Vincze Loránt: a Keretegyezmény nem térhet el eredeti céljától, a nemzeti kisebbségeket kell védenie

2016.10.11. | FUEN
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Vincze Loránt: a Keretegyezmény nem térhet el eredeti céljától, a nemzeti kisebbségeket kell védenie

A FUEN küldöttsége Vincze Loránt vezetésével kedden a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény (NKVK) végrehajtását értelmező negyedik tematikus kommentár bemutató konferenciáján vett részt Strasbourgban, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének keretében. Miután a Keretegyezmény Tanácsadó Bizottsága bemutatta legújabb értelmező kommentárját, Vincze Loránt a legnagyobb európai kisebbségi ernyőszervezet nevében fejtette ki véleményét. Az elnök értékelte a Bizottság munkáját, megköszönte a lehetőséget, hogy a FUEN is részt vehetett a kommentár kidolgozásában, valamint kifejezte szervezete egyetértését a megállapítások többségével, mindazonáltal rámutatott a problémásnak ítélt részekre is.

A FUEN elnök elmondta: „a FUEN szerint a Keretegyezményt jogosan nevezte »élő eszköznek« a Bizottság, a dokumentum azonban azt a benyomást kelti, hogy a figyelem áthelyeződig az eredeti tárgyról: a nemzeti kisebbségek védelméről. Ez a fejlemény  aggaszt bennünket, hiszen a Keretegyezmény nem térhet le a kisebbségi identitás és lét védelméről, a nemzeti közösségek megmaradását és fejlődését követő irányról. A hagyományos közösségeket, több államot még mindig az asszimiláció és népességcsökkenés sújtja, emiatt helyzetüket kiemelt módon kell kezelni, tehát nem csupán a sokszínűség síkján, hanem alapvető jogként.”

Vincze Loránt méltatta a Bizottságnak egyes tagállamok önkényes végrehajtási gyakorlatát érintő, következetesen bíráló magatartását, de hangsúlyozta, hogy nem minden kisebbségi csoport eshet a Keretegyezmény hatáskörébe, ahogyan azt a Tanácsadó Bizottság sugallja kommentárjában. „Egyetértünk azzal, hogy az önkényes megkülönböztetés helytelen gyakorlat, de úgy gondoljuk, hogy ezek a feltételek (tartózkodási idő hossza, állampolgárság, területiség és létszám) mégiscsak számítanak. Nem lehet egyenlőségjelet húzni az újonnan érkezett bevándorló csoportok és az évszázadok óta, sokszor a modern államok létrejötte előtt egy adott területen őshonos népek igényei között” – fogalmazott felszólalásában.

A konkrét problémákat illetően Vincze Loránt tolmácsolta a FUEN aggodalmát a Bizottság párhuzamos oktatási rendszerekkel kapcsolatos kedvezőtlen álláspontjával kapcsolatban. Az elnök szerint az önálló intézményrendszerre épülő kisebbségi oktatásra a Bizottságnak nem a széthúzás forrásaként kell tekintenie, hanem a kisebbségi nyelv és kultúra fennmaradásának zálogaként.

„A nemzeti kisebbségek védelme és a befogadó társadalmak létrehozása mindannyiunk feladata. A többség nem várhatja el egyedül a kisebbségektől, hogy erre törekedjenek, hanem a társadalom egészének kell megküzdenie vele. Ezért is kiemelten fontos a kisebbségek bevonása a döntéshozatali folyamatokba” – összegzett Vincze Loránt, a FUEN elnöke Strasbourgban.

A FUEN-delegáció tagjai voltak: Gösta Toft alelnök, Frank de Boer jogtanácsos, Jens A. Christiansen, az Európai Párbeszéd Fórum szószólója, valamint Tanja Novotni-Golubić fórumtag.

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.