Hálaadó Istentisztelet Árpádon

2012.12.03. | Parlamenti választások , Bihar
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Hálaadó Istentisztelet Árpádon

Advent első vasárnapján ünnep köszöntött az árpádi református gyülekezetre. Adományaik, munkájuk és hitük nyomán mára megújult Isten hajléka a településen, a nyár folyamán az épület, pár hete a templom torony szépült meg.

Filep Ferenc lelkipásztor igehirdetésében köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatásukkal, munkájukkal segítették a templom felújítását, kijelentve, biztos abban, hogy mindenki erején felül adakozott annak érdekében, hogy a tatarozás befejeződhessen.  Ha vállaljuk a teherhordozást, az Isten is felvállal bennünket, hangzott az igehirdetésben, mint ahogy az is, mennyire fontos az összetartás, az összetartozás erősítése.

A templom tatarozásában az RMDSZ nyújtott nagy segítséget az árpádi egyházközségnek, ezért természetesen jelen volt az ünnepi istentiszteleten Pető Csilla képviselő, a Nagyvárad-Rogériuszi Református Egyházközség, főgondnoka, és csatlakozott a gyülekezethez Szíjjártó Zoltán, szalontai presbiter, szenátorjelölt is. „Az adventi koszorún meggyújtottuk az első gyertyát, a szívünket is ünneplőbe öltöztetjük, s örömmel várjuk a karácsonyt – szólt Pető Csilla a megjelentekhez. – A mai napon  egy olyan nagy munkáért adunk hálát, mely az árpádiak nagy álma volt, sokszor beszéltük Filep tiszteletes úrral, mennyire fontos lenne a nagyjavítás. Az én kapcsolatom az árpádiakkal nagyon szoros, sokszor megfordultam itt, Kádár Imre kérésére megoldottuk a gyermekek sorsát, amikor kilakoltatták az óvodát, vagy Filep Ferenc hívására jöttem, mert meg akarták szüntetni az oktatást és megmentettük az iskolát. Nagyon fontos az, hogy olyan elöljáróik legyenek, akinek szava van, aki szívén viseli a település sorsát, mint Borsi János, aki szívvel lélekkel bekapcsolódik a közösség életébe. Ahhoz azonban, hogy munkája eredményes legyen, nagyon fontos, hogy felsőbb szinten is legyen képviselete a magyarságnak. Maradt még tennivaló, fel kell építeni a kápolnát, az iskola kerítését, befejezni az óvodát, a sportcsarnokot – ez csak összefogással történhet. Erre lesz lehetőség advent második vasárnapján” - bíztatta szavazásra a képviselő a jelenlévőket.  

A hálaadó istentisztelet Gali Teréz énekével zárult. A művésznő éveken keresztül nevelte az árpádi óvodásokat, csodás énekét ismerik, de mindannyiszor csodálattal és boldogan hallgatják. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát – csendült Reményik megzenésített verse: nos, az árpádiak értik a szavak üzenetét.

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.