Újabb eredmény az RMDSZ és az oktatási szakemberek együttműködésében: román-magyar oktatási szószedet készült el

2012.09.18. | RMDSZ , Oktatásügyek , Nyelvi jogok
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Újabb eredmény az RMDSZ és az oktatási szakemberek együttműködésében: román-magyar oktatási szószedet készült el

Szakemberek segítségével elkészült az újabb, oktatással, iskolával kapcsolatos kifejezések román-magyar szótára: ez főleg az új tanügyi törvény kapcsán megjelent elnevezéseknek, szakkifejezéseknek ajánl magyar megfelelőt. Erről Magyari Tivadar oktatási főtitkárhelyettes számolt be az RMDSZ főtitkárságának heti ülésén.

Magyari köszönetet mondott a nyelvijogok.ro honlap szerkesztőinek, illetve a Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar nyelvészeinek, akik összeállították e hiánypótló szószedetet. „Ezt minden tanfelügyelőség megkapta, a napokban eljut az iskolaigazgatókhoz, aligazgatókhoz, és átadjuk a sajtónak is, annak érdekében, hogy az iskolarendszerben azonosan nevezzük a különböző létesítményeket, egységes névhasználatot, helyes feliratozást alkalmazzunk” – mutatott rá a Szövetség főtitkárhelyettese. Magyari néhány néhány példát is kiemelt: eldőlt, hogy a „colegiul naţional” szó magyarul „főgimnázium” lesz, a „liceul vocaţional” pedig egyszerűen „szaklíceum”. A helyes magyar elnevezések tárát a szakértők szükség szerint tovább bővítik majd – tette hozzá nyilatkozatában Magyari Tivadar.

 

Az alábbiakban közöljük a román-magyar oktatási szószedetet

 

Ajánlás az iskolák típusainak magyar nyelvű elnevezésére

hivatalos román kifejezés                     javasolt magyar megfelelő

 

creşă  bölcsőde
grădiniţă  óvoda
grădiniţă cu program  normál óvoda
grădiniţă cu program prelungit  napköziotthonos óvoda
grădiniţă cu program săptămânal  bentlakásos óvoda
grădiniţă specială  speciális óvoda
centru de zi  nappali központ
şcoală primară  elemi iskola
şcoală gimnazială  általános iskola
şcoală gimnazială de artă  művészeti általános iskola
şcoală gimnazială de arte  művészeti általános iskola
şcoală gimnazială de muzică  zenetagozatos általános iskola
şcoală gimnazială cu program sportiv  sporttagozatos általános iskola
şcoală gimnazială specială  speciális általános iskola
liceu teoretic  elméleti líceum
liceu vocaţional  szaklíceum
   
szaklíceumok típusai  
   
- liceu cu program sportiv  - sportlíceum
- liceu de arte  - művészeti líceum
- liceu de arte vizuale  - vizuális művészeti líceum
- liceu de muzică  - zenei líceum
- liceu de coregrafie  - koreográfiai líceum
- liceu de arhitectură  - építészeti líceum
- liceu teologic  - teológiai líceum
- seminar teologic ortodox  - ortodox teológiai szeminárium
- liceu pedagogic  - tanítóképző líceum
- liceu militar  - katonai líceum
- liceu special  - speciális líceum
   
liceu tehnologic  szakképző líceum
liceu technologic special speciális szakképző líceum
colegiu / colegiu technic / colegiu naţional főgimnázium
şcoală profesională  szakiskola
şcoală de artă  művészeti iskola
club sportiv şcolar  sportiskola
şcoală pentru copii cu deficienţe  felzárkóztató iskola
centru şcolar de educaţie inclusivă  befogadó nevelési iskolaközpont
şcoală postliceală  posztlíceális iskola
şcoală postliceală specială  speciális posztlíceális iskola
Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.