Ünnepi hangulatban zárta az évet a Szeben megyei RMDSZ

2011.12.11. | RMDSZ , Szeben
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Ünnepi hangulatban zárta az évet a Szeben megyei RMDSZ

Pénteken, december 9-én délután került sor a Szeben megyei évértékelő küldöttgyűlésre a medgyesi Millenium házban. A gyűlésen a Szövetség helyi és megyei képviselői mellett részt vett Bodor László, az RMDSZ programokért és ifjúságért felelős főtitkárhelyettese és Moldován József, a Távközlési és Információs Társadalom Minisztérium államtitkára, továbbá a medgyesi MADISZ (MIÉRT tagszervezet) képviselőiként a fiatalok is jelen voltak.

Balázs Béla, az RMDSZ Szeben megyei elnöke az elmúlt év megyei és országos szintű programjait és megvalósításait számba véve értékelte a szervezet tevékenységét. Beszédében kitért a decentralizációs folyamat jelenlegi állására, a kisebbségi törvényre, a régiók átszervezése körüli kérdésekre, továbbá az Építjük Erdélyt képzéssorozat, az Erdélyi Konzultáció és a népszámlálás eredményeihez való hozzájárulásra. Az elnök ugyanakkor kihangsúlyozta a Szeben Megyei Magyar Napok megszervezésének, valamint székely-szórvány együttműködés fenntartásának sikerességét, megköszönve a Szövetség és az ifjúság képviselőinek kitartó munkáját és lelkesedését.

Bodor László az elmúlt napok könyvadományozási körútjára is reflektálva kiemelte: „a szórványban egy olyan áldozatos munkának lehetünk tanúi, mely biztosítja a magyar identitás és kultúra fennmaradását, és amely nélkül a magyar közösség megszűnne létezni.” A főtitkárhelyettes elmondta, hogy a dévai szórványkonferencián elfogadott zárónyilatkozat ennek a tevékenységnek a kereteit helyezi előtérbe, hozzátéve, hogy a Szövetség számára mindez nem csak program szinten van jelen, hanem a kidolgozás alatt álló cselekvési terv ennek gyakorlati megvalósításait, konkrét lépéseit is leírja, melyek a magyar közösség megmaradását és megerősödését, a beolvasztás és a megosztás fölé kerekedését hivatottak szolgálni. „Segítenünk kell azokat, akik meggyőződésüknek és odaadásuknak köszönhetően képesek voltak megmaradni, és ezt nem csak támogatásként, hanem a magyarság jövőjébe való befektetésként kell kezelnünk” – hangsúlyozta zárómondatában.

Moldován József köszöntőbeszédében a kormányzati munka ez évi eredményeiről és jövőbeni terveiről számolt be a jelenlevőknek, kitérve ennek nehézségeire és kihívásaira, melyek meglátásában a szórványban élők helyzetére is jellemzőek: „Összefogó az a közösség, amely kisebbségben él, folyamatosan érezve ennek az összefogásnak a súlyát a közös cél elérése érdekében. Ez a kisebbségi érzés a kormányzati munkában is mindennapos, ahol mindannyiunk összetartására szükség van, ahhoz, hogy a 6 százalékból több mint 50-et érjünk el és a magyar közösség érdekeit érvényesíteni tudjuk”.

A Szeben megyei küldöttgyűlést a medgyesi MADISZ fiataljainak ünnepi előadása, valamint kötetlen beszélgetések zárták.