Megalakult a Kulturális Autonómia Tanács

2012.04.14. | Kolozsvár , Kulturális Autonómia Tanács
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Megalakult a Kulturális Autonómia Tanács

Kelemen Hunor szövetségi elnök április 14-re, szombaton délelőtt 12 órára hívta össze a Kulturális Autonómia Tanács tagjait a testület alakuló ülésére. A tanácskozás napirendjén szerepelt a szaktestületek megalakítása, az ideiglenes vezetőség megválasztása, valamint a KAT küldetésének elfogadása.

„Régi adósságot törlesztettünk ma, amikor megalakítottuk a Kulturális Autonómia Tanácsot úgy, ahogy azt az RMDSZ alapszabályzata előírja. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség azon intézményéről van szó, amely a tudományos élet, a művészet, az oktatás, illetve a Szövetséggel partnerségben lévő szervezetek képviselőit gyűjti össze. Egy olyan testületről beszélünk, amelynek keretén belül egy nagyon aktív és nyitott párbeszédet kívánunk folytatni oktatási, tudományos, kulturális kérdésekről: gyakorlatilag a romániai magyarság tág értelemben vett kulturális jövőképét alakítanánk ki” – ismertette Kelemen Hunor szövetségi elnök a KAT megalakulását követő sajtótájékoztatón.

Az RMDSZ elnöke kihangsúlyozta, a testület nyitott minden javaslatra, nem akar meghatározni olyan irányt, olyan célokat, amelyekkel a civil társadalom nem ért egyet.

„Az az elképzelésünk, hogy egy olyan stratégiaképzést indítsunk el, amely kulturális, oktatási, tudományos és művészeti területen a következő években beépülhetne majd a politikai döntéshozók munkájába és politikai programjába. Ez így természetes, és erre ilyen formában szüksége van a romániai magyar társadalomnak” – hangsúlyozta Kelemen Hunor.

A Kulturális Autonómia Tanács alakuló ülésén részt vett minden olyan intézménynek a képviselője, aki meghívást kapott. A KAT tagjai Székely Istvánt, az RMDSZ társadalomszervezésért felelős főtitkár-helyettesét választották meg a testület ideiglenes elnökévé. A KAT-nak három alelnöke és három titkára lesz: Székelyföldet Antal Attila és Szonda Szabolcs, Bánságot, Partiumot és Szilágyságot dr. Széman Péter valamint Kereskényi Sándor, Közép-Erdélyt és Maros megyét Bandi Katalin és Házy Bakó Eszter képviseli. A Kulturális Autonómia Tanács működési szabályzatának kidolgozása után kerül sor a tisztségek véglegesítésére.

„Bízom abban, hogy ennek a Tanácsnak a munkája nagyon nagy mértékben hozzájárul majd a következő esztendőkben a stratégiaképzéshez, a közpolitikák kialakításához, és egy olyan intézményes párbeszédre teremt lehetőséget a civil társadalom, az egyházak és a politikum között, amely minden olyan kérdésre választ próbál adni, ami a romániai magyar közösséget érdekli és jövőjét, sorsát meghatározza” – összegezte Kelemen Hunor szövetségi elnök.

 

Nyilatkozat
Összefogás a magyar jövőért!A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nemzetpolitikájának célja identitásunk, anyanyelvünk, kulturális hagyományaink szülőföldünkön történő megőrzése és fejlesztése, a közösségünk nemzeti, kulturális, gazdasági és össztársadalmi emancipációja, valamint a Kárpát-medencei összmagyar integráció.

Törekvéseink egyik legfontosabb garanciáját a jogállam keretei között létrehozott kulturális autonómia intézménye jelenti. Ennek kialakítása érdekében – az erdélyi etnikumok együttélésének pozitív hagyományaiból, valamint az Európában megvalósult, példaértékűnek tekinthető önkormányzati modellekből kiindulva – a kisebbségi törvénytervezetbe foglaltuk elképzeléseinket, a kormány előterjesztésében benyújtottuk a parlamentnek, az elfogadást azonban a többségi akarat meggátolta. Ennek ellenére a kisebbségi törvény érvényesítése évről-évre Szövetségünk egyik kiemelt célja. A jogszabály keretei között meghatározott kulturális autonómia tanácsát széleskörű, demokratikus választások útján fogjuk felállítani.

Mindaddig, amíg a közjogosítványokkal felruházott kulturális autonómia tanács törvényi feltételei nem adottak, az RMDSZ olyan testületet hoz létre, amely a jogállam és az érvényben lévő törvények keretei között, korlátozott hatáskörben feladatokat lát el a közösség identitását érintő kérdésekben. Ennek értelmében a Kulturális Autonómia Tanács (KAT) a romániai magyar tudományos, művészeti, művelődési és szakmai szervezetek illetve rétegszervezetek képviseleti, érdekegyeztető, tanácsadó és – saját hatáskörén belül – döntéshozó fóruma, amely a romániai magyar nemzeti közösség érték- és érdekpluralizmusát jeleníti meg.

Meggyőződésünk, hogy az oktatás, művelődés, tájékoztatás, valamint a kulturális örökség védelmének kihívásaira a magyar társadalom csak összefogás útján válaszolhat. A Kulturális Autonómia Tanácsot olyan együttműködési keretnek tekintjük, amelyben a civil szervezetek, a történelmi egyházak és az RMDSZ képviselői egyenrangú félként, saját autonómiájuk, értékrendjük megőrzése mellett fejthetik ki tevékenységüket.

Az elmúlt két évtized következetes munkája eredményeként az RMDSZ jelentős mértékben bővítette a nemzeti kisebbségekre vonatkozó jogszabályi feltételeket. Ennek következtében létrejöhetett egy anyanyelvi oktatási rendszer, amelynek minőségét, hatékonyságát folyamatosan kell növelni. A civil társadalom, valamint az önkormányzatok kitartó munkálkodása olyan kulturális és tudományos intézmények sokaságát eredményezte, amelyek nemzeti identitásunk újratermelésének alapját képezik. A történelmi egyházak egyre több értékelvű társadalmi feladatot vállalnak, biztosítva az ezek eredményes végrehajtásához szükséges intézményi hátteret.

Az önkormányzatok m