RMDSZ: A vidéki anyanyelvű oktatásról tanácskoztak Brassóban

2012.02.16. | RMDSZ , Brassó , Oktatásügyek , Nyelvi jogok
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


A megye pedagógusaival, iskolaigazgatóival és vidéki RMDSZ-elnökeivel találkozott Ambrus Károly alprefektus, Kovács Attila megyei RMDSZ-elnök, és Tóásó Áron Zoltán, az RMDSZ beiskolázási programjának megyei felelőse az Áprily Lajos Főgimnáziumban.

A programfelelős elmondta, az oktatási döntéshozókkal való korábbi találkozón felmerült az a konkrét lehetőség, hogy az anyanyelvüket csupán fakultatív tantárgyként tanuló gyermekek az Áprily Lajos Főgimnáziumban tanulhassanak, ennek érdekében pedig iskolabuszt is felajánlott az oktatási intézmény igazgatója. Ennek a lehetőségnek a megvitatására kérte föl a jelenlévőket a beiskolázási program felelőse, továbbá arra kérte a pedagógusokat, hogy fektessenek hangsúlyt a gyermekek toborzására, hiszen mindenkinek érdeke az, hogy a magyar gyermekek magyar iskolában tanuljanak. „Az RMDSZ megyei és vidéki képviselői az óvodai és iskolai szülőértekezleteken is részt fognak venni, hogy ennek a kérdésnek a fontosságáról beszéljenek a magyar szülőknek” – mondta el Tóásó Áron Zoltán, és vázolta a beiskolázási kampány további lépéseit is, amelynek keretében az RMDSZ önkormányzati képviselőit és az egyházi elöljárókat is tájékoztatják a beiskolázási kampányról.

Ambrus Károly alprefektus a 2011-es népszámlálási adatokat ismertette, és arról is szólt, milyen lehetőségek kínálkoznak a megyében a magyar oktatás megerősítésére. „Kőhalom központtal a környező települések magyar oktatását tudnánk megerősíteni, oda lehetne beszállítani azokat a gyermekeket, akiknek nem áll rendelkezésükre magyar tannyelvű oktatási intézmény. Apácán pedig van egy olyan elképzelés, hogy a magyar tagozat önálló épületben működhessen” – mondta az alprefektus.

Szabó Mária Magdolna főtanfelügyelő-helyettes a zernyesti oktatás problémáját említette, és elmondta: a településen évek óta alacsony létszámú és összevont osztályokkal működik a helyi magyar oktatás, ami olyan tekintetben is meglepő, hogy a helyi magyarság számaránya nagyobb gyermeklétszámot jelent. A főtanfelügyelő-helyettes azt is említette, vidombáki magyar szülők jelezték neki szülőértekezleten: gyermekeiket magyar iskolába íratnák amennyiben lehetőség van a gyermekek szállítására a legközelebbi magyar iskoláig.

A vidéki oktatás kérdésköréhez a beszélgetésen hozzászólt Bálint György Botfalu-gyártelepi, Czika Enikő barcarozsnyói, Kovács Mónika földvári, Fejér Anikó tatrangi, valamint Gödri József bodolai RMDSZ-elnök.