Vincze Loránt: fontosabb szerepet a nemzeti kisebbségeknek a régiókban!

2017.05.05. | FUEN
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Vincze Loránt: fontosabb szerepet a nemzeti kisebbségeknek a régiókban!

„Európa sikere azon múlik, képes-e a régiók és az állampolgárok Európájává válni. Senkinek sincs nagyobb rálátása és alkalmassága ebben a kérdésben, mint annak a 60 millió embernek, aki az Európai Unió nemzeti kisebbségeihez tartozik. Csak akkor beszélhetünk Európa felnőtté válásáról, ha a nemzeti kisebbségekre önálló értékként tekintünk, és meg is védjük ezt az európai értéket” – fogalmazott Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnöke pénteken Eupenben. Belgium német ajkú közösségének fővárosa adott otthont május 5-én az Európa Tanács Helyi és Regionális Választottak Kongresszusa által Autonómiák és sokszínűség egy fejlődő Európában 6 címmel szervezett konferenciának. A rendezvény házigazdái Karl Heinz Lambertzet német ajkú belgiumi szenátor, a Régiók Bizottságának első alelnöke, a Minority SafePack kezdeményező bizottság tagja és Oliver Paascht, a belgiumi német ajkú közösség miniszterelnöke voltak.

A számos európai tagállam regionális választottai, államtitkárai, magas rangú kisebbségügyi szakértői részvételével zajló konferencián Vincze Loránt a nemzeti kisebbségeknek az európai integrációs folyamatban megkerülhetetlen szerepét hangsúlyozva rámutatott: meg kell erősíteni a régiók politikai befolyását az európai többszintű rendszer döntéshozatali folyamatában. Véleménye szerint az Európai Unió Régiók Bizottságának szélesebb hatáskört kell adni, akárcsak az Európa Tanács Helyi és Regionális Választottak Kongresszusának.

A legtöbb nemzeti kisebbség, regionális és kisebbségi nyelvi közösség szilárdan kötődik ahhoz a régióhoz, amelyben él. Sok esetben jól ismerik a szomszédos országok kultúráját, és több nyelven beszélnek. Kiváló a helyzetük ahhoz, hogy hídépítő szerepet töltsenek be a régiók és az Unió között” – fogalmazott a FUEN elnöke, hozzátéve ugyanakkor, hogy a kisebbségek által kínált gazdaságerősítési, társadalomfejlesztési és területkohéziós lehetőségeket azonban mindeddig túl ritkán hasznosították.

Vincze Loránt bemutatta a Minority SafePack kezdeményezés regionális politikai javaslatát: „a regionális alapokat oly módon kell megtervezni, hogy azok figyelembe vegyék a nemzeti kisebbségek helyzetét és a kulturális-nyelvi sokszínűség szerepét. A program szabályainak támogatnia kell az olyan kezdeményezéseket, amelyek ösztönzik a pluralizmust és segítik a nemzeti kisebbségeket. A regionális alapok közös ellátását oly módon kell módosítani, hogy a tematikus célkitűzések magukban foglalják a nemzeti kisebbségek védelmét, valamint a kulturális-nyelvi sokszínűség támogatását” – hangsúlyozta Vincze Loránt.

A konferencián jelen lévő Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke, az Európa Tanács Önkormányzati Kongresszusának tagja hozzászólásában rámutatott: az Európa Tanács 47 tagállamában több típusú autonómia megtalálható. „Amíg Székelyföldön gondot jelent a kétnyelvű pályázati űrlap, a helyi vagy megyei zászlók használata, addig itt Eupenben, Belgiumban a hetvenezres német közösség saját parlamenttel, kormánnyal rendelkezik, és semmilyen, az országot érintő döntést nem hoznak meg nélküle. A többség és kisebbség közötti kapcsolat minősége mindig a többség felelőssége, ilyen értelemben hosszú út áll Románia előtt. Többször elhangzik, hogy példaértékű a romániai kisebbségi modell, de ez akkor lehet igaz, ha az országban élő kisebbségek is így érzik” – fogalmazott a háromszéki önkormányzati tanács alelnöke.

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.