magyarság jogos igénye, ezt teljesítettük” – ismertette Kelemen Hunor szövetségi elnök. Hozzátette, a 2012-es év kiemelten fontos a Szövetség számára, hiszen önkormányzati és parlamenti választások is lesznek Romániában, a két magyar versenypárt megjelenése pedig nehéz helyezetbe hozza az erdélyi magyarokat. „Ennek az évnek a legnagyobb veszélye az, hogy parlamenti képviselet nélkül maradhat a másfél milliós magyar közösség, ez pedig visszafordíthatatlan eseményeket idézhet elő” – értékelte az RMDSZ elnöke.  

Markó Béla miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, bár formálisan még nem vagyunk kampányban, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a helyhatósági választásokig  mindössze két hónap van hátra, majd a parlamenti vakációt követően gyakorlatilag az általános választásokra való felkészülés következik. A Szövetség volt elnöke elmondta, aggasztónak tartja a populista, olcsó választási harc jelenlétét a román politikai életben, és hangsúlyozta, hogy az RMDSZ a demokratikus elvek mentén kíván politikai üzeneteket megfogalmazni a választási kampányokban is.  

Markó  Béla kifejtette, a választások közeledtével felerősödnek a nacionalista, radikális hangok, amelyek ellentétben állnak a demokratikus európai elvekkel. „A marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem példája jól mutatja, mennyire nehéz törvényben biztosított jogainkat érvényesíteni. Számomra ez az eset azt is bizonyítja, hogy csak akkor érvényesülnek a jogaink, ha ott vagyunk a törvényhozásban. Sajnos a MOGYE helyzete nem megfordíthatatlan, a továbbiakban is ott kell legyünk, ahol a döntéseket hozzák” – mondta el a Szövetség volt elnöke.

Borbély László, az RMDSZ külpolitikáért is felelős politikai alelnöke elmondta, a Szövetség a romániai politikai élet megkerülhetetlen része, azonban sajnos a román társadalom még nincs megérve olyan döntések elfogadására, mint a kisebbségi törvény, a kétnyelvű feliratok, vagy az anyanyelvű oktatás. Ezért meglátása szerint a magyarság politikai képviselete továbbra is jelen kell legyen a döntéshozás különböző szintjein, hogy a közösség sorsát érintő döntésekben ő maga is részt vehessen.

Borbély László környezetvédelmi miniszteri minőségében beszélt a verespataki bányanyitás problémájáról, valamint a palagáz kitermelése körül felmerült kérdésekről is. Elmondta, csak akkor fogja engedélyezni a verespataki bánya megnyitását, ha száz százalékban meg van győződve arról, hogy a kitermelés veszélytelen a környezetre. A palagáz kitermelésével kapcsolatban a miniszter elmondta, jelenleg a Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztériumhoz egyetlenegy cég sem tett le palagáz-kitermelési kérést.

Máté András Levente, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a törvényhozási problémákról tartott rövid összefoglalót.

Winkler Gyula európai parlamenti képviselő elmondta, az Európai Unió jövőjével kapcsolatban felmerülnek ugyan kérdések, a Szövetség azonban úgy gondolja, hogy az elkövetkezőkben egy politikai unió  létrejötte lenne célravezető. A képviselő szerint az elkövetkező pénzügyi ciklusban az Unió legfontosabb kérdései a közös agrárpolitika, valamint a regionális fejlesztés lesznek. Románia fontos lépésekett tett az uniós integráció terén, idén az Európai Néppárt kongresszusának házigazdája Bukarest – tette hozzá.



Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.